måndag 16 juli 2018

Aktuellt
Om oss
Svenska Evangeliska Alliansen
Vision
Stadgar
Attityd
Styrelse
Nätverk Sverige
Internationella kontakter
Lausannedeklarationen
Manillamanifestet
Cape Town Commitment
Podd: Second Opinion
Youtube: Studio SEA
SEA i Almedalen
WilberforceAkademin
Resurser
Resurssida: Äktenskap.info
Stöd oss
Medlem
Plusmedlem
Kontakta oss
Nyhetsbrev
TestPrenumerera på vårt nyhetsbrev.
E-post

Telefon


Attityd

Tro och liv hör ihop. Därför är det lika viktigt att arbeta för god kristen praxis som att arbeta för sann kristen lära. Det gäller inte minst i våra relationer med varandra som kristna. Vi vill att SEA:s bidrag i den svenska kristenheten ska vara berikande för helheten, inte splittrande. Vi har därför, med inspiration från den Evangeliska Alliansen i England, formulerat följande attityddokument.

Detta är vår grundinställning

1. Vi vill inte avskärma oss från dem som inte har samma betoningar av den kristna tron som vi, utan erkänner som våra syskon alla dem som bekänner Jesus som Herre och utifrån hans Ord vill leva som lärjungar.

2. Vi ser det som en självklar kristen plikt att visa tillit till alla dem som bekänner Jesus som Herre. Vi vill att vår tjänst skall bli till uppmuntran också för dem som medvetet undviker att själva kalla sig evangelikala och inte generellt kan identifiera sig med Evangeliska Alliansen och dess ställningstaganden. Vi vill berika hellre än polarisera.

3. Vi erkänner att det finns en mångfald i kultur, andliga erfarenheter och läroförståelse bland sanna kristna och ser den som en Guds gåva till sitt folk. Ofta kompletterar olika synsätt varandra, så att de tillsammans ger en rikare förståelse av evangeliets rikedom. Där skillnader kvarstår i förståelsen av frågor som inte är väsentliga för frälsningen vill vi inte att de skall hindra oss från samverkan.

Detta vill vi verka för

1. Vi manar alla kristna att be som Jesus bad att vi ska bli ett i Fadern och Sonen och att vi med den helige Andes bistånd ska utveckla personliga relationer inom Kristi kropp, präglade av kärlek och gemenskap.

2. Vi manar alla kristna att allvarligt kämpa för den bibliska sanningen. Genom att lära av varandra kan vi bättre förstå och lyda sanningen, komma närmare Kristus och mera effektivt möta attackerna mot den kristna tron.

3. Vi manar varandra att erkänna våra egna misstag när vi talar och skriver om läror och praxis som skiljer oss kristna åt. I insikt om att vi själva kan ha fel vill vi undvika personlig fiendskap och förolämpande språk. Vi vill sträva efter att tala sanning i kärlek till och omsorg om varandra.

4. Vi är skyldiga varandra att när vi offentligt kommenterar vad kristna syskon påstås ha sagt noga ta reda på vad de verkligen står för, aldrig medvetet misstolka deras syfte, ta vara på det goda som de bidrar med och inte ge debatten om det som vi ser som villospår orimliga proportioner. Vi vill föra ett kärleksfullt och konstruktivt samtal om vad vi upplever som tveksamt, i ödmjuk respekt för motpartens integritet och uppriktighet.

5. Vi gläder oss åt att evangelium sprids över världen och vädjar till alla kristna att prioritera den uppgiften, att undvika onödig konkurrens och att – när det är möjligt – samarbeta i kampen för Guds rike till ära för den ende Guden, Fader, Son och helig Ande.

 

Islam och kristen tro - BRYTPUNKT
Second Opinion
Nyhetsbrev