torsdag 16 augusti 2018

Aktuellt
Om oss
Podd: Second Opinion
Youtube: Studio SEA
SEA i Almedalen
WilberforceAkademin
Anmälan
Resurser
Resurssida: Äktenskap.info
Stöd oss
Medlem
Plusmedlem
Kontakta oss
Nyhetsbrev
TestPrenumerera på vårt nyhetsbrev.
E-post

Telefon
Under hösten 2018 och våren 2019 pausas WilberforceAkademin pga föräldraledighet. Vi återkommer hösten 2019! För frågor e-posta mailto:wilberforce@sea.nu


Är du en av 15? Nu är ansökningen till WilberforceAkademin 2017/18 öppen! Delta i Sveriges vassaste utbildning för unga kristna opinionsbildare, ledare, och kulturskapare. Utbildningen WilberforceAkademin riktar sig till dem som är kallade till att bli morgondagens opinionsbildare, ledare och kulturskapare.

Den gemensamma nämnaren är engagemanget för ett samhälle genomsyrat av kristna värderingar. Utbildningen ska hjälpa unga kristna att på ett strategiskt sätt finna sin roll och kallelse på insidan av kulturen – med bibehållen övertygelse och passion för evangeliet.

Deltagarna är ca 20–35 år. Utbildningen hålls i Stockholm under fem veckoslut mellan september och maj följt av en resa till European Leadership Forum. Att delta i WilberforceAkademin går utmärkt att kombinera med vanliga universitetsstudier eller jobb.

Exempel på ämnen som har berörts under WilberforceAkademin:


Innehåll:

Bakgrund

WilberforceAkademin har sitt namn från den brittiske 1700-talsparlamentarikern William Wilberforce. Utifrån sin evangeliskt kristna övertygelse och politiska engagemang ledde han kampen mot slavhandeln i det brittiska imperiet. Samtidigt var han djupt engagerad i flera olika missions- och samhällsprojekt. I sin bok Real Christianity (publicerad 1797, omarbetad av Regal Books, 2007) beskriver han sin samtids inställning till kristen tro:

"Christianity has been successfully attacked and marginalized because those who professed belief were unable to defend the faith from attack, even though its attackers’ arguments were deeply flawed."

I en biografi om Wilberforces liv belyses detta ytterligare:

"In the thick of the battle for abolition, one of its many dedicated opponents, Lord Melbourne, was outraged that Wilberforce dared inflict his Christian values about slavery and human equality on British society. “Things have come to a pretty pass,” he famously thundered, “when one should permit one’s religion to invade public life." (Eric Metaxas, "Amazing Grace: William Wilberforce and the Heroic Campaign to End Slavery", HarperCollins, 2007)

Ideologi

Vi tar avstamp i en kristen världsbild. En djupdykning i grundläggande världsbildskunskap utifrån tanken att Gud finns och att han har uppenbarat sig i mänsklighetens historia främst genom Jesus Kristus, och hur detta påverkar mänskligt tänkande, människosyn, etik och samhälle. Vi jämför sedan olika livsåskådningar och politiska ideologier och hur dessa hänger ihop med verkligheten. Vi blickar även tillbaka på kyrkohistorien och ser hur kristendomen har påverkat Västvärlden.
WilberforceAkademins teologiska och ideologiska bas utgörs av Lausannedeklarationen, och de efterföljande evangelikala trosdokumenten; Manillamanifestet och Kapstadsöverenskommelsen.

Opinionsbildning

Vilka av dagens principiellt viktiga samhällsfrågor är i konflikt med den kristna världsbilden? Hur når man fram i dagens mediebrus? Hur vinner man gehör för sina idéer och sina förslag?  SEA har lång erfarenhet av opinionsbildning och grunden för att höras ligger i att man kan formulera sig. WilberforceAkademin erbjuder utbildning i konsten att skriva debattartiklar och medieträning. Kurstillfällena innehåller föreläsning kring kristen tro och samhälle, religionsfrihet, etiska frågor som abort, äktenskap, dödshjälp och hur vi ska tänka kring lagstiftning. Det blir även studiebesök på olika nyhetsredaktioner, tankesmedjor och religiösa samfund.

Kallelsetanken

Varför är jag här? Vad är Guds kallelse i mitt liv? Hur passar jag in Guds kallelse med min egen individualitet? Och hur påverkar Guds kallelse min karriär och mina framtidsplaner. I avslutningen av utbildningen kommer vi att titta frågan om kallelse. Enligt Os Guinness, författare till The Call är kallelsen ”sanningen att Gud kallar oss till sig själv på ett så avgörande sätt att allt vi är, allt vi gör, och allt vi har ingjuts med en speciell hängivenhet och dynamik som levs ut som ett gensvar till hans kall och tjänst”.

Upplägg

Träffarna

Utbildningen omfattar fem långhelger, mellan september och maj (totalt 10 kursdagar inklusive söndagar). Vid träffarna varvas föreläsningar med gruppövningar och seminariediskussioner. Det blir även en del studiebesök. Vi förväntar oss att deltagarna i WilberforceAkademin avsätter hela fredagen, lördagen och söndagen för utbildningen. Nedan följer ett schemaupplägg:

Fredag

09.00-12.00      Undervisning / Gäst
12:00-13:30      Lunch
13:30-16:00      Undervisning / Studiebesök / Gäst
17:00-19:30      Gemenskapsaktivitet

Lördag

09.00-12.00      Undervisning / Gäst
12:00-13:30      Lunch
13:30-16:00      Grupparbete / Undervisning / Gäst
17:00-19:30      Gemenskapsaktivitet
                           
Söndag            

10:00-14:00    Gudstjänst + eftersits
14:00             Hemresa


Datum och modulinnehåll (med reservation för ändringar) för läsåret 2017/2018.

Modul 1            8-10 sep 2017 – Ämne: Världsbild (bl.a. kristen tro, islam, österländska religioner). Böcker: Sire, Världsåskådningsatlas, och Gustavsson, Gör som Gud – bli människa.

Modul 2            13-15 okt 2017 – Ämne: Kristen tro och politiska ideologier. Böcker: Sire, Världsåskådningsatlas

Modul 3            17-19 nov 2017 – Ämne: Det pluralistiska samhället. Böcker: Forster, The Contested Public Square, Guinness, The Global Public Square

Modul 4
            2-4 feb 2018 - Ämne: Kyrkan och den västerländska kulturen. Böcker: Stark, The Triumph of Christianity

Modul 5
            9-11 mars 2018 - Ämne: Kultur och samhälle. Böcker: Guinness, The Call + artiklar.

Modul European Leadership Forum        19 maj – 24 maj 2018 i Polen – (www.euroleadership.org)


Hemuppgifter och litteratur

Till varje helgseminarium hör en eller ett par skrivuppgifter samt inläsning av kurslitteratur. Utbildningens kurslitteratur består av bl.a. James Sire, Världsåskådningsatlas, Stefan Gustavsson, Gör som Gud – bli människa. Rodney Stark, The Triumph of Christianity, Greg Forster, The Contested Public Square, och Stig-Björn Ljunggren, Ideologier

Resa till European Leadership Forum

En veckolång resa till European Leadership Forum, Europas snabbast växande nätverkskonferens för kristna ledare där över 700 ledare samlas i Polen för fullspäckade dagar om bl.a. opinionsbildning, juridik, församlingsplantering, organisationsutveckling, apologetik, vetenskap, samhälle och teologi. Flera världsledande kristna tänkare, organisationer och nätverk är på plats under veckan.

Deltagaravgift

Att delta i Wilberforce Akademin kostar 1500 kr/termin. Resor inom Sverige, mat, boende och kurslitteratur samt resan till ELF tillkommer. Det finns möjlighet att ansöka om referenser för eventuell stipendium från församling.


För ansökan till WilberforceAkademin klicka här. För övriga frågor e-posta wilberforce@sea.nu.

 

Nyhetsbrev
Bokpaket
Islam och kristen tro - BRYTPUNKT