fredag 27 april 2018

Aktuellt
Om oss
Podd: Second Opinion
Youtube: Studio SEA
Almedalen 2017
WilberforceAkademin
Resurser
Resurssida: Äktenskap.info
Stöd oss
Medlem
Plusmedlem
Kontakta oss
NyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev.
E-post

Telefon

SEA:s satsning under årets Almedalsvecka är över. Vi har deltagit i seminarier om dödshjälp, trossamfundens roll i Sverige, förföljda kristna flyktingar, samt samhällets polarisering. Nedan finns länkar till samtliga filmade seminarier.

Vill du vara med och stödja SEA:s arbete under Almedalsveckan, kan du ge en gåva antingen via Plusgiro (108 64 10-6) eller Swish (123 459 79 10). Märk gåvan "Almedalen".Är ett dödspiller en värdig död?

Debatten om dödshjälp och läkarassisterat självmord har det senaste året varit högintensiv. Flera sidor i debatten menar sig vilja värna en värdig död, men vad menar vi med begreppet? Vi diskuterar erfarenheterna från andra länder samt vilka slutsatser vi i Sverige kan dra. Med bl.a. SEA:s Jacob Rudenstrand, Claphaminstitutets Per Ewert och Staffan Bergström, professor emeritus, Internationell hälsa.

Klicka här för att se seminariet.


De religiösa samfundens roll i samhället – aktörer eller privata serviceställen?


Det svenska samhället har visat sig vara mindre sekularistiskt än vad det själv hade trott. Mångfalden omfattar också en religiös sådan, som syns. Detta tycks framförallt provocera en del makthavare inom politik och media. Vilken är egentligen de religiösa samfundens roll i vårt samhälle? Med bl.a. SEA:s Jacob Rudenstrand, kardinal Anders Arborelius och SvD:s Maria Ludvigsson.

Klicka här för att se seminariet (börjar ca 8:55).


Integration och kristnas utsatthet i Sverige


Sverige brottas med frågan om integration av flyktingar och hur de kristna minoriteterna fått utstå förtryck på flyktinganläggningar. Starten för en fungerande integration är att flyktingarnas lagenliga rätt till skydd och trygghet respekteras och tillgodoses. Vad har gått fel? Hur kan vi förändra? Med bl.a. SEA:s Jacob Rudenstrand, Marta Danho (SOKU), Boel Godner (S) och Yusuf Aydin (Sankt Ignatios Folkhögskola) utifrån Open Doors flyktingrapport.

Klicka här för att se seminariet.


Hur mycket politisk polarisering tål Sverige?


Samtidigt som partierna närmar sig varandra är den svenska konsensuskulturen utmanad. De politiska konfliktytorna är inte längre begränsade till ekonomi, utan gäller även en lång rad värderings- och livsstilsfrågor, med snabba politiska svängningar. Hur mycket polarisering tål Sverige. Med bl.a. SEA:s Stefan Gustavsson, Marcus Uvell (opinionsanalytiker) och Daniel Färm (S-debattör och styrelseledamot i Humanisterna).

Klicka här för att se seminariet.


Inspelningar från Almedalsveckan 2016

Rätten att häda – islamkritik och det öppna samhället

I samhällsdebatten påstås det att islamkritik gynnar främlingsfientlighet. Samtidigt är många muslimer och ex-muslimer tvingade att leva under hot pga kritik mot övertygelser inom muslimska sammanhang. Vilken rätt att häda har svenska muslimer? Kan islamkritik ge en mer konstruktiv religionsdebatt?

För att se seminariet klicka här.

Medverkande: Hanna Gadban (författare till Min Jihad (2015) och kolumnist i Svenska Dagbladet), Mona Walter (konvertit och debattör), David Thurfjell (religionshistoriker och islamolog, Södertörns Högskola), mfl.
Moderator: Christer Sturmark (Humanisterna)
(Seminariet är ett samarrangemang med Humanisterna)


Är skolan fångad av en normvind?

Den normkritiska pedagogiken, som nu lanseras på bred front i Sverige, vänder sig mot den så kallade tvåkönsnormen, samt begrepp som "normalt" och "onormalt". Är den normkritiska pedagogiken ett bra verktyg för att motverka diskriminering eller social ingenjörskonst på tvärs med föräldrarnas vilja?

För att se seminariet klicka här.

Medverkande: Jenny Sandsten (skolpolitisk talesperson, FI), Olof Edsinger ( debattör och författare till ”När minoriteten tar majoriteten som gisslan", Nätverket för samlevnad och sexualitet, NfS), Rebecca Weidmo Uvell (borgerlig debattör och engenföretagare), Daniel Söderberg (rektor och 2:e vice ordförande, Sveriges Skolledarförbund)
Moderator: Elisabeth Sandlund (Dagen)

Dödshjälp eller livshjälp – vad behöver vi?

Just nu finns politiska påtryckningar för att få till en utredning kring dödshjälpsfrågan. Har vi rätten till vår egen död? Hur ser det ut med möjligheterna till smärtlindring och vård i livets slutskede?

För att se seminariet klicka här.

Medverkande: Elin Karlsson (Läkarförbundets etiska råd), Stellan Welin (Rätten till en värdig död), Stefan Gustavsson (Svenska Evangeliska Alliansen), Johan Hultberg (M), Emma Henriksson (KD).
Arrangör: (G) som i GudInspelningar från SEA:s seminarier Almedalsveckan 2015

Moderna martyrer - där kristna utrotningshotas

Islamiska staten fortsätter att breda ut sig i Mellanöstern och i början av mars svor Boko Haram i Nigeria trohet till terrorgruppen. Samtidigt fördrivs kristna och andra minoriteter från sina historiska hemländer. Vad motiverar förföljelsen och hur ser den framtida utvecklingen ut? 

Medverkande:
Peter Paulsson (generalsekreterare, Open Doors Sverige), Lars Adaktusson (europaparlamentariker KD), Katarina Tracz (chef Frivärld), Svante Lundgren (docent och författare, Centrum för teologi och
religionsvetenskap, Lunds universitet), Jacob Rudolfsson (moderator, bitr. generalsekreterare, Svenska Evangeliska Alliansen).

För att se seminariet klicka här.
 

Föreningsfrihet satt på undantag? - elevers och studenters rättigheter i utbildningen
 
Under kort tid har kristna skol- och studentföreningar, som drivs av elever och studenter själva, stött på motstånd från skolor och universitet. T.ex. via förbud att samlas. Hur stämmer detta överens med utbildningens målsättningar kring det fria åsiktsutbytet, demokrati och mångfald? 

Medverkande: Kristian Hartman (generalsekreterare Credo), Per Eriksson (professor och tidigare rektor, Lunds universitet), Helena Frieberg (vice ordförande, Sveriges Elevkårer), Thomas Strand (riksdagsledamot och vice ordförande i S-gruppen i utbildningsutskottet, S), Jacob Rudolfsson (moderator bitr. generalsekreterare, Svenska Evangeliska Alliansen).

För att  se seminariet klicka här.
 
Åsiktsfrihet vs värdegrundsdemokrati

Enligt en del debattörer råder det idag förvirring kring begrepp som frihet och demokrati. T.ex. innebär frihet inte längre frihet från statlig styrning utan frihet från samhälleliga normer och upplevda kränkningar från gemenskaper och enskilda individer. Stämmer detta och är det ett problem? 

Medverkande:
Stefan Gustavsson (generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen),
Lena Andersson (författare och krönikör), Gita Nabavi (ordförande och
gruppledare i Stockholms stadshus Feministiskt initiativ), Stig-Björn
Ljunggren (statsvetare), Anders Lindberg (ledarskribent, Aftonbladet)
Moderator: Elisabeth Sandlund (opinionsredaktör, Dagen).

För att se seminariet klicka här

 

Islam och kristen tro - BRYTPUNKT
Second Opinion
Nyhetsbrev