torsdag 16 augusti 2018

Aktuellt
Om oss
Svenska Evangeliska Alliansen
Vision
Stadgar
Attityd
Styrelse
Nätverk Sverige
Internationella kontakter
Lausannedeklarationen
Manillamanifestet
Cape Town Commitment
Podd: Second Opinion
Youtube: Studio SEA
SEA i Almedalen
WilberforceAkademin
Resurser
Resurssida: Äktenskap.info
Stöd oss
Medlem
Plusmedlem
Kontakta oss
Nyhetsbrev
TestPrenumerera på vårt nyhetsbrev.
E-post

Telefon


Detta är Svenska Evangeliska Alliansen

Svenska Evangeliska Alliansen är en växande allians av enskilda, församlingar, samfund och organisationer som tror på, ber om och arbetar för ett förvandlat Sverige. Här kan du ladda ner en utskriftbar folder om vårt arbete.

Svenska Evangeliska Alliansens vision är:

Svenska Evangeliska Alliansens fem huvudområden är:

Svenska Evangeliska Alliansen arbetar genom nätverk, seminarier, artiklar, arbetsgrupper, utbildning, lobbyverksamhet och offentlig debatt i media.

Svenska Evangeliska Alliansen är en demokratisk organisation bestående av enskilda personer. Alla medlemmar har rösträtt och inbjuds årligen till representantskapet. Samtidigt kopplar Svenska Evangeliska Alliansen samman samfund, församlingar och organisationer. De olika sammanhang som finns i Svenska Evangeliska Alliansens nätverk utgör tillsammans över 100 000 evangeliska kristna i Sverige.

Svenska Evangeliska Alliansens teologiska bas utgörs av Lausannedeklarationen. I början av hösten 2010 anordnades den tredje Lausannekongressen i Kapstaden, i Sydafrika. Där antogs Cape Town Commitment - Kapstadsöverenskommelsen, som är en fortsättning på Lausannedeklarationen och Manillamanifestet.

 

Islam och kristen tro - BRYTPUNKT
Second Opinion
Nyhetsbrev