måndag 30 maj 2016

Aktuellt
Almedalsveckan 2016
Om oss
Svenska Evangeliska Alliansen
Vision
Stadgar
Attityd
Styrelse
Nätverk Sverige
Internationella kontakter
Lausannedeklarationen
Manillamanifestet
Cape Town Commitment
Resurser
WilberforceAkademin
Stöd oss
Medlem
Plusmedlem
Kontakta ossPrenumeration
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
E-post

Telefon


Detta är Svenska Evangeliska Alliansen

Svenska Evangeliska Alliansen är en växande allians av enskilda, församlingar, samfund och organisationer som tror på, ber om och arbetar för ett förvandlat Sverige. Här kan du ladda ner en utskriftbar folder om vårt arbete.

Svenska Evangeliska Alliansens vision är:

Svenska Evangeliska Alliansens fem huvudområden är:

Svenska Evangeliska Alliansen arbetar genom nätverk, seminarier, artiklar, arbetsgrupper, utbildning, lobbyverksamhet och offentlig debatt i media.

Svenska Evangeliska Alliansen är en demokratisk organisation bestående av enskilda personer. Alla medlemmar har rösträtt och inbjuds årligen till representantskapet. Samtidigt kopplar Svenska Evangeliska Alliansen samman samfund, församlingar och organisationer. Svenska Evangeliska Alliansen representerar över 100 000 evangelikala kristna från olika sammanhang.

Svenska Evangeliska Alliansens teologiska bas utgörs av Lausannedeklarationen. I början av hösten 2010 anordnades den tredje Lausannekongressen i Kapstaden, i Sydafrika. Där antogs Cape Town Commitment - Kapstadsöverenskommelsen, som är en fortsättning på Lausannedeklarationen och Manillamanifestet.

 

Frihet till samvete
Webbtv
Brytpunkt_normkritik2