söndag 18 februari 2018

Aktuellt
Nyhetsarkiv
Om oss
Podd: Second Opinion
Youtube: Studio SEA
Almedalen 2017
WilberforceAkademin
Resurser
Resurssida: Äktenskap.info
Stöd oss
Medlem
Plusmedlem
Kontakta oss
NyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev.
E-post

Telefon


fredag 28 okt 2016

Är reformationen över?

Att katoliker och protestanter står tillsammans i så många frågor som möjligt är viktigt. Men samtidigt finns det avgörande frågor där vi som evangeliskt troende kristna inte kan stå tillsammans då den katolska kyrkan inte delar samma trosinnehåll. Det skriver Stefan Gustavsson i samband med releasen av ett nytt dokument om evangelisk tro i relation till katolicismen.

Att påven kommer till Sverige är roligt och det är verkligen inte svårt att känna glädje inför en så speciell person. På kort tid – han utsågs till påve i mars 2013 – har Franciskus anspråkslöshet, värme och hans omsorg om de som lider satt djupa avtryck. Påvens betydelse som person kan alla – katoliker som protestanter – vara överens om.

När katoliker och lutheraner kommer samman i Lund den 31 oktober heter det att man ”uppmärksammar” 500-årsminnet av reformationen. Formuleringen på Svenska kyrkans hemsida är medveten; det går ju varken att gemensamt beklaga eller att fira reformationen.

Många röster har redan höjts för att reformationen är över, ett påstående vi kommer att höra många gånger de kommande veckorna. Men är det sakligt sett riktigt? Mitt svar är nej.

Att katoliker och protestanter möts är bra och behovet av dialog och relation är självklart. Det har skett påtagliga framsteg i hur man ser på varandra och hur man förstår de teologiska skillnaderna och det ska vi vara tacksamma för. Men samtidigt kvarstår avgörande frågor.

För katoliker är besluten vid kyrkomötet i Trient på 1500-talet, som var den katolska kyrkans svar på reformationen, bindande. Ingenting har skett när det gäller den avgörande auktoritetsfrågan (Skriften allena eller Skrift och tradition såsom de uttolkas av läroämbetet). Inte heller är frågan om rättfärdiggörelse genom tro – trots de klargöranden som gjorts i Den gemensamma deklarationen från 1999 – på långa vägar löst. Och nya tvistefrågor har tillkommit genom den romersk-katolska kyrkans tre nya lärobeslut om jungfru Marias obefläckade avlelse (1854), påvens ofelbarhet (1870) och jungfru Marias himmelsfärd (1950).

Att katoliker och protestanter står tillsammans i så många frågor som möjligt är viktigt. I Svenska Evangeliska Alliansen har vi haft glädjen att få samarbeta med katoliker i många olika frågor som rör religionsfrihet, etik, samhällsengagemang och diakoni. Och det ser vi fram emot att få fortsätta att göra. Men lika självklart är det också att det finns andra frågor där vi inte kan stå tillsammans därför att vi ärligt – från båda sidor – konstaterar att vi inte delar samma övertygelser och inte har samma trosinnehåll.

Frågan handlar inte om vem som är kristen, utan om vad som är det ursprungliga innehållet i kristen tro. Det finns självklart  pånyttfödda kristna i den romersk-katolska kyrkan och namnkristna och hycklare bland protestanter – och tvärtom. Frågan handlar istället om trons innehåll. I det nuvarande ekumeniska klimatet tycks frågan om synlig enhet överordnad frågan om trons innehåll. Det är en kontrast som inte är hållbar. Jesus bad i Johannes 17 om både enhet och sanning.

Frågan handlar om vilken attityd vi har till våra olikheter: ska frågorna upp på bordet eller ska de sopas under mattan? En ekumenisk  enögdhet –  enhet på bekostnad av sanning – leder till att vi föser sakfrågorna åt sidan

Detta utgör bakgrunden till att jag, tillsammans med många evangeliska ledare världen över, har skrivit under dokumentet "Is the Reformation Over? A Statement of Evangelical Convictions”(www.isthereformationover.com). Det utgörs av en analys av de viktigaste teologiska skiljelinjerna mellan romersk-katolskt och evangeliskt.

”I alla dess variationer och ibland motstridiga tendenser, var den protestantiska reformationen ytterst en uppmaning till att (1) återupprätta Bibelns auktoritet över kyrkan och (2) på nytt uppskatta det faktum att frälsningen kommer till oss genom tron allena.”

En svensk översättning av texten finns här.

Luthers svidande kritik av avlatshandeln innebar början på reformationen. När jag i somras besökte Peterskyrkan i Rom möttes man av skyltar som visade vägen till en helig port, som öppnats för pilgrimerna. Påven utlyste i december 2015 ett barmhärtighetens jubelår, med erbjudande om just avlat. För den som med rätt inställning går genom porten mildras botgöringen och tiden i skärselden minskar.

För evangelisk tro är detta främmande och understryker att reformationen inte är över. Det handlar om mer än en enstaka läroformulering; det handlar om ett sammanhängande system av övertygelser. Läran om avlaten bygger ju på läran att Kyrkan som institution förfogar över nåd att dela ut.

Det är ingen tvekan om vem av Luther och påven som kommer att få mest ljus på sig de kommande veckorna. Det är ingen anklagelse mot påven. Snarare mot den låga självrespekten hos reformatorns arvtagare.

Stefan Gustavsson, Generalsekreterare
Svenska Evangeliska
Alliansen

 

Fler nyheter

fredag 16 feb 2018

Samma Gud i islam och kristen tro?

Är det samma Gud i kristendom och islam? Ett aktuellt exempel från Migrationsverkets bemötande av kristna konvertiter ställer frågan på sin spets. Men skillnaderna är betydligt större än vad som ofta framkommer. SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger försöker här att reda ut begreppen.

LÄS MER

fredag 16 feb 2018

Nytt avsnitt av SEA:s podd: Teologisk förvirring i Knutby – och på Migrationsverket

LÄS MER

fredag 2 feb 2018

Äktenskapet som svar på den sexuella revolutionens baksidor

En artikelserie på Svenska Dagbladets Idag-sida ger oss ett antal avslöjande inblickar i den sexuella revolutionens baksidor. Det kristna svaret på dessa är det trogna monogama äktenskapet, skriver Olof Edsinger inför den nya Äktenskapsveckan som börjar den 11 februari.

 

LÄS MER

fredag 2 feb 2018

SEA gör Äktenskapets dag till Äktenskapets vecka

Sedan 2007 har Svenska Evangeliska Alliansen uppmuntrat församlingar att fira Äktenskapets dag söndagen innan Alla hjärtans dag genom att särskilt lyfta fram Guds tanke med äktenskapet och mänsklig samlevnad. Från och med 2018 vill SEA uppmuntra församlingar att fira Äktenskapets vecka med start söndagen innan Alla hjärtans dag (11 februari 2018). Kommande år infaller Äktenskapets vecka med start 10 februari år 2019.

LÄS MER

måndag 29 jan 2018

Podden Second Opinion: Kristen tro i mötet med skol- och studentvärldens frågor. Gäst: Simon Wennstig, Credo

LÄS MER

måndag 22 jan 2018

Krigen i Gamla testamentet – ny studieguide och åtta undervisningsfilmer

Hur ska vi förhålla oss till Gamla testamentets tal om krig och dödande i
Guds namn? Går det över huvud taget att förstå dessa texter, och vad
kan de i så fall ha att säga till oss i dag? Om du någon gång har
funderat över dessa och liknande frågor har du kanske läst Olof
Edsingers bok Krigen i Gamla testamentet. Nu lanserar vi två nyheter:

LÄS MER

fredag 19 jan 2018

Dimridåer i Smers dödshjälpsargument

Att sex av tio svenskar är för en legalisering av dödshjälp, enligt en ny undersökning, innebär inte att politiker per automatik bör göra ingrepp i läkaretiken. Samtidigt skärper Statens medicinsk etiska råd tonen i debatten, skriver Jacob Rudenstrand och menar att rådet sprider dimridåer.

LÄS MER

torsdag 11 jan 2018

Nytt poddavsnitt - SEA:s nyårskarameller

LÄS MER

fredag 5 jan 2018

Jesus som ”hen” illustrerar ett större problem

När kyrkan fullgör det uppdrag som hon har mottagit från sin Herre kan hon med profetisk skärpa vara den röst som avslöjar kejsarens nakenhet. Det är en dubbel tragik när det i stället är kyrkan som visar upp sin nakenhet, skriver SEA:s Olof Edsinger i en kommentar till Svenska kyrkans i Västerås val att titulera Jesus som ”hen”.

 

LÄS MER

fredag 22 dec 2017

Ett treenigt rådslag

Vilka avvägningar var det som låg bakom Guds människoblivande i Jesus Kristus? Alltså det vi firar under julen, och som når sin fullhet under den första påsken? I årets sista nyhetsmail bjuder vi på en lekfull introduktion till inkarnationens mysterium, skriven av SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger.

LÄS MER

 

Nyhetsbrev
Bokpaket
När 2 blir ett