fredag 20 oktober 2017

Aktuellt
Nyhetsarkiv
Om oss
Podd: Second Opinion
Youtube: Studio SEA
Almedalen 2017
WilberforceAkademin
Resurser
Resurssida: Äktenskap.info
Stöd oss
Medlem
Plusmedlem
Kontakta oss
NyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev.
E-post

Telefon


fredag 25 aug 2017

En frestelse låta Guds nåd legitimera människans trasighet

Idag finns en frestelse för oss kristna att göra om Guds nåd till något som legitimerar vår trasighet och bejakar det som i verkligheten har sitt upphov i syndafallet. En installation i Visby domkyrka om kyrkan och HBT-frågor illustrerar den naiva förenkling som skett av kristen teologi idag, skriver Stefan Gustavsson i sin sista nyhetsbrevstext som generalsekreterare i SEA.

Besök i en kyrka – inte minst i en vacker domkyrka – brukar uppmuntra och inspirera. Sommarens besök i Visby domkyrka, som med stolthet kallar sig Sveriges första regnbågsmärkta domkyrka, fick dock den motsatta effekten.

I en del av kyrkorummet hade man en installation om kyrkan och HBT-frågorna, bl.a. med en ikonmålning av Jesus med en regnbågssymbol, plus en hälsning från domprost Mats Hermansson. Samtidigt som hans text, som jag strax ska citera ur, lyfter fram tragisk statistik över dels våld mot HBT-personer samt den höga självmordsfrekvensen, illustrerar texten den naiva förenkling som skett av kristen teologi idag.

All klassisk kristen tro är uppbyggd utifrån en fyrfaldig struktur av skapelse – fall – upprättelse – fullkomning. Gud har skapat världen och människa och ursprungligen fanns en harmoni i skapelseverket. Men människan gjorde uppror mot Gud och föll i synd. Det är förklaringen till att vi förlorat kontakten med Gud och att vi själva är trasiga på alla möjliga sätt. Gud, å sin sida, valde att inte överge människan, utan istället söka upp det förlorade och erbjuda oss en väg tillbaka. Det är vad de goda nyheterna om Jesus Kristus handlar om. Nu erbjuds alla människor att vända om och ta emot ett nytt liv ifrån honom. Detta nya liv kommer att fullkomnas vid Jesu återkomst, då Gud ska skapa nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor. Så ska allt bli fullkomligt och helt igen.

När Mats Hermansson skriver saknas detta grundmönster helt. Det som återstår är det första steget; skapelsen. Så här skriver han:

”För Svenska kyrkan är det självklart att acceptera människors rätt till ett kärleksliv som är givet av Gud och inte dikterat av människors normer och rädslor och tabun. Till Sankta Maria domkyrkan, som vill vara hela Sveriges kärlekskatedral, är den älskande på ett särskilt sätt välkommen (+ alla andra också).

Till alla människor som bär på en malande oro att deras kärlek inte är ´godkänd` vill kyrkan presentera Evangelium, det glada budskapet om befrielse. Vårt livs Gud röjer väg genom moralism och inskränkt religion, fram till var och en och säger: Du får vara den du är.”

Detta ligger långt från perspektivet i Nya testamentet. I all förkunnelse, hos både Jesus och apostlarna, finns en tydlig kallelse till omvändelse. Den kallelsen är inte riktad till en viss grupp och avser absolut inte enbart en viss mänsklig problematik. Nej, den är universell och inkluderar oss alla. Som Paulus uttryckte det på Areopagen: ”nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig” (Apg 17:31). Ett okvalificerat ”Du får vara den du är” möter oss ingenstans i de bibliska skrifterna.

När domprosten säger att Evangelium är det glada budskapet om befrielse har han förstås helt rätt. Men det är inte en befrielse som handlar om att vi får vara den vi i vårt fallna tillstånd är. Nej, det är en befrielse som handlar om att få bli den Gud menat att vi ska vara.

En kristen antropologi (dvs. lära om människan) måste med nödvändighet innehålla fler moment än vad domprosten får med i sin text. Man måste diskutera både vad Gud avsåg med oss i skapelsen, vad som förstörts och förvridits av synden och vad upprättelsen i Jesus Kristus innebär. Vi finner detta när Jesus talar till sin samtid om äktenskap och skilsmässa i Matt 19. Då börjar han att ta upp vad ”Skaparen från början gjorde” och vad som därför är hans vilja. Sedan talar han om att människornas hjärtan ”är så förstockade” och att det är därför så mycket idag skiljer sig från Guds ursprungliga skaparvilja.

Det är en frestelse för oss kristna att göra om Guds nåd till något som legitimerar vår trasighet och bejakar det som i verkligheten har sitt upphov i syndafallet. Därför behöver vi påminna oss om aposteln Paulus ord:

”Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott.” Tit 3:11-14

Stefan Gustavsson
Generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen 

Detta är Stefan Gustavssons sista nyhetsbrevstext som generalsekreterare i SEA. Fr.o.m. 1 september tillträder Olof Edsinger som ny generalsekreterare i SEA.

Fler nyheter

fredag 20 okt 2017

#MeToo och den kristna tron

I sociala medier har hashtaggen #MeToo väckt uppmärksamhet med berättelser om kvinnor som utsatts för sexuella ofredanden och våldtäkter. I den här artikeln skriver SEA:s styrelseledamot Daniel Ringdahl om vad den kristna tro har att säga om problemet och hur man hittar en väg framåt.

LÄS MER

fredag 13 okt 2017

Berikande mångfald i SEA:s medlemskår

Ett av de områden där det finns olika traditioner och förhållningssätt bland evangeliska kristna, och som jag för egen del vill se som en tillgång, är synen på kyrkans samhällsansvar. Inom SEA ryms det i dag åtminstone fem olika teologier när det gäller detta, skriver Olof Edsinger.

 

LÄS MER

fredag 13 okt 2017

SEA:s podcast: Abortdebattens spelregler Gäst: Emelie Rynningsjö, Människovärde

LÄS MER

torsdag 12 okt 2017

Märklig inkonsekvens i relation till THS-konferens

Rapporteringen kring hur kyrkor i Stockholmsförorter inte vill missionera bland icke-kristna, samt THS-konferensen tillsammans med nätverket Kristen bortom Gud, illustrerar en märklig inkonsekvens i förhållandet till kristen ortodoxi. Det skriver Jacob Rudenstrand.

LÄS MER

fredag 29 sep 2017

Kristen sexualundervisning i en gränslös tid

Bibelns tal om sex som en Guds gåva, som blir till största tänkbara välsignelse när den får uttryckas inom de av Gud uppställda ramarna, är något djupt befriande. Det är också mot denna bakgrund som SEA har tagit fram materialet När två blir ett, skriver SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger.

 

LÄS MER

tisdag 26 sep 2017

SEA nominerar barnmorskor till Martin Luther King-priset

- Martin Luther King påminde flera gånger om vikten av att följa
samvetets röst snarare än populära och bekväma ställningstaganden när han kämpade för svartas medborgerliga rättigheter. Ett välkänt citat
från honom lyder: ”det kommer en punkt när man måste inta en position som varken är trygg, artig eller populär; utan man intar den för att ens samvete säger att det är rätt”. Mot bakgrund av detta menar vi att barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen förtjänar att tilldelas  Martin Luther King-priset.

Det säger Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, med anledning av att SEA nominerar barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen till Martin Luther King-priset 2018.

LÄS MER

torsdag 21 sep 2017

Nytt poddavsnitt - Världens mest sekulära land går till kyrkoval

LÄS MER

tisdag 19 sep 2017

"När två blir ett" – nytt samlevnadsmaterial från Svenska Evangeliska Alliansen

Vad är kärlek? Var kommer sex in i bilden, och hur kan vår sexualitet bli till så stor glädje som möjligt? Hur får man en relation att hålla? Finns det ett kristet förhållningssätt till HBTQ? Vad är ett sexuellt övergrepp? Och vad gör man om man har haft sex – och sedan ångrar sig? Dessa och andra frågor står i centrum av "När två blir ett" – ett nytt material om sex och samlevnad från Svenska Evangeliska Alliansen.

LÄS MER

fredag 15 sep 2017

Kommer alla till sist att bli frälsta?

Till och från under kyrkans historia har det dykt upp läror som förkunnar alla människors slutgiltiga frälsning. Till de mest kända företrädarna för detta synsätt hör kyrkofadern Origenes (185-254 e Kr), och under det femte ekumeniska kyrkomötet i Konstantinopel år 553 såg man sig tvungen att uttala sin förkastelsedom över denna lära, som brukar gå under beteckningen apokatastasis eller ”alltings återställelse”.

LÄS MER

tisdag 5 sep 2017

"Partipolitiken i kyrkovalet en frontalkrock med kyrkans väsen"

- Svenska kyrkans väl och ve angår alla kristna i Sverige, och vårt största samfunds andliga hälsa påverkar situationen även för dem som tillhör den traditionella frikyrkan. Inför kyrkovalet vill Svenska Evangeliska Alliansen därför uppmuntra alla som är medlemmar i Svenska kyrkan att rösta – även de som normalt firar gudstjänst inom ett annat kyrkosamfund.

Det säger Olof Edsinger, generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen, i en kommentar med anledning av kyrkovalet den 17 september.

LÄS MER

 

Bokpaket
När 2 blir ett
Second Opinion