måndag 16 juli 2018

Aktuellt
Nyhetsarkiv
Om oss
Podd: Second Opinion
Youtube: Studio SEA
SEA i Almedalen
WilberforceAkademin
Resurser
Resurssida: Äktenskap.info
Stöd oss
Medlem
Plusmedlem
Kontakta oss
Nyhetsbrev
TestPrenumerera på vårt nyhetsbrev.
E-post

Telefon


fredag 25 aug 2017

En frestelse låta Guds nåd legitimera människans trasighet

Idag finns en frestelse för oss kristna att göra om Guds nåd till något som legitimerar vår trasighet och bejakar det som i verkligheten har sitt upphov i syndafallet. En installation i Visby domkyrka om kyrkan och HBT-frågor illustrerar den naiva förenkling som skett av kristen teologi idag, skriver Stefan Gustavsson i sin sista nyhetsbrevstext som generalsekreterare i SEA.

Besök i en kyrka – inte minst i en vacker domkyrka – brukar uppmuntra och inspirera. Sommarens besök i Visby domkyrka, som med stolthet kallar sig Sveriges första regnbågsmärkta domkyrka, fick dock den motsatta effekten.

I en del av kyrkorummet hade man en installation om kyrkan och HBT-frågorna, bl.a. med en ikonmålning av Jesus med en regnbågssymbol, plus en hälsning från domprost Mats Hermansson. Samtidigt som hans text, som jag strax ska citera ur, lyfter fram tragisk statistik över dels våld mot HBT-personer samt den höga självmordsfrekvensen, illustrerar texten den naiva förenkling som skett av kristen teologi idag.

All klassisk kristen tro är uppbyggd utifrån en fyrfaldig struktur av skapelse – fall – upprättelse – fullkomning. Gud har skapat världen och människa och ursprungligen fanns en harmoni i skapelseverket. Men människan gjorde uppror mot Gud och föll i synd. Det är förklaringen till att vi förlorat kontakten med Gud och att vi själva är trasiga på alla möjliga sätt. Gud, å sin sida, valde att inte överge människan, utan istället söka upp det förlorade och erbjuda oss en väg tillbaka. Det är vad de goda nyheterna om Jesus Kristus handlar om. Nu erbjuds alla människor att vända om och ta emot ett nytt liv ifrån honom. Detta nya liv kommer att fullkomnas vid Jesu återkomst, då Gud ska skapa nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor. Så ska allt bli fullkomligt och helt igen.

När Mats Hermansson skriver saknas detta grundmönster helt. Det som återstår är det första steget; skapelsen. Så här skriver han:

”För Svenska kyrkan är det självklart att acceptera människors rätt till ett kärleksliv som är givet av Gud och inte dikterat av människors normer och rädslor och tabun. Till Sankta Maria domkyrkan, som vill vara hela Sveriges kärlekskatedral, är den älskande på ett särskilt sätt välkommen (+ alla andra också).

Till alla människor som bär på en malande oro att deras kärlek inte är ´godkänd` vill kyrkan presentera Evangelium, det glada budskapet om befrielse. Vårt livs Gud röjer väg genom moralism och inskränkt religion, fram till var och en och säger: Du får vara den du är.”

Detta ligger långt från perspektivet i Nya testamentet. I all förkunnelse, hos både Jesus och apostlarna, finns en tydlig kallelse till omvändelse. Den kallelsen är inte riktad till en viss grupp och avser absolut inte enbart en viss mänsklig problematik. Nej, den är universell och inkluderar oss alla. Som Paulus uttryckte det på Areopagen: ”nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig” (Apg 17:31). Ett okvalificerat ”Du får vara den du är” möter oss ingenstans i de bibliska skrifterna.

När domprosten säger att Evangelium är det glada budskapet om befrielse har han förstås helt rätt. Men det är inte en befrielse som handlar om att vi får vara den vi i vårt fallna tillstånd är. Nej, det är en befrielse som handlar om att få bli den Gud menat att vi ska vara.

En kristen antropologi (dvs. lära om människan) måste med nödvändighet innehålla fler moment än vad domprosten får med i sin text. Man måste diskutera både vad Gud avsåg med oss i skapelsen, vad som förstörts och förvridits av synden och vad upprättelsen i Jesus Kristus innebär. Vi finner detta när Jesus talar till sin samtid om äktenskap och skilsmässa i Matt 19. Då börjar han att ta upp vad ”Skaparen från början gjorde” och vad som därför är hans vilja. Sedan talar han om att människornas hjärtan ”är så förstockade” och att det är därför så mycket idag skiljer sig från Guds ursprungliga skaparvilja.

Det är en frestelse för oss kristna att göra om Guds nåd till något som legitimerar vår trasighet och bejakar det som i verkligheten har sitt upphov i syndafallet. Därför behöver vi påminna oss om aposteln Paulus ord:

”Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott.” Tit 3:11-14

Stefan Gustavsson
Generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen 

Detta är Stefan Gustavssons sista nyhetsbrevstext som generalsekreterare i SEA. Fr.o.m. 1 september tillträder Olof Edsinger som ny generalsekreterare i SEA.

Fler nyheter

fredag 6 jul 2018

Nytt poddavsnitt: Live (nästan) från Almedalen!

LÄS MER

fredag 6 jul 2018

Direkt från Almedalen med SEA!

SEA är på plats under Almedalen med både eget program och medverkar även i andra arrangörers debatter. Här kan du se inspelningar från samtliga seminarier där vi har funnits med under veckan. Nästa nyhetsbrev kommer i augusti då SEA:s kansli tar sommaruppehåll.

LÄS MER

torsdag 21 jun 2018

Gud är en förbunds-Gud

Gud är en förbunds-Gud, och att hålla äktenskapet i ära är ett konkret sätt att med våra liv bekänna detta faktum. Att däremot inte göra det, är ett tydligt sätt att visa att vi inte har förstått denna grundläggande egenskap hos Herren. Det skriver SEA:s Olof Edsinger inför den stundande midsommarhelgen.

LÄS MER

onsdag 20 jun 2018

SEA: Regeringens trossamfundsutredning inger oro

– Regeringens utredning om statens stöd till trossamfund sänder oroväckande signaler gällande samfundens oberoende. Många av utredningens förslag kan på ytan verka rimliga, men samtidigt stämmer talesättet ”djävulen finns i detaljerna” väl in på det som står.

Det säger Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare för SEA, som har lett organisationens arbete med att analysera utredningen Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige, SOU 2018:18.

LÄS MER

fredag 8 jun 2018

Treenigheten och islam

I kyrkans år har vi nu trätt in i Trefaldighetstiden, där vi får fördjupa oss i livet med Gud som Fader, Son och helig Ande. Samtidigt firar många muslimer Ramadan, utifrån en helt annan förståelse av Guds väsen. Så vad säger egentligen den kristna tron om treenigheten, och hur relaterar detta till islams sätt att tala om Allah? Om detta skriver SEA:s Olof Edsinger i sommarens första nyhetsmail.

LÄS MER

fredag 25 maj 2018

"Religiösa tankelekar" om abort

”Överlappningen mellan abortmotstånd och människorättsaktivism är inte noll – den är negativ.” Så skrev Dagens Nyheter i veckan med anledning av dagens folkomröstning på Irland om synen på oföddas rätt till liv. Enligt tidningens huvudledare hotar landets restriktiva abortlagstiftning kvinnors hälsa, men redan idag har man lägre mödradödlighet än exempelvis Storbritannien, skriver Jacob Rudenstrand.

LÄS MER

onsdag 16 maj 2018

Poddavsnitt: Församlingen och den psykiska ohälsan Gäst: Daniel Back

LÄS MER

fredag 11 maj 2018

Fem goda skäl att tala om Jesu återkomst

Kristi himmelsfärd aktualiserar ett tema som vi gång på gång kan läsa om i Nya testamentet, men som trots detta tenderar att få en styvmoderlig behandling i västerländska kyrkor. Detta tema är Kristi återkomst, skriver SEA:s Olof Edsinger.

LÄS MER

måndag 7 maj 2018

Ny valkompass från evangeliska alliansen

Inför valet hösten 2018 uppmuntrar SEA tillsammans med Evangeliska Alliansen i Storbritannien kristna väljare att ta del av materialet "What kind of society?" - "Vilket sorts samhälle?". Det är en ny sorts valkompass som ställer viktiga frågor kring vilka värden vi vill se i samhället.  Vad är ett kärleksfullt samhälle? Vad är ett fritt samhälle? Vad är ett rättvist samhälle? Och vilken roll har sanningen? 

LÄS MER

fredag 27 apr 2018

Uppståndelsemetaforer innebär inget evangelium

DN:s krönikör Maria Schottenius efterfrågade tydlighet om Bibelns mirakler i samband med påsken. Istället för ett rakt svar undveks sakfrågan. För de första kristna var dock frågan om Jesu fysiska uppståndelse avgörande. En stark känsla av att Jesus hade uppstått var knappast tillräckligt för att de tvivlande lärjungarna skulle tro, skriver Jacob Rudenstrand.

LÄS MER

 

Bokpaket
Islam och kristen tro - BRYTPUNKT
Second Opinion