söndag 18 mars 2018

Aktuellt
Nyhetsarkiv
Om oss
Podd: Second Opinion
Youtube: Studio SEA
Almedalen 2017
WilberforceAkademin
Resurser
Resurssida: Äktenskap.info
Stöd oss
Medlem
Plusmedlem
Kontakta oss
NyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev.
E-post

Telefon


fredag 25 aug 2017

En frestelse låta Guds nåd legitimera människans trasighet

Idag finns en frestelse för oss kristna att göra om Guds nåd till något som legitimerar vår trasighet och bejakar det som i verkligheten har sitt upphov i syndafallet. En installation i Visby domkyrka om kyrkan och HBT-frågor illustrerar den naiva förenkling som skett av kristen teologi idag, skriver Stefan Gustavsson i sin sista nyhetsbrevstext som generalsekreterare i SEA.

Besök i en kyrka – inte minst i en vacker domkyrka – brukar uppmuntra och inspirera. Sommarens besök i Visby domkyrka, som med stolthet kallar sig Sveriges första regnbågsmärkta domkyrka, fick dock den motsatta effekten.

I en del av kyrkorummet hade man en installation om kyrkan och HBT-frågorna, bl.a. med en ikonmålning av Jesus med en regnbågssymbol, plus en hälsning från domprost Mats Hermansson. Samtidigt som hans text, som jag strax ska citera ur, lyfter fram tragisk statistik över dels våld mot HBT-personer samt den höga självmordsfrekvensen, illustrerar texten den naiva förenkling som skett av kristen teologi idag.

All klassisk kristen tro är uppbyggd utifrån en fyrfaldig struktur av skapelse – fall – upprättelse – fullkomning. Gud har skapat världen och människa och ursprungligen fanns en harmoni i skapelseverket. Men människan gjorde uppror mot Gud och föll i synd. Det är förklaringen till att vi förlorat kontakten med Gud och att vi själva är trasiga på alla möjliga sätt. Gud, å sin sida, valde att inte överge människan, utan istället söka upp det förlorade och erbjuda oss en väg tillbaka. Det är vad de goda nyheterna om Jesus Kristus handlar om. Nu erbjuds alla människor att vända om och ta emot ett nytt liv ifrån honom. Detta nya liv kommer att fullkomnas vid Jesu återkomst, då Gud ska skapa nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor. Så ska allt bli fullkomligt och helt igen.

När Mats Hermansson skriver saknas detta grundmönster helt. Det som återstår är det första steget; skapelsen. Så här skriver han:

”För Svenska kyrkan är det självklart att acceptera människors rätt till ett kärleksliv som är givet av Gud och inte dikterat av människors normer och rädslor och tabun. Till Sankta Maria domkyrkan, som vill vara hela Sveriges kärlekskatedral, är den älskande på ett särskilt sätt välkommen (+ alla andra också).

Till alla människor som bär på en malande oro att deras kärlek inte är ´godkänd` vill kyrkan presentera Evangelium, det glada budskapet om befrielse. Vårt livs Gud röjer väg genom moralism och inskränkt religion, fram till var och en och säger: Du får vara den du är.”

Detta ligger långt från perspektivet i Nya testamentet. I all förkunnelse, hos både Jesus och apostlarna, finns en tydlig kallelse till omvändelse. Den kallelsen är inte riktad till en viss grupp och avser absolut inte enbart en viss mänsklig problematik. Nej, den är universell och inkluderar oss alla. Som Paulus uttryckte det på Areopagen: ”nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig” (Apg 17:31). Ett okvalificerat ”Du får vara den du är” möter oss ingenstans i de bibliska skrifterna.

När domprosten säger att Evangelium är det glada budskapet om befrielse har han förstås helt rätt. Men det är inte en befrielse som handlar om att vi får vara den vi i vårt fallna tillstånd är. Nej, det är en befrielse som handlar om att få bli den Gud menat att vi ska vara.

En kristen antropologi (dvs. lära om människan) måste med nödvändighet innehålla fler moment än vad domprosten får med i sin text. Man måste diskutera både vad Gud avsåg med oss i skapelsen, vad som förstörts och förvridits av synden och vad upprättelsen i Jesus Kristus innebär. Vi finner detta när Jesus talar till sin samtid om äktenskap och skilsmässa i Matt 19. Då börjar han att ta upp vad ”Skaparen från början gjorde” och vad som därför är hans vilja. Sedan talar han om att människornas hjärtan ”är så förstockade” och att det är därför så mycket idag skiljer sig från Guds ursprungliga skaparvilja.

Det är en frestelse för oss kristna att göra om Guds nåd till något som legitimerar vår trasighet och bejakar det som i verkligheten har sitt upphov i syndafallet. Därför behöver vi påminna oss om aposteln Paulus ord:

”Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott.” Tit 3:11-14

Stefan Gustavsson
Generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen 

Detta är Stefan Gustavssons sista nyhetsbrevstext som generalsekreterare i SEA. Fr.o.m. 1 september tillträder Olof Edsinger som ny generalsekreterare i SEA.

Fler nyheter

fredag 16 mar 2018

Transideologin en fara för barn och unga

Den mer komplicerade resa som tidigare var förbehållen ett fåtal förs genom transideologin över på en större grupp, med ett onödigt experimenterande, och i många fall en ökad psykisk ohälsa, som följd. De flesta av oss mår helt enkelt inte bra av budskapet att vår biologi inte säger något om vilka vi är, skriver SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger i en artikel som även har publicerats på GP Debatt och väckt mycket uppmärksamhet.

LÄS MER

torsdag 15 mar 2018

Samtalskväll: Kristendom och kvinnans frigörelse – efter #metoo

LÄS MER

tisdag 13 mar 2018

SEA:s podcast: Bland kyrkklockor och böneutrop Gäst: Tomas Samuel, apologet

LÄS MER

fredag 2 mar 2018

Gamla testamentet - mer än lag och krav

Tidigare i år har SEA uppmärksammat den komplicerade frågan om krig och dödande i Gamla testamentet. I denna artikel, som även går ut som ett SEA Paper till våra nätverkspartners, vänder SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger på perspektivet, för att i stället fokusera på nåden i Gamla testamentet. Även detta, visar det sig, är ett centralt tema i den Bibel som Jesus läste.

LÄS MER

 

Nyhetsbrev
Bokpaket
När 2 blir ett