fredag 20 oktober 2017

Aktuellt
Nyhetsarkiv
Om oss
Podd: Second Opinion
Youtube: Studio SEA
Almedalen 2017
WilberforceAkademin
Resurser
Resurssida: Äktenskap.info
Stöd oss
Medlem
Plusmedlem
Kontakta oss
NyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev.
E-post

Telefon


fredag 1 sep 2017

Olof Edsinger: Korset är mänsklighetens enda hopp

Guds folks andliga hälsa står och faller på relationen till Jesus och hans kors. Vi behöver inse att korset är vårt enda hopp. Samtidigt kallar Jesus oss till att ta upp vårt eget kors och låta honom och hans ord påverka vårt sätt att leva. Det skriver Olof Edsinger, i sitt första nyhetsbrev som SEA:s generalsekreterare.

Var hälsad kors, mitt enda hopp! Orden på August Strindbergs gravsten är välkända, även om originalversionen är skriven på latin: O Crux ave spes unica. Oavsett språk kan de få fungera som en hälsning också in i vår egen tid. Jesu död och uppståndelse är mänsklighetens enda hopp.

När jag i dag tillträder som generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen är det i denna ände som jag vill börja. Oavsett vilket samfund eller teologisk tradition vi är präglade av, är det min övertygelse att vi ständigt behöver vända tillbaka till kärnan i vår tro. Och kristen tro står och faller på Jesus, hans historiska död och uppståndelse.

Paulus skriver i Första Korinthierbrevet 1:21–24 att: ”När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet.”

Svenska Evangeliska Alliansen ska ägna sig åt mycket. När jag läser våra grunddokument fylls jag av både glädje och tacksamhet: Det här tror jag på! Det här vill jag verka för! Redan i höst har vi också flera spännande projekt på gång – däribland ett nyskrivet material på temat sex och samlevnad och en bok om kristen tro i möte med islam.

Men djupast sett är det ändå min övertygelse att vår andliga hälsa som Guds folk står och faller på vår relation till Jesus och hans kors. Har vi skådat djupet i vår egen synd, så att vi inser att korset faktiskt är vårt enda hopp? Har vi fått smak för Jesu uppståndelsekraft, så att vi inser att ingen annan religion eller ideologi kan matcha det som skedde när Gud i Kristus ”försonade världen med sig själv” (2 Kor 5:19)? Om det är något jag brinner för, är det att Jesus inte ska bli förminskad i våra kyrkor och samfund. Att han ska få träda fram just sådan han faktiskt är – som Skaparen och Herren, Frälsaren och Domaren, Herden och Livgivaren …

Jesu kors handlar också om ett liv i efterföljelse. Jesus kallar oss till ett liv där vi låter honom och hans ord påverka vårt sätt att tänka, tala, handla och prioritera. Enligt Nya testamentet är detta ett liv där vi ständigt får göra oss beredda att ta upp vårt eget kors och följa Jesus – om så krävs med både lidande och förföljelse som följd.

I tillägg till detta tänker jag att tron på den Korsfäste behöver få prägla också våra attityder till andra människor. Som efterföljare till Jesus har vi inte rätt att komma ”uppifrån” i mötet med varandra. Som apologeter och trons försvarare behöver vi förvisso slipa våra argument, och i någon mening försöka ”vinna” över våra meningsmotståndare. Men det apologetiska behöver även vandra hand i hand med det mer lågmälda samtalet. Det som bygger broar och öppnar upp för möten, hjärta till hjärta. 

Allt detta tänker jag ryms inom det som är SEA:s uppdrag, som i tre ord kan sammanfattas som: Relationer, Resurser och Röst. Som generalsekreterare vill jag fortsätta detta arbete genom att så långt som det är möjligt bygga relationer till andra människor – i första hand till dem som står SEA och våra värderingar nära, men också till dem som på ett eller annat sätt utmanar oss.

Självklart ska SEA också fortsätta att producera bra resurser för Guds folk i Sverige, och flera sådana är som sagt redan på gång.

Slutligen vill jag med viss bävan, och med ett stort behov av den helige Andes vishet och ledning, vara en röst för den evangeliska kristenheten – både in mot kyrkan och ut mot det svenska samhället.

Ytterst sett hoppas jag dock att SEA ska få bidra till något ännu mer långtgående än detta. Det vi längtar efter, och som SEA ända sedan starten har talat om, är ju ingenting mindre än ett förvandlat Sverige. Kopplat till detta är det några strofer ur en sång av Ulf Christiansson som de senaste dagarna har ringt inne i mitt huvud, och som jag vill avsluta detta nyhetsmail med. Se dem som en hälsning, men också som en bön som vi får stämma in i – både i dag och framöver: 

Vi behöver honom mer än nånsin
Han är det som öppnat våra ögon
Skuggan av hans kors
Har fallit över oss, över vårt folk, över vårt land
Tiden är här, när han ska komma
Tiden är här, för en förändring
Tiden är här, när vi ska vakna /…/
En mäktig våg, en mäktig vind
Den kommer från himlen
och reser upp vårt land igen

(Om du vill lyssna på sången i sin helhet kan du gå in här.)

Olof Edsinger
Generalsekreterare för SEA

Fler nyheter

fredag 20 okt 2017

#Metoo och den kristna tron

I sociala medier har hashtaggen #MeToo väckt uppmärksamhet med berättelser om kvinnor som utsatts för sexuella ofredanden och våldtäkter. I den här artikeln skriver SEA:s styrelseledamot Daniel Ringdahl om vad den kristna tro har att säga om problemet och hur man hittar en väg framåt.

LÄS MER

fredag 13 okt 2017

Berikande mångfald i SEA:s medlemskår

Ett av de områden där det finns olika traditioner och förhållningssätt bland evangeliska kristna, och som jag för egen del vill se som en tillgång, är synen på kyrkans samhällsansvar. Inom SEA ryms det i dag åtminstone fem olika teologier när det gäller detta, skriver Olof Edsinger.

 

LÄS MER

fredag 13 okt 2017

SEA:s podcast: Abortdebattens spelregler Gäst: Emelie Rynningsjö, Människovärde

LÄS MER

torsdag 12 okt 2017

Märklig inkonsekvens i relation till THS-konferens

Rapporteringen kring hur kyrkor i Stockholmsförorter inte vill missionera bland icke-kristna, samt THS-konferensen tillsammans med nätverket Kristen bortom Gud, illustrerar en märklig inkonsekvens i förhållandet till kristen ortodoxi. Det skriver Jacob Rudenstrand.

LÄS MER

fredag 29 sep 2017

Kristen sexualundervisning i en gränslös tid

Bibelns tal om sex som en Guds gåva, som blir till största tänkbara välsignelse när den får uttryckas inom de av Gud uppställda ramarna, är något djupt befriande. Det är också mot denna bakgrund som SEA har tagit fram materialet När två blir ett, skriver SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger.

 

LÄS MER

tisdag 26 sep 2017

SEA nominerar barnmorskor till Martin Luther King-priset

- Martin Luther King påminde flera gånger om vikten av att följa
samvetets röst snarare än populära och bekväma ställningstaganden när han kämpade för svartas medborgerliga rättigheter. Ett välkänt citat
från honom lyder: ”det kommer en punkt när man måste inta en position som varken är trygg, artig eller populär; utan man intar den för att ens samvete säger att det är rätt”. Mot bakgrund av detta menar vi att barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen förtjänar att tilldelas  Martin Luther King-priset.

Det säger Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, med anledning av att SEA nominerar barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen till Martin Luther King-priset 2018.

LÄS MER

torsdag 21 sep 2017

Nytt poddavsnitt - Världens mest sekulära land går till kyrkoval

LÄS MER

tisdag 19 sep 2017

"När två blir ett" – nytt samlevnadsmaterial från Svenska Evangeliska Alliansen

Vad är kärlek? Var kommer sex in i bilden, och hur kan vår sexualitet bli till så stor glädje som möjligt? Hur får man en relation att hålla? Finns det ett kristet förhållningssätt till HBTQ? Vad är ett sexuellt övergrepp? Och vad gör man om man har haft sex – och sedan ångrar sig? Dessa och andra frågor står i centrum av "När två blir ett" – ett nytt material om sex och samlevnad från Svenska Evangeliska Alliansen.

LÄS MER

fredag 15 sep 2017

Kommer alla till sist att bli frälsta?

Till och från under kyrkans historia har det dykt upp läror som förkunnar alla människors slutgiltiga frälsning. Till de mest kända företrädarna för detta synsätt hör kyrkofadern Origenes (185-254 e Kr), och under det femte ekumeniska kyrkomötet i Konstantinopel år 553 såg man sig tvungen att uttala sin förkastelsedom över denna lära, som brukar gå under beteckningen apokatastasis eller ”alltings återställelse”.

LÄS MER

tisdag 5 sep 2017

"Partipolitiken i kyrkovalet en frontalkrock med kyrkans väsen"

- Svenska kyrkans väl och ve angår alla kristna i Sverige, och vårt största samfunds andliga hälsa påverkar situationen även för dem som tillhör den traditionella frikyrkan. Inför kyrkovalet vill Svenska Evangeliska Alliansen därför uppmuntra alla som är medlemmar i Svenska kyrkan att rösta – även de som normalt firar gudstjänst inom ett annat kyrkosamfund.

Det säger Olof Edsinger, generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen, i en kommentar med anledning av kyrkovalet den 17 september.

LÄS MER

 

Bokpaket
När 2 blir ett
Second Opinion