fredag 20 oktober 2017

Aktuellt
Nyhetsarkiv
Om oss
Podd: Second Opinion
Youtube: Studio SEA
Almedalen 2017
WilberforceAkademin
Resurser
Resurssida: Äktenskap.info
Stöd oss
Medlem
Plusmedlem
Kontakta oss
NyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev.
E-post

Telefon


fredag 29 sep 2017

Kristen sexualundervisning i en gränslös tid

 Bibelns tal om sex som en Guds gåva, som blir till största tänkbara välsignelse när den får uttryckas inom de av Gud uppställda ramarna, är något djupt befriande. Det är också mot denna bakgrund som SEA har tagit fram materialet När två blir ett, skriver SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger.

En av de mest tragiska uppgifterna i UngKAB09 – den största sexualundersökningen bland svenska ungdomar i modern tid – var responsen på frågan: ”Har du någon gång blivit utsatt för sexuella handlingar mot din vilja?” Svaret kom att få genomslag även i riksmedia: två tredjedelar av alla tjejer och en tredjedel av alla killar svarade ja.

Om detta kan man säga mycket, men något jag själv tänker att det illustrerar är den gränslöshet som i dag har kommit att prägla sexualiteten – inte minst i ungdomsvärlden. Det mest uppenbara exemplet är förstås att sex inte längre förknippas med äktenskapet och de förpliktelser som hänger samman med ett livslångt förbund med den man delar sängen med. Det är visserligen sant att långt ifrån alla ungdomar ”ligger runt” hur som helst, men ett talande exempel på hur samhällsnormerna har förändrats är att inget av de största materialen för sex och samlevnad i gymnasiet ens nämner att man kan ha sex
inom ett äktenskap. Bara ett av materialen går in på sexualitetens koppling till fortplantning och graviditet. Även i skolans värld föredrar man alltså ofta att tala om det sexuella samlivet utan referenser till familjebildning eller barnalstrande.

Men det finns fler exempel på gränslöshet när det gäller ungdomar och sex. Ett viktigt sådant handlar om porren, som genom internet har nått en helt ny nivå av tillgänglighet. Enligt en nyligen genomförd undersökning av svenska 16-åringar hade 96 % av killarna och 54 % av tjejerna tittat på porr. Mellan 2/3 och 3/4 av alla tonårskillar och 1/4 av alla tjejer kunde betecknas som regelbundna porrkonsumenter. Det vore naivt att tro att detta inte sätter spår även i den kristna kyrkan. Och än en gång tänker jag att ett av de största problemen har med gränslösheten att göra: Först och främst att gränserna mellan verklighet och fiktion suddas ut (mycket av det som föregår i porrens värld skiljer sig markant från vad som faller sig naturligt i en ”normal” sexuell relation). Men också genom att porren skapar en press på dem som tittar – eller som har en partner som tittar. Porren förmedlar ideal att leva upp till, den introducerar ställningar att experimentera med, den suddar ut gränsen mellan lust och lidande … och inte sällan är det tonåringarna som hamnar mest i kläm. För vad säger man som 17-årig tjej när ens porrkonsumerande pojkvän – som man älskar och vill behålla – vill att man ska göra ”som på filmen”?

Ett sista område som har med gränslösheten i vår tid att göra är den flytande syn på sexualitet och sexuell identitet som presenteras genom queer-tänkandet. På svenska Facebook finns det i dag 72 olika könsidentiteter att välja bland, och allt oftare får vi höra att vårt biologiska kön inte har någon koppling vare sig till vilka vi är eller vem vi bör ha sex med. Ord som ”heteronorm” och ”tvåkönsnorm” har blivit skällsord, och i många sammanhang får dagens unga lära sig att sexualiteten är just gränslös: man kan röra sig fram och tillbaka på en skala av hetero–bi–homo–trans, och det enda viktiga är att den man har sex med faktiskt är med på det. Vänskapsrelationer sexualiseras, och inte minst bland tjejer tycks kurvan för bisexualitet peka uppåt. Det som tidigare bara var bästisrelationer och en djupare form av systerskap, tenderar allt oftare att gå över i sexuellt experimenterande.

Mot denna bakgrund tänker jag att Bibelns tal om sex som en Guds gåva, som blir till största tänkbara välsignelse när den får uttryckas inom de av Gud uppställda ramarna, är något djupt befriande. Jag tänker också att Paulus ord till församlingen i Thessaloniki är ett sant evangelium i vår sexuellt överlastade tid: ”Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från sexuell omoral, att ni var och en vet att vinna er en hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär som bland hedningarna som inte känner Gud, så att någon går för långt i denna sak och kränker sin broder” (1 Thess 4:3–6a).

Det är också mot denna bakgrund som SEA har tagit fram materialet När två blir ett, som presenteras på annan plats här i nyhetsmailet. Vi är övertygade om att kyrkans traditionella undervisning om sex, äktenskap, familjebildning och identitet är både livsbejakande och själavårdande. I När två blir ett har vi försökt att förmedla detta till en ung generation, och utifrån de  frågeställningar som präglar samtalet i Sverige år 2017. Stöd oss gärna i detta ärende – antingen genom att beställa materialet, eller genom en frivillig gåva!

Olof Edsinger
Generalsekreterare

Fler nyheter

fredag 20 okt 2017

#MeToo och den kristna tron

I sociala medier har hashtaggen #MeToo väckt uppmärksamhet med berättelser om kvinnor som utsatts för sexuella ofredanden och våldtäkter. I den här artikeln skriver SEA:s styrelseledamot Daniel Ringdahl om vad den kristna tro har att säga om problemet och hur man hittar en väg framåt.

LÄS MER

fredag 13 okt 2017

Berikande mångfald i SEA:s medlemskår

Ett av de områden där det finns olika traditioner och förhållningssätt bland evangeliska kristna, och som jag för egen del vill se som en tillgång, är synen på kyrkans samhällsansvar. Inom SEA ryms det i dag åtminstone fem olika teologier när det gäller detta, skriver Olof Edsinger.

 

LÄS MER

fredag 13 okt 2017

SEA:s podcast: Abortdebattens spelregler Gäst: Emelie Rynningsjö, Människovärde

LÄS MER

torsdag 12 okt 2017

Märklig inkonsekvens i relation till THS-konferens

Rapporteringen kring hur kyrkor i Stockholmsförorter inte vill missionera bland icke-kristna, samt THS-konferensen tillsammans med nätverket Kristen bortom Gud, illustrerar en märklig inkonsekvens i förhållandet till kristen ortodoxi. Det skriver Jacob Rudenstrand.

LÄS MER

tisdag 26 sep 2017

SEA nominerar barnmorskor till Martin Luther King-priset

- Martin Luther King påminde flera gånger om vikten av att följa
samvetets röst snarare än populära och bekväma ställningstaganden när han kämpade för svartas medborgerliga rättigheter. Ett välkänt citat
från honom lyder: ”det kommer en punkt när man måste inta en position som varken är trygg, artig eller populär; utan man intar den för att ens samvete säger att det är rätt”. Mot bakgrund av detta menar vi att barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen förtjänar att tilldelas  Martin Luther King-priset.

Det säger Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, med anledning av att SEA nominerar barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen till Martin Luther King-priset 2018.

LÄS MER

torsdag 21 sep 2017

Nytt poddavsnitt - Världens mest sekulära land går till kyrkoval

LÄS MER

tisdag 19 sep 2017

"När två blir ett" – nytt samlevnadsmaterial från Svenska Evangeliska Alliansen

Vad är kärlek? Var kommer sex in i bilden, och hur kan vår sexualitet bli till så stor glädje som möjligt? Hur får man en relation att hålla? Finns det ett kristet förhållningssätt till HBTQ? Vad är ett sexuellt övergrepp? Och vad gör man om man har haft sex – och sedan ångrar sig? Dessa och andra frågor står i centrum av "När två blir ett" – ett nytt material om sex och samlevnad från Svenska Evangeliska Alliansen.

LÄS MER

fredag 15 sep 2017

Kommer alla till sist att bli frälsta?

Till och från under kyrkans historia har det dykt upp läror som förkunnar alla människors slutgiltiga frälsning. Till de mest kända företrädarna för detta synsätt hör kyrkofadern Origenes (185-254 e Kr), och under det femte ekumeniska kyrkomötet i Konstantinopel år 553 såg man sig tvungen att uttala sin förkastelsedom över denna lära, som brukar gå under beteckningen apokatastasis eller ”alltings återställelse”.

LÄS MER

tisdag 5 sep 2017

"Partipolitiken i kyrkovalet en frontalkrock med kyrkans väsen"

- Svenska kyrkans väl och ve angår alla kristna i Sverige, och vårt största samfunds andliga hälsa påverkar situationen även för dem som tillhör den traditionella frikyrkan. Inför kyrkovalet vill Svenska Evangeliska Alliansen därför uppmuntra alla som är medlemmar i Svenska kyrkan att rösta – även de som normalt firar gudstjänst inom ett annat kyrkosamfund.

Det säger Olof Edsinger, generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen, i en kommentar med anledning av kyrkovalet den 17 september.

LÄS MER

 

Bokpaket
När 2 blir ett
Second Opinion