söndag 18 mars 2018

Aktuellt
Nyhetsarkiv
Om oss
Podd: Second Opinion
Youtube: Studio SEA
Almedalen 2017
WilberforceAkademin
Resurser
Resurssida: Äktenskap.info
Stöd oss
Medlem
Plusmedlem
Kontakta oss
NyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev.
E-post

Telefon


torsdag 7 dec 2017

Jacob Rudenstrand: Mission i vår tid utmanar

Vi måste hitta tillbaka till den stora berättelsen där evangelisation och humanitärt arbete får vandra hand i hand. Det skriver Jacob Rudenstrand.

Historiskt sett har det svenska missionsarbetet varit dynamiskt med missionärer över hela världen. Väckelserna under 1800-talet och tidigt 1900-tal gjorde Sverige till ett centrum för internationell mission. Statistiken från Svenska Missionsrådet (SMR) är talande: År 1911 sändes det ut 450 missionärer. 1960 hade siffran stigit till 1550 och 1983 nåddes rekordet: 1901 missionärer.

Om man fortsätter att titta på statistiken från SMR har missionsengagemanget sjunkit snabbt sedan 1980-talet: 1998 hade antalet missionärer mer än halverats. År 2002 var antalet nere i 696. Trenden verkar peka fortsatt nedåt. Idag är Sverige på många sätt ett missionsmottagande land.

På missionsfältet skedde ofta stora samhällsförändringar i spåren av det kristna budskapet. I Axess magasin nr 7/2017 skriver journalisten Birger Thureson om Edvard Vilhelm Sjöblom (som även är ämnet i Thuresons aktuella bok, ”Vittnet som vägrade tiga”). Utsänd till belgiska Kongo 1892 för att arbeta med brittiska och amerikanska missionsorganisationer, blev Sjöblom vittne till fasansfulla övergrepp i jakten på det dyrbara gummit. Hans avslöjande rapporter fick stort internationellt genomslag och så småningom var kung Leopold II:s skräckvälde till ända.

Sjöblom var inte ensam. Statsvetaren Robert Woodberry har visat hur protestantiska missionärer var avgörande för utvecklingen av demokratiska strukturer i Afrika, Asien, Latinamerika och Oceanien. Även om missionen på en del håll var sammanvävd med kolonialismen stod den flera gånger i kraftfull opposition till denna. Tvärtemot den populära bilden av missionärer som "kulturimperialister” var de katalysatorer för religionsfrihet, utbildning, hälso- och sjukvård, tryckkonst och civilsamhälle. Motivationen bakom bland annat utbildnings- och trycksatsningarna var att alla skulle kunna läsa Guds ord på sitt språk. Det som sedan förändrade människors liv i grunden var det unika i det kristna budskapet.

Som den tidigare brittiske parlamentsledamoten, Matthew Parris, välkänd författare och uppvuxen i olika afrikanska länder, skrev i The Times 2008: ”Som inbiten ateist har jag blivit övertygad om det enorma bidrag som kristen evangelisation har i Afrika – i skarp kontrast till sekulära NGO:s, statliga projekt och internationellt bistånd, vars arbete inte är tillräckligt. Enbart utbildning och träning räcker inte. I Afrika förändrar kristendomen människors hjärtan. Det ger en andlig förvandling.”

I olika sammanhang diskuteras det bland annat vilken tonvikt kristet missionsarbete bör ha i fråga om evangelisation och humanitärt arbete. Frågan om Svenska Missionsrådets eventuella namnbyte med borttagande av ordet ”mission” kan ses som ett uttryck för detta.

I Lausannedeklarationen, som SEA grundar sitt arbete på, betonas ömsesidigheten i evangelisation och socialt ansvar. Socialt ansvar kan inte ske på bekostnad av evangelisation, och evangelisation på socialt ansvar. Om kristen mission på en del håll tidigare har varit svag i att betona det sociala ansvaret, finns det i dag en risk att missionen hamnar i det andra diket. I stället för både/och ges det sociala arbetet tolkningsföreträde i samtal om mission. Inte minst när det humanitära arbetet finansieras via staten.

Samtidigt som det finns flera positiva sidor av att arbeta med statliga biståndsmedel, innebär det en risk genom närheten till den offentliga makten. I en intervju på Ibra.se är pingstledaren Daniel Alm inne på liknande tankar kring vad Sidafinansieringen betyder för missionsuppdraget. Han menar att man många gånger kunnat ge ingångar för hjälpsändningar som andra biståndsorganisationer saknat. Samtidigt har missionen ”alltmer kommit att dra åt biståndsmission där insatser varit till övervägande delen av social karaktär” samt att det ”skett en utveckling där man inte i lika hög utsträckning bett om pengar i kollekten, utan alltmer litat på Sidas ekonomiska tillskott”.

Jag förstår Alms oro att en sådan utveckling på sikt kan söva församlingarnas missionsengagemang. Han har flera poänger. I en artikel från förra året konstaterade Fredrik Lignell, föreståndare i Ryttargårdskyrkan, Linköping, att den genomsnittlige EFK medlemmen ger endast 67 kronor per månad till rörelsens gemensamma utlandsmission. Det är inte orimligt att liknande förhållanden råder i flera andra samfund och kyrkor. Detta spelar in i vår alltmer konsumtionsinriktade kultur där vi pacificerats till att tänka bort missionsuppdragets angelägenhet. I stället för att förvandla nationer med evangeliet fokuserar vi i allt högre omfattning på ”me, myself and I”.

För den kristna församlingen är denna utmaning inte ny. Frågan är hur vi i vår tid kan hitta tillbaka till den stora berättelse som var en så central del av den tidiga frikyrko- och väckelserörelsen. En berättelse där evangelisation och humanitärt arbete får vandra hand i hand, och där målsättningen är varje människas upprättelse i Jesus Kristus.

Jacob Rudenstrand
Bitr generalsekreterare Svenska Evan­geliska Alliansen

Artikeln har även publicerats i Dagen

Fler nyheter

fredag 16 mar 2018

Transideologin en fara för barn och unga

Den mer komplicerade resa som tidigare var förbehållen ett fåtal förs genom transideologin över på en större grupp, med ett onödigt experimenterande, och i många fall en ökad psykisk ohälsa, som följd. De flesta av oss mår helt enkelt inte bra av budskapet att vår biologi inte säger något om vilka vi är, skriver SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger i en artikel som även har publicerats på GP Debatt och väckt mycket uppmärksamhet.

LÄS MER

torsdag 15 mar 2018

Samtalskväll: Kristendom och kvinnans frigörelse – efter #metoo

LÄS MER

tisdag 13 mar 2018

SEA:s podcast: Bland kyrkklockor och böneutrop Gäst: Tomas Samuel, apologet

LÄS MER

fredag 2 mar 2018

Gamla testamentet - mer än lag och krav

Tidigare i år har SEA uppmärksammat den komplicerade frågan om krig och dödande i Gamla testamentet. I denna artikel, som även går ut som ett SEA Paper till våra nätverkspartners, vänder SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger på perspektivet, för att i stället fokusera på nåden i Gamla testamentet. Även detta, visar det sig, är ett centralt tema i den Bibel som Jesus läste.

LÄS MER

torsdag 22 feb 2018

SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger kommenterar Billy Grahams bortgång den 21 februari 2018

 - Billy Graham var en av kristenhetens mest respekterade röster. Under sin livstid fick han leda miljontals människor till tro, men även på andra sätt kom han att bli en viktig röst för evangeliet. För människor utanför kyrkan är han antagligen mest känd som rådgivare åt ett stort antal amerikanska presidenter, säger Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen.

LÄS MER

tisdag 20 feb 2018

Årsmöte 14 april i Göteborg med panelsamtal: Alla människors lika värde – hur svårt ska det va?

LÄS MER

fredag 16 feb 2018

Samma Gud i islam och kristen tro?

Är det samma Gud i kristendom och islam? Ett aktuellt exempel från Migrationsverkets bemötande av kristna konvertiter ställer frågan på sin spets. Men skillnaderna är betydligt större än vad som ofta framkommer. SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger försöker här att reda ut begreppen.

LÄS MER

fredag 16 feb 2018

Nytt avsnitt av SEA:s podd: Teologisk förvirring i Knutby – och på Migrationsverket

LÄS MER

fredag 2 feb 2018

Äktenskapet som svar på den sexuella revolutionens baksidor

En artikelserie på Svenska Dagbladets Idag-sida ger oss ett antal avslöjande inblickar i den sexuella revolutionens baksidor. Det kristna svaret på dessa är det trogna monogama äktenskapet, skriver Olof Edsinger inför den nya Äktenskapsveckan som börjar den 11 februari.

 

LÄS MER

fredag 2 feb 2018

SEA gör Äktenskapets dag till Äktenskapets vecka

Sedan 2007 har Svenska Evangeliska Alliansen uppmuntrat församlingar att fira Äktenskapets dag söndagen innan Alla hjärtans dag genom att särskilt lyfta fram Guds tanke med äktenskapet och mänsklig samlevnad. Från och med 2018 vill SEA uppmuntra församlingar att fira Äktenskapets vecka med start söndagen innan Alla hjärtans dag (11 februari 2018). Kommande år infaller Äktenskapets vecka med start 10 februari år 2019.

LÄS MER

 

När 2 blir ett
Second Opinion
Nyhetsbrev