lördag 23 juni 2018

Aktuellt
Nyhetsarkiv
Om oss
Podd: Second Opinion
Youtube: Studio SEA
SEA i Almedalen
WilberforceAkademin
Resurser
Resurssida: Äktenskap.info
Stöd oss
Medlem
Plusmedlem
Kontakta oss
Nyhetsbrev
TestPrenumerera på vårt nyhetsbrev.
E-post

Telefon


fredag 19 jan 2018

Dimridåer i Smers dödshjälpsargument

Att sex av tio svenskar är för en legalisering av dödshjälp, enligt en ny undersökning, innebär inte att politiker per automatik bör göra ingrepp i läkaretiken. Samtidigt skärper Statens medicinsk etiska råd tonen i debatten, skriver Jacob Rudenstrand och menar att rådet sprider dimridåer.

I Statens medicinsk etiska råds (Smer) kunskapssammanställning i dödshjälpsfrågan som publicerades i höstas betonar man att man inte tar ställning i sakfrågan. Det är ett anspråk som förpliktigar. När Smers representant, Ingemar Engström, överläkare och sakkunnig, får frågan i Aktuellt 2/1 har legaliserad dödshjälp däremot blivit en ”rättighetsfråga”. Tidigare har rådet argumenterat för att Sverige borde utreda den sk Oregonmodellen, som innebär att läkare utifrån vissa villkor kan skriva ut en dödlig dos av ett preparat. Nu skärper Smers representant istället budskapet, inte minst till majoriteten av den svenska läkarkåren, att motstånd till legaliserad dödshjälp är en ”oreflekterad hållning”.

Samtidigt som Smer å ena sidan betonar värdet av konkreta fakta, sprider de dimridåer. Det etiska argumentet att dödshjälp skulle leda till att många patienter upplever att de ligger till samhället och sina nära och kära till last, viftas bort som irrelevant. Men det är tydligt enligt officiell statistik från Oregon att andelen rapporterade läkarassisterade självmord kopplade just till patienters ovilja att ligga familjen till last har ökat kraftigt mellan 1998 och 2015. Åren 2011, 2012, 2013 och 2015 var detta den fjärde största oroskällan när patienter sökte läkarassisterat självmord. Claphaminstitutet skriver i rapporten "Hotet mot värdigheten", vilken Smer även
refererar till i sin kunskapssammanställning, att det finns "en betydande risk att många kommer att välja assisterat självmord på grund av press utifrån. Framför allt äldre personer som inte vill vara en ekonomisk börda för sina familjer kan tänkas ta denna utväg”.

Dödshjälp kan helt enkelt te sig som en mer lönsam och rationell affär för vårdcentraler och kliniker med återkommande sparkrav, än satsningar på resurskrävande palliativ vård.

När man granskar Oregonmodellen närmare är det inte heller fysisk smärta som uppges som skäl för att söka läkarassisterat självmord. Det främsta skälet är istället rädsla för vad dödsprocessen skulle kunna innebära. I rapporten Oregon Death with Dignity Act: 2015 Data Summary, uppger patienterna att de tre främsta skälen till att de efterfrågar läkarassisterat självmord är att de:

– ”förlorar alltmer förmågan att delta i aktiviteter som gör livet roligare” (96,2 procent)
– ”förlorar sin självständighet” (92,4 procent)
– ”förlorar sin värdighet” (75,4 procent)

Det handlar alltså inte - vilket förespråkarna brukar hävda - främst om patienter i livets slutskede med outhärdlig smärta eller obotliga sjukdomar.

Istället för legaliserad dödshjälp borde Sverige satsa mer på en utbyggnad av den palliativa vården. Under 2015 uppgav 80 procent av Sveriges palliativpatienter under sin sista vecka i livet att de inte upplevde någon smärta, eller att de fick den helt lindrad. Endast 0,2 procent uppgav att de inte upplevde att deras smärta lindrades. Vid outhärdlig smärta kan sjukvården alltid ge lindring, i extrema fall söva patienten in i döden.

Att sex av tio svenskar säger att de är för en legalisering av dödshjälp, enligt en ny undersökning från Novus/KIT, innebär inte att politiker per automatik bör ändra lagen i den riktningen. Det finns goda skäl till att Sverige aldrig har hållit folkomröstningar i etiska frågor. Läkarkåren som nästan dagligen ställs inför svåra etiska övervägningar kring liv och död, har tydligt och konsekvent motsatt sig dödshjälp, både i Sverige och internationellt.

Politiker gör väl i att låta frågor om liv och död styras av läkaretiken, snarare än av opinionsundersökningar.

Jacob Rudenstrand
Bitr. Generalsekreterare

Fotnot:

- Se vårt Almedalsseminarium från 2017: Är ett dödspiller en värdig död? Medverkande: Bl.a. Per Ewert (Claphaminstitutet), Staffan Bergström (professor emeritus i Internationell hälsa, Karolinska institutet), och Jacob Rudenstrand (SEA).

- Lyssna på vår podcast Second Opinion då vi diskuterar dödshjälpsdebattens mörka sida med Claphaminstitutets Per Ewert.

Fler nyheter

torsdag 21 jun 2018

Gud är en förbunds-Gud

Gud är en förbunds-Gud, och att hålla äktenskapet i ära är ett konkret sätt att med våra liv bekänna detta faktum. Att däremot inte göra det, är ett tydligt sätt att visa att vi inte har förstått denna grundläggande egenskap hos Herren. Det skriver SEA:s Olof Edsinger inför den stundande midsommarhelgen.

LÄS MER

onsdag 20 jun 2018

SEA: Regeringens trossamfundsutredning inger oro

– Regeringens utredning om statens stöd till trossamfund sänder oroväckande signaler gällande samfundens oberoende. Många av utredningens förslag kan på ytan verka rimliga, men samtidigt stämmer talesättet ”djävulen finns i detaljerna” väl in på det som står.

Det säger Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare för SEA, som har lett organisationens arbete med att analysera utredningen Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige, SOU 2018:18.

LÄS MER

fredag 8 jun 2018

Treenigheten och islam

I kyrkans år har vi nu trätt in i Trefaldighetstiden, där vi får fördjupa oss i livet med Gud som Fader, Son och helig Ande. Samtidigt firar många muslimer Ramadan, utifrån en helt annan förståelse av Guds väsen. Så vad säger egentligen den kristna tron om treenigheten, och hur relaterar detta till islams sätt att tala om Allah? Om detta skriver SEA:s Olof Edsinger i sommarens första nyhetsmail.

LÄS MER

fredag 25 maj 2018

"Religiösa tankelekar" om abort

”Överlappningen mellan abortmotstånd och människorättsaktivism är inte noll – den är negativ.” Så skrev Dagens Nyheter i veckan med anledning av dagens folkomröstning på Irland om synen på oföddas rätt till liv. Enligt tidningens huvudledare hotar landets restriktiva abortlagstiftning kvinnors hälsa, men redan idag har man lägre mödradödlighet än exempelvis Storbritannien, skriver Jacob Rudenstrand.

LÄS MER

 

Nyhetsbrev
Bokpaket
När 2 blir ett