måndag 16 juli 2018

Aktuellt
Nyhetsarkiv
Om oss
Podd: Second Opinion
Youtube: Studio SEA
SEA i Almedalen
WilberforceAkademin
Resurser
Resurssida: Äktenskap.info
Stöd oss
Medlem
Plusmedlem
Kontakta oss
Nyhetsbrev
TestPrenumerera på vårt nyhetsbrev.
E-post

Telefon


torsdag 29 mar 2018

Den kristna tron och dess förankring - Glad påsk, önskar SEA

Frågan om trons förankring är betydelsefull av flera skäl. I alla tider har det varit en frestelse för oss människor att  bygga vår tro på sådant som kan beskrivas som subjektivt. Men Guds ord hänvisar oss hela tiden bortom detta, skriver SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger inför påsken.

Vi ska snart fira den största av den kristna kyrkans högtider. Dagarna då Jesus led, dog och uppstod kommer för alltid att vara värda att minnas – och att  fira. Det  var dagar då kampen mellan ont och gott skulle ta en ny och avgörande vändning, allt medan änglarna i Guds himmel (får vi anta) höll andan avspänning. På påskdagen kan vi äntligen stämma in i det jubelrop som sedan dess har ekat högt i Guds församling: Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!

Eller med Paulus ord: ”Du död,var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!” (1 Kor 15:55–57).

I detta historiska drama får vi också ha förankringen för vår egen tro. ”Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder”, skriver aposteln. ”Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade” (1 Kor 15:17, 20).

Frågan om trons förankring är betydelsefull av flera skäl. I alla tider har det varit en frestelse för oss människor att bygga vår tro på sådant som kan beskrivas som subjektivt. På våra egna känslor, våra egna erfarenheter och våra egna omständigheter. Men Guds ord hänvisar oss hela tiden bortom detta. Det pekar på historiska fakta och – framför allt – på Guds egen uppenbarelse om sig själv och sin vilja.

”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser”, skriver Hebreerbrevets författare (Hebr 11:1). Och denna visshet kommer sig av att det som Herren har talat, det håller att bygga på även om vi själva inte har kontroll över allt som sker. Vi får leva ”i tro, utan att se” (2 Kor 5:7).

Detta betyder dock inte att tron skulle vara blind. Vi känner ju trots allt den Herre som vi genom tron väljer att lita på! Den engelske teologen John Stott, som bland annat skrev stora delar av Lausannedeklarationen, konstaterar:

”Tron är varken naiv eller lättlurad. Den är varken ologisk eller irrationell. Den är tvärtemot tillit baserad på vårt förnuft. Den vilar på kunskap, kunskapen om Guds namn. Den är förnuftig därför att den bygger på vissheten att Gud är tillförlitlig. Det är aldrig oförnuftigt att lita på Gud därför att han är den mest trovärdige av alla.”

Den väckelserörelse som förvandlade vårt land under 1800- och delar av 1900-talet var till stora delar grundad på dessa erfarenheter.

För det första: En personlig relation till Herren, som gjorde att tron på Gud inte bara var en abstrakt kunskap. Man hade själv mött sin Frälsare!

För det andra: En orubblig tilltro till Guds skrivna ord. Och i detta också en själavårdande insikt om att ett hållbart liv måste vara byggt på någonting utanför oss själva. Bara där kan vi få den förankring som håller genom alla omständigheter och känslomässiga svängningar. Som Lina Sandell uttrycker det i en av sina psalmer: ”Jesus, håll mig blott vid Ordet, det är klippfast grund. / Då skall jag ej gå förlorad i den mörka stund. / Mänskomeningar och tycken, ack, hur skifta de. / På ditt vissa ord allena lär i tron mig se.”

För det tredje: Ett starkt motstånd mot liberalteologins tendens att underminera Bibelns historiska anspråk. Carl Olof Rosenius, som var Lina Sandells teologiska inspirationskälla, gick själv igenom en troskris när han kom i kontakt med universitetslärarnas ifrågasättande hållning till evangelierna. Han räddades dock i tron av sin metodistiske mentor George Scott, som gav honom tilliten till bibelordet tillbaka.

Just det som gör den kristna tron så utmanande – att den är förankrad utanför oss själva och att den gör oss beroende av Gud och hans skrivna uppenbarelse – är på så sätt också dess största styrka. Som syndare vill vi hela tiden klamra oss fast vid sådant som vi själva har kontroll över. Vi tror att friheten ligger i att vara våra egna herrar, och att själva definiera rätt och fel, sant och falskt. Men det som Bibeln och hela den kristna historien vittnar om är alltså att den sanna friheten i stället ligger i beroendet. I lydnaden för vår Skapare.

Just detta är också vad påskens drama är ett så starkt vittnesbörd om. ”När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors”, skriver Paulus om Jesus. Genom denna lydnadshandling öppnades porten till Guds överflödande välsignelse: ”Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och
under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära” (Fil 2:7–11).

När du och jag stämmer in i denna tillbedjan – när vi i ord och handling låter Jesus vara vår högsta auktoritet – kan även vi få erfara kraften i hans många löften till oss. ”Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet?”, säger Jesus till sin vän Marta (Joh 11:40).

Samma sak säger han i dag till dig och mig!

Olof Edsinger
Generalsekreterare

Fotnot: Vill du läsa mer om tron och trons kraft i våra liv? Kolla gärna in Olof Edsingers nya bok Tro stavas beroende.

Fler nyheter

fredag 6 jul 2018

Nytt poddavsnitt: Live (nästan) från Almedalen!

LÄS MER

fredag 6 jul 2018

Direkt från Almedalen med SEA!

SEA är på plats under Almedalen med både eget program och medverkar även i andra arrangörers debatter. Här kan du se inspelningar från samtliga seminarier där vi har funnits med under veckan. Nästa nyhetsbrev kommer i augusti då SEA:s kansli tar sommaruppehåll.

LÄS MER

torsdag 21 jun 2018

Gud är en förbunds-Gud

Gud är en förbunds-Gud, och att hålla äktenskapet i ära är ett konkret sätt att med våra liv bekänna detta faktum. Att däremot inte göra det, är ett tydligt sätt att visa att vi inte har förstått denna grundläggande egenskap hos Herren. Det skriver SEA:s Olof Edsinger inför den stundande midsommarhelgen.

LÄS MER

onsdag 20 jun 2018

SEA: Regeringens trossamfundsutredning inger oro

– Regeringens utredning om statens stöd till trossamfund sänder oroväckande signaler gällande samfundens oberoende. Många av utredningens förslag kan på ytan verka rimliga, men samtidigt stämmer talesättet ”djävulen finns i detaljerna” väl in på det som står.

Det säger Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare för SEA, som har lett organisationens arbete med att analysera utredningen Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige, SOU 2018:18.

LÄS MER

fredag 8 jun 2018

Treenigheten och islam

I kyrkans år har vi nu trätt in i Trefaldighetstiden, där vi får fördjupa oss i livet med Gud som Fader, Son och helig Ande. Samtidigt firar många muslimer Ramadan, utifrån en helt annan förståelse av Guds väsen. Så vad säger egentligen den kristna tron om treenigheten, och hur relaterar detta till islams sätt att tala om Allah? Om detta skriver SEA:s Olof Edsinger i sommarens första nyhetsmail.

LÄS MER

fredag 25 maj 2018

"Religiösa tankelekar" om abort

”Överlappningen mellan abortmotstånd och människorättsaktivism är inte noll – den är negativ.” Så skrev Dagens Nyheter i veckan med anledning av dagens folkomröstning på Irland om synen på oföddas rätt till liv. Enligt tidningens huvudledare hotar landets restriktiva abortlagstiftning kvinnors hälsa, men redan idag har man lägre mödradödlighet än exempelvis Storbritannien, skriver Jacob Rudenstrand.

LÄS MER

onsdag 16 maj 2018

Poddavsnitt: Församlingen och den psykiska ohälsan Gäst: Daniel Back

LÄS MER

fredag 11 maj 2018

Fem goda skäl att tala om Jesu återkomst

Kristi himmelsfärd aktualiserar ett tema som vi gång på gång kan läsa om i Nya testamentet, men som trots detta tenderar att få en styvmoderlig behandling i västerländska kyrkor. Detta tema är Kristi återkomst, skriver SEA:s Olof Edsinger.

LÄS MER

måndag 7 maj 2018

Ny valkompass från evangeliska alliansen

Inför valet hösten 2018 uppmuntrar SEA tillsammans med Evangeliska Alliansen i Storbritannien kristna väljare att ta del av materialet "What kind of society?" - "Vilket sorts samhälle?". Det är en ny sorts valkompass som ställer viktiga frågor kring vilka värden vi vill se i samhället.  Vad är ett kärleksfullt samhälle? Vad är ett fritt samhälle? Vad är ett rättvist samhälle? Och vilken roll har sanningen? 

LÄS MER

fredag 27 apr 2018

Uppståndelsemetaforer innebär inget evangelium

DN:s krönikör Maria Schottenius efterfrågade tydlighet om Bibelns mirakler i samband med påsken. Istället för ett rakt svar undveks sakfrågan. För de första kristna var dock frågan om Jesu fysiska uppståndelse avgörande. En stark känsla av att Jesus hade uppstått var knappast tillräckligt för att de tvivlande lärjungarna skulle tro, skriver Jacob Rudenstrand.

LÄS MER

 

Islam och kristen tro - BRYTPUNKT
Second Opinion
Nyhetsbrev