torsdag 16 augusti 2018

Aktuellt
Nyhetsarkiv
Om oss
Podd: Second Opinion
Youtube: Studio SEA
SEA i Almedalen
WilberforceAkademin
Resurser
Resurssida: Äktenskap.info
Stöd oss
Medlem
Plusmedlem
Kontakta oss
Nyhetsbrev
TestPrenumerera på vårt nyhetsbrev.
E-post

Telefon


fredag 25 maj 2018

"Religiösa tankelekar" om abort

”Överlappningen mellan abortmotstånd och människorättsaktivism är inte noll – den är negativ.” Så skrev Dagens Nyheter i veckan med anledning av dagens folkomröstning på Irland om synen på oföddas rätt till liv. Enligt tidningens huvudledare hotar landets restriktiva abortlagstiftning kvinnors hälsa, men redan idag har man lägre mödradödlighet än exempelvis Storbritannien, skriver Jacob Rudenstrand.

Bakgrunden till måndagens huvudledare i Dagens Nyheter, med den provocerande rubriken ”Abortmotståndarna värnar inte livet”, är dagens folkomröstning på Irland om att slopa det så kallade åttonde tillägget i landets grundlag. Texten lyder bland annat:

”Staten erkänner de oföddas rätt till liv och med vederbörlig hänsyn samma rätt för modern och garanterar i sina lagar att så långt det är praktiskt möjligt med bindande kraft respektera, försvara och hävda denna rätt.”

Med stöd i grundlagen har Irland haft en av Europas mest restriktiva abortlagstiftningar. Bara i fall där mammans liv är i fara har det varit tillåtet att göra abort. Inför fredagens omröstning har därför båda sidor av frågan mobiliserat. Bland annat har rockbandet U2, som ju kommer från Irland, gått ut till stöd för en liberalare abortlag, något som gjort många kristna fans besvikna.

Från ”nej”-sidan, som inte minst har samlat många kristna (både evangeliska och katolska), har man betonat att en grundlagsändring skulle få oöverskådliga konsekvenser för de ofödda. Som Nick Park, ledare för Evangeliska Alliansen på Irland, skrev i The Irish Times den 1 maj, vore det som att ge landets styrande ett checkhäfte in blanco till att stifta vilka lagar man än önskar – utifrån sina för stunden rådande principer – kring abort. Enligt den katolske ärkebiskopen Diarmuid Martin skulle ”framtida lagstiftning kunna möjliggöra fri abort i upp till 12 veckor, men också abort på grund av fysisk och psykisk hälsa i upp till sex månader". För exempelvis barn med Downs syndrom skulle detta få stora konsekvenser. Istället, menar ärkebiskopen, borde det åttonde tillägget i grundlagen “ha åtföljts av en lämplig rättslig ram för att hjälpa läkare att hantera komplexa situationer”. Och så tillägger han: ”Detta är fortfarande möjligt.”

När DN ska kommentera denna principiellt viktiga debatt försvinner dock alla nyanser. För en tidning som vill vara en sansad röst och även storsatsar för att motverka så kallade alternativa fakta är följande resonemang förvånande, givet att abortfrågan är ett betydande etiskt dilemma för många:

”Inte i någon aspekt är ett outvecklat foster att jämställa med en redan existerande, tänkande och kännande människa ... I så fall skulle de [abortmotståndarna] ju inte bara värna zygoten, den encelliga organism som är ett befruktat ägg. De skulle även försöka hjälpa befintliga bebisar, ja alla människor, och djur också, allt liv. Men så sker inte. Överlappningen mellan abortmotstånd och människorättsaktivism är inte noll – den är negativ.”

Även för de som helt eller delvis bejakar den svenska abortlagstiftningen borde DN:s påstående vara djupt problematiskt. Staffan Werme, tidigare kommunalråd (L) och partistyrelseledamot, skriver på sin Facebook-sida att ”den befruktade mänskliga äggcellen [jämförs] med vilket encelligt djur som helst. Som om det vore en amöba. Som om man bara kunde ta vilket encelligt djur som helst och stoppa in det i en kvinnas livmoder och – huxflux – så poppar det ut ett barn efter 40 veckor, om det inte aborterats innan.”

Hur är det då med påståendet om abortkritik och människorättsaktivism? Det räcker att nämna en person som Moder Teresa för att visa på det orimliga i detta. Vid sidan av sitt arbete bland Indiens fattiga var denna kvinna en stark kritiker av abort. I sitt tal då hon 1979 tog emot Nobels fredspris talade hon om aborter som den ”mäktigaste fredsförstörande kraften i dag”.

Även en annan känd nobelpristagare, den tidigare amerikanske presidenten Jimmy Carter (som fick fredspriset 2002 för sina medlingsinsatser i bl.a. Mellanöstern och arbete för mänskliga rättigheter och global hälsa) är en känd abortkritiker. Nyligen talade han vid Liberty University, Virginia, och han beskrev då de miljontals flickaborterna som en av vår tids största globala orättvisor.

DN:s främsta argument är att en liberal abortlagstiftning är att föredra eftersom det skulle rädda kvinnors liv och förbättra mödrahälsovården. Bland annat nämns ett antal fall där mycket lidande har orsakats den gravida kvinnan. Den nuvarande lagstiftningen är ”blott en religiös tankelek” och att ”jämställa fostrets rättigheter med den gravidas är att sätta den potentiella människan främst”, enligt DN.

Alla kan nog hålla med om att gravida inte ska lida i onödan. Och även kristna kan ha lite olika syn på vad som är den mest rimliga abortlagstiftningen. Men stämmer det verkligen att den irländska mödrahälsovården är så eftersatt att det krävs fri abort för att åtgärda den?

Enligt Världsbanken, som sammanställer statistik från bl.a. WHO och UNICEF, sjunker den globala mödradödligheten. Irland ses som ett av de länder med bäst sjukvårdssystem i världen. Mödradödligheten låg vid den senaste mätningen (2015) vid 8 dödsfall per 100 000 födslar, vilket är samma siffra som det betydligt mer abortliberala Frankrike och lägre än Storbritannien (9 per 100 000) – ett land som de som förespråkar en lagändring brukar framhäva som en god förebild för Irland.

Vän av ordning skulle invända att Sverige ligger före med enbart 4 dödsfall per 100 000 födslar, vilket då också skulle vara ett argument för den svenska lagstiftningen. Men tittar man på det land som ligger näst främst, med bara 3 dödsfall per 100 000 födslar, är det Polen – ett land med betydligt striktare lagstiftning än Sverige.

Slutsats? Det stämmer varken att överlappningen mellan abortmotstånd och människorättsaktivism är negativ eller att det finns ett generellt samband mellan fri abort och förbättrad mödrahälsovård.

Att som DN vilja hävda motsatsen är kanske just en ”religiös tankelek”?

Jacob Rudenstrand
Bitr. Generalsekreterare

Fler nyheter

torsdag 16 aug 2018

Nytt poddavsnitt efter sommaren: Politiska floskler, partiledardebatter och Pride Gäst: Therése Ewert, Claphaminstitutet

LÄS MER

fredag 6 jul 2018

Direkt från Almedalen med SEA!

SEA är på plats under Almedalen med både eget program och medverkar även i andra arrangörers debatter. Här kan du se inspelningar från samtliga seminarier där vi har funnits med under veckan. Nästa nyhetsbrev kommer i augusti då SEA:s kansli tar sommaruppehåll.

LÄS MER

torsdag 5 jul 2018

Nytt poddavsnitt: Live (nästan) från Almedalen!

LÄS MER

torsdag 21 jun 2018

Gud är en förbunds-Gud

Gud är en förbunds-Gud, och att hålla äktenskapet i ära är ett konkret sätt att med våra liv bekänna detta faktum. Att däremot inte göra det, är ett tydligt sätt att visa att vi inte har förstått denna grundläggande egenskap hos Herren. Det skriver SEA:s Olof Edsinger inför den stundande midsommarhelgen.

LÄS MER

onsdag 20 jun 2018

SEA: Regeringens trossamfundsutredning inger oro

– Regeringens utredning om statens stöd till trossamfund sänder oroväckande signaler gällande samfundens oberoende. Många av utredningens förslag kan på ytan verka rimliga, men samtidigt stämmer talesättet ”djävulen finns i detaljerna” väl in på det som står.

Det säger Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare för SEA, som har lett organisationens arbete med att analysera utredningen Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige, SOU 2018:18.

LÄS MER

fredag 8 jun 2018

Treenigheten och islam

I kyrkans år har vi nu trätt in i Trefaldighetstiden, där vi får fördjupa oss i livet med Gud som Fader, Son och helig Ande. Samtidigt firar många muslimer Ramadan, utifrån en helt annan förståelse av Guds väsen. Så vad säger egentligen den kristna tron om treenigheten, och hur relaterar detta till islams sätt att tala om Allah? Om detta skriver SEA:s Olof Edsinger i sommarens första nyhetsmail.

LÄS MER

onsdag 16 maj 2018

Poddavsnitt: Församlingen och den psykiska ohälsan Gäst: Daniel Back

LÄS MER

fredag 11 maj 2018

Fem goda skäl att tala om Jesu återkomst

Kristi himmelsfärd aktualiserar ett tema som vi gång på gång kan läsa om i Nya testamentet, men som trots detta tenderar att få en styvmoderlig behandling i västerländska kyrkor. Detta tema är Kristi återkomst, skriver SEA:s Olof Edsinger.

LÄS MER

måndag 7 maj 2018

Ny valkompass från evangeliska alliansen

Inför valet hösten 2018 uppmuntrar SEA tillsammans med Evangeliska Alliansen i Storbritannien kristna väljare att ta del av materialet "What kind of society?" - "Vilket sorts samhälle?". Det är en ny sorts valkompass som ställer viktiga frågor kring vilka värden vi vill se i samhället.  Vad är ett kärleksfullt samhälle? Vad är ett fritt samhälle? Vad är ett rättvist samhälle? Och vilken roll har sanningen? 

LÄS MER

 

Nyhetsbrev
Bokpaket
Islam och kristen tro - BRYTPUNKT