måndag 16 juli 2018

Aktuellt
Nyhetsarkiv
Om oss
Podd: Second Opinion
Youtube: Studio SEA
SEA i Almedalen
WilberforceAkademin
Resurser
Resurssida: Äktenskap.info
Stöd oss
Medlem
Plusmedlem
Kontakta oss
Nyhetsbrev
TestPrenumerera på vårt nyhetsbrev.
E-post

Telefon


onsdag 20 jun 2018

SEA: Regeringens trossamfundsutredning inger oro

– Regeringens utredning om statens stöd till trossamfund sänder oroväckande signaler gällande samfundens oberoende. Många av utredningens förslag kan på ytan verka rimliga, men samtidigt stämmer talesättet ”djävulen finns i detaljerna” väl in på det som står.

Det säger Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare för SEA, som har lett organisationens arbete med att analysera utredningen Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige, SOU 2018:18.

– Ett flertal viktiga begrepp lämnas helt odefinierade, såsom det svepande ”hbtq-rättigheter”, vilket öppnar för stort godtycke från myndigheternas sida. Det konstateras även att det omdebatterade begreppet ”samhällets grundläggande värderingar” saknar en klar definition, vilket kan leda till politiskt godtycke. Kristna som har en kritisk syn på abort och vill föra medicinsk-etisk debatt, samt argumenterar för samvetsfrihet, beskrivs som medverkande i ”kampanjer för att begränsa kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa”. Utredningen öppnar även för inskränkningar i ett samfunds frihet att själv avgöra vilka man vill anställa, samt för ett slopat stöd till de teologiska utbildningarna.

Även ett gammalt rättsfall i fråga om yttrandefrihet plockas fram av utredaren, med en tillämpning som borde få många varningslampor att blinka.

– Utredningen för ett resonemang om Åke Greens välkända predikan. Man signalerar att även om denna inte visade sig vara brottslig, skulle den kunna ligga till grund för ett indraget stöd till hela det samfund han verkade inom. Detta är uppseendeväckande, och en fullständigt oproportionerlig inskränkning av religionsfriheten.

SEA kommer att skriva en egen remiss till utredningen, men kommer på måndag skicka en längre analys till de kyrkor och samfund som ingår i SEA:s nätverk. Analysen finns att laddas ner från SEA:s hemsida här nedan.


Punkter i utredningen som uppmärksammas i SEA:s analys:

• Begreppet ”HBTQ-rättigheter” används vid ett flertal tillfällen i SOU:n, bland annat för att beskriva spänningar mellan religionsfriheten och andra värden. I den allmänna debatten används dock detta begrepp mycket slarvigt, och det definieras aldrig i utredningen.

• Utredningen beskriver kristna som vill föra en medicinsk-etisk debatt och som har en kritisk syn på abort, samt argumenterar för samvetsfrihet, som medverkande i kampanjer för att begränsa kvinnors rättigheter.

• Även om religionsfriheten anges som det främsta skälet till stödet återkommer utredaren starkt till betoningen på samhällsnyttan och på samhällets grundläggande värderingar som kan exkludera samfund från stöd. SOU:n ägnar även stort utrymme åt att beskriva vad man uppfattar som problem hos samfunden när man diskuterar målet med stödet.

• Utredningen påpekar att det saknas en klar definition av de värderingar som samhället vilar på, och att människors egna preferenser för begreppet inte är fel. Inte heller samfundens definition blir därmed fel. Här föreligger stor risk för godtycke.

• Utredningen öppnar för inskränkningar i ett samfunds frihet att själv avgöra vilka man vill anställa.

• Utredningen ställer krav på det sätt som samfundens pastorer och lekmän uttrycker sig, vilket riskerar att ge upphov till ”språkpoliser”.

• Utredaren föreslår att pastorers och till och med frivilligledares ageranden och uttalanden kan ligga till grund för ett indraget stöd till samfundet i stort.

Klicka här för att läsa SEA:s spaning och analys (32 sidor) av utredningen Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige, SOU 2018:18

Fler nyheter

fredag 6 jul 2018

Nytt poddavsnitt: Live (nästan) från Almedalen!

LÄS MER

fredag 6 jul 2018

Direkt från Almedalen med SEA!

SEA är på plats under Almedalen med både eget program och medverkar även i andra arrangörers debatter. Här kan du se inspelningar från samtliga seminarier där vi har funnits med under veckan. Nästa nyhetsbrev kommer i augusti då SEA:s kansli tar sommaruppehåll.

LÄS MER

torsdag 21 jun 2018

Gud är en förbunds-Gud

Gud är en förbunds-Gud, och att hålla äktenskapet i ära är ett konkret sätt att med våra liv bekänna detta faktum. Att däremot inte göra det, är ett tydligt sätt att visa att vi inte har förstått denna grundläggande egenskap hos Herren. Det skriver SEA:s Olof Edsinger inför den stundande midsommarhelgen.

LÄS MER

fredag 8 jun 2018

Treenigheten och islam

I kyrkans år har vi nu trätt in i Trefaldighetstiden, där vi får fördjupa oss i livet med Gud som Fader, Son och helig Ande. Samtidigt firar många muslimer Ramadan, utifrån en helt annan förståelse av Guds väsen. Så vad säger egentligen den kristna tron om treenigheten, och hur relaterar detta till islams sätt att tala om Allah? Om detta skriver SEA:s Olof Edsinger i sommarens första nyhetsmail.

LÄS MER

fredag 25 maj 2018

"Religiösa tankelekar" om abort

”Överlappningen mellan abortmotstånd och människorättsaktivism är inte noll – den är negativ.” Så skrev Dagens Nyheter i veckan med anledning av dagens folkomröstning på Irland om synen på oföddas rätt till liv. Enligt tidningens huvudledare hotar landets restriktiva abortlagstiftning kvinnors hälsa, men redan idag har man lägre mödradödlighet än exempelvis Storbritannien, skriver Jacob Rudenstrand.

LÄS MER

onsdag 16 maj 2018

Poddavsnitt: Församlingen och den psykiska ohälsan Gäst: Daniel Back

LÄS MER

fredag 11 maj 2018

Fem goda skäl att tala om Jesu återkomst

Kristi himmelsfärd aktualiserar ett tema som vi gång på gång kan läsa om i Nya testamentet, men som trots detta tenderar att få en styvmoderlig behandling i västerländska kyrkor. Detta tema är Kristi återkomst, skriver SEA:s Olof Edsinger.

LÄS MER

måndag 7 maj 2018

Ny valkompass från evangeliska alliansen

Inför valet hösten 2018 uppmuntrar SEA tillsammans med Evangeliska Alliansen i Storbritannien kristna väljare att ta del av materialet "What kind of society?" - "Vilket sorts samhälle?". Det är en ny sorts valkompass som ställer viktiga frågor kring vilka värden vi vill se i samhället.  Vad är ett kärleksfullt samhälle? Vad är ett fritt samhälle? Vad är ett rättvist samhälle? Och vilken roll har sanningen? 

LÄS MER

fredag 27 apr 2018

Uppståndelsemetaforer innebär inget evangelium

DN:s krönikör Maria Schottenius efterfrågade tydlighet om Bibelns mirakler i samband med påsken. Istället för ett rakt svar undveks sakfrågan. För de första kristna var dock frågan om Jesu fysiska uppståndelse avgörande. En stark känsla av att Jesus hade uppstått var knappast tillräckligt för att de tvivlande lärjungarna skulle tro, skriver Jacob Rudenstrand.

LÄS MER

 

Second Opinion
Nyhetsbrev
Bokpaket