söndag 18 februari 2018

Aktuellt
Nyhetsarkiv
Om oss
Podd: Second Opinion
Youtube: Studio SEA
Almedalen 2017
WilberforceAkademin
Resurser
Resurssida: Äktenskap.info
Stöd oss
Medlem
Plusmedlem
Kontakta oss
NyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev.
E-post

Telefon


tisdag 11 maj 2010

Anders Sjöberg ny ordförande för SEA

Alldeles nyligen valdes Anders Sjöberg till ny ordförande för Svenska Evangeliska Alliansen. Anders är kanske mest känd för den breda allmänheten som tidigare missionsföreståndare i EFS och som en duktig predikant och bibellärare. Vi ville känna den nye ordföranden lite på pulsen och få veta hur han ser på utvecklingen inom SEA, kristenheten och i Sverige.

Kan Du berätta lite mer om Din bakgrund och vad Du har gjort tidigare?

- Tidigt 70-tal gick jag Bibelskola och var sedan Evangelist i Oskarshamn under ett halvår. Efter två år på Hagabergs folkhögskola blev det predikantutbildning på Johannelunds teologiska institut (som det hette då). Därefter följde 5 års ungdomspastorstjänst i Östersund. År under vilka en längtan att få studera bibeln på ett än mer djupare sätt väcktes, inte minst till följd den hunger efter mer kunskap i bibelordet som ungdomarna jag då arbetade med hade.

Så, då blev det studier på nytt?

- Ja, det medförde en ny studietid i Uppsala, med både hebreiska och grekiska studier samt forskarförberedande studier i Nya Testamentet och Religionshistoria.

Och efter studierna blev Du själv bibellärare?

- Ja, efter tre år fick jag frågan att komma till Hållands folkhögskola och gå in som Bibelskoleföreståndare för den nystartade Bibellinjen. En funktion jag hade i tre år. 1988 kom jag så åter till Johannelunds teologiska högskola, där jag var verksam som högskolelektor i Nya testamentets exegetik fram till 2001.

För de flesta är Du kanske mest känd som missionsföreståndare för EFS, vilket Du har varit under en ganska lång period.

- Ja, från 2001-2009 arbetade jag som Missionsföreståndare för EFS, och nu är jag sedan ett år tillbaka frilansarbetande främst utifrån ett skriv- och forskaruppdrag att författa en kommentar till Apostlagärningarna.

Spännande! Du har ju även tidigare skrivit en hel del uppskattade böcker. Är det fler bokprojekt på gång?

- Det är den här kommentaren till Apostlagärningarna, men jag håller också på med en liten bok "Lilla bibeln" där jag går igenom bibelns alla 3:16 ställen. Jag skriver också på en artikelserie om relationen mellan Judendom och kristendom, som förhoppningsvis också kommer ut i bokform.

Du reser mycket runt om i landet och träffar folk brett inom kristenheten. Vad ser Du som de största utmaningarna för Guds folk i Sverige?

- Det spontanekumeniska skeendet vi upplever idag i svensk kristenhet är glädjande. Främst till följd av att det sker med den bibliska uppenbarelsen av Jesus Kristus som grund och källa. Jesusmanifestationen är enbart ett exempel. Att de historiska strukturerna, både inom Svenska kyrkan och klassisk frikyrklighet samtidigt märkbart på många sätt visar att de gjort sitt, blir en stor utmaning.

- Är vi beredda att ompröva de traditionella formerna, fundera över alla dessa gamla kyrkor och bönhus funktioner, och frigöra medel för att på nytt få kommunicera evangeliets innehåll, till de människor som idag totalt saknar kunskap om vad biblisk kristendom egentligen handlar om. Eller är "de fäderneärvada traditionerna", den politiska korrektheten och etablissemanget viktigare. Utmaningen för oss alla som troende att rannsaka oss här är stor.

Vad är SEA:s roll i detta?

- Som paraplyorganisation tror jag SEA har en stor betydelse här. Det syns inte minst i den kraftiga medlemsökning som varit det sista året. Många, så också jag själv, känner sig numera vilsen i sin egen kyrka. Jag har faktiskt lättare idag, som luthersk präst vilket jag är, att känna mig hemma och ha identitet i de katolska och ortodoxa kyrkorna vi numera har i vårt land, än i min egen Svenska kyrka. Ett faktum som gör att jag tackar Gud för att Luther just betonade det vidgade kyrkobegreppet när han fick förnyad insikt i vad Evangeliet i grunden är.

- Kyrkan är ju i grunden en - Kristi kyrka, var uppgift är att förmedla evangelium till världen, inte många olika kyrkosamfund. Denna sanning kan SEA som övergripande organisation få vara med och peka på, när det är som bäst, tror jag.

SEA jobbar ju främst inom våra fem profilfrågor (äktenskapet, människovärdet, bibelsynen, sekulariseringen, religionsfriheten). Är det något av detta som ligger Dig extra varmt om hjärtat?

- Alla fem områdena är viktiga för mig. Äktenskapets bibliska definition, institution och funktion: att vara beskyddet kring mannens och kvinnans uppgift att stå med i Guds skapelseskeende och bära livet vidare behöver av en mängd olika anledningar värnas idag.

- Människovärdet håller humanisterna med hjälp av vissa filosofer, på att urholka, då de lämnat den bibliska värdegrunden, därför behöver vi stå upp för de små, de svaga, de sjukas, de åsidosattas fulla värde, -och alltid komma ihåg att vi alla på något sätt tillhör en eller flera av dessa grupper, och inte bara teoretiskt utan också praktiskt verka för att de blir sedda och bekräftade utifrån det unika som Gud lagt ner i deras - våra  liv.

- Bibeln, dess auktoritet och bruk, behöver ständigt bearbetas. För mig har det i min bibelanvändning blivit mer och mer påtagligt hur viktigt det är att inte bara stanna till vid bibelns svar utan också vid dess frågor - allt det som föder reflektion, funderingar och eftertanke hos oss.

- Vi är ju inte bara kallade att ha vissa åsikter, vissa svar om Gud. Vi är efterfrågade som människor - Adam, var är du?, är den första frågan från Gud till människan efter syndafallet. Gud vill relation och Bibeln är "huvudsakramentet" för att den relation skapas. Jag är därför orolig över att vi talar mer om Bibeln idag än vad vi läser den.

- Sekulariseringen är viktig att analysera. Den ger nämligen stora möjligheter att få kommunicera ut evangeliet, utan att först behöva bemöta, en mängd förutfattade meningar. Många sekulariserade människor har ju idag en ren karta, en tom bild, av vad tron egentligen handlar om.

- Religionsfrihet är ett grundläggande värde i en demokrati. Att varje trosbekännare skall ha rätt att dels få ha sin egen tro, men också rätten att få ge sin definition av vad denna tro är. Inte någon ska behöva bli skriven på näsen vad han/hon själv tror och tycker.

Har Du några fler frågor Du särskilt vurmar för?

- En fråga som parallellt med dessa fem ligger mig varmt om hjärtat är Kristologin. Jag är mycket orolig över den Jesuslogi som idag ofta förkunnas, inte minst i våra domkyrkor. Den lära om Jesus som säger att han varken är Guds son i unik mening eller att hans död har något med syndernas förlåtelse att göra. Detta är inte biblisk kristendom och att dessa synsätt får så mycket plats i våra kyrkor och samfund visar på att kunskap om vad den bibliska uppenbarelsen om kristologin säger, saknas hos många idag. Därför är "talet om korset" och "talet om Jesus som Kristus" något jag brinner för.

Hur tror Du att SEA kan vara med och påverka utvecklingen inom de här områdena?

- Genom alla de människor som är med i organisationen och deras gåvor. Men det är viktigt att vi hjälps åt att finna de bästa strategierna för att på så bra sätt som möjligt påverka och inte enbart skapa negativ debatt. Jag satt i veckan och såg på debattprogrammet mellan John Lennox och Christer Sturmark, samt vår generalsekreterare Stefan Gustavsson och Ulf Davidsson. Detta är bara ett men ett mycket bra exempel på hur bra påverkan kan ske. Du som läser detta, har du inte sett programmen, se dem, så förstår du vad jag menar med svaret. (Du hittar programmen här, red anm)

Vad var det som gjorde att Du tackade ja till uppdraget som ordförande för SEA?

- Jag har under det år som ligger bakom medvetet hållit olika former av rörelseengagemang ifrån mig. För att mentalt få vila efter de åtta åren som missionsföreståndare. nu känner jag dock att både lust och kraft har kommit tillbaka att på nytt satsa tid och kraft i sammanhang som jag tror kan ha en uppgift i Kristi kyrka idag. Därför svarade jag efter en tids betänketid ja när förfrågan kom.

Du reser alldeles snart till Israel och brukar arrangera resor dit. Vad är det som är viktigt med Israel?

- Bach brukar ju kallas den femte evangelisten och Landet Israel det femte evangeliet. För mig är Israel verkligen det femte evangeliet. Det visar påtagligt, inte minst genom arkeologin, som intresserar mig en hel del, att det vi tror på som kristna inte bara är en livsfilosofi, det är också något som verkligen hänt i vår tillvaro, i samma verklighet som vi lever i. Det är alltså sant oavsett om någon tror på det eller inte. Kristen tros objektiva sanning blir därför tydlig i landet.

- Sedan är det viktigt för mig att också utifrån dagens politiska spänningsfrågor, vara med och problematisera. Ofta framställs nämligen situationen förenklat svart-vit oberoende av vilken ståndpunkt man har.

Till sist: vill Du som ordförande hälsa något speciellt till alla våra medlemmar?

- Bed, lev, inbjud, värva. Var bedjande, låt det bli din andning, där finns både trygghet och kraft. Var levande, för att citera Stefan, "Gör som Gud, bli människa". Inbjud - säg till dina medmänniskor: "Följ med och se". Det vi tror på är genuint, det håller att pröva, då kan människor få finna tro. Värva, SEA har en uppgift jag vet det. Dra in fler i det arbetet.

Snabba fakta om Anders Sjöberg

Namn: Anders Sjöberg
Född: 1957
Familj: Hustru, fyra barn och sex barnbarn
Bosatt: Gävle, men på väg att flytta till Stockholm, så känner någon till en tvårummare där, att hyra - hör av er.
Sysselsättning: Bibellärare, frilansskribent och reseledare
Gör helst på fritiden: Snickrar, läser, musicerar och kör hoj

Fler nyheter

fredag 16 feb 2018

Samma Gud i islam och kristen tro?

Är det samma Gud i kristendom och islam? Ett aktuellt exempel från Migrationsverkets bemötande av kristna konvertiter ställer frågan på sin spets. Men skillnaderna är betydligt större än vad som ofta framkommer. SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger försöker här att reda ut begreppen.

LÄS MER

fredag 16 feb 2018

Nytt avsnitt av SEA:s podd: Teologisk förvirring i Knutby – och på Migrationsverket

LÄS MER

fredag 2 feb 2018

Äktenskapet som svar på den sexuella revolutionens baksidor

En artikelserie på Svenska Dagbladets Idag-sida ger oss ett antal avslöjande inblickar i den sexuella revolutionens baksidor. Det kristna svaret på dessa är det trogna monogama äktenskapet, skriver Olof Edsinger inför den nya Äktenskapsveckan som börjar den 11 februari.

 

LÄS MER

fredag 2 feb 2018

SEA gör Äktenskapets dag till Äktenskapets vecka

Sedan 2007 har Svenska Evangeliska Alliansen uppmuntrat församlingar att fira Äktenskapets dag söndagen innan Alla hjärtans dag genom att särskilt lyfta fram Guds tanke med äktenskapet och mänsklig samlevnad. Från och med 2018 vill SEA uppmuntra församlingar att fira Äktenskapets vecka med start söndagen innan Alla hjärtans dag (11 februari 2018). Kommande år infaller Äktenskapets vecka med start 10 februari år 2019.

LÄS MER

måndag 29 jan 2018

Podden Second Opinion: Kristen tro i mötet med skol- och studentvärldens frågor. Gäst: Simon Wennstig, Credo

LÄS MER

måndag 22 jan 2018

Krigen i Gamla testamentet – ny studieguide och åtta undervisningsfilmer

Hur ska vi förhålla oss till Gamla testamentets tal om krig och dödande i
Guds namn? Går det över huvud taget att förstå dessa texter, och vad
kan de i så fall ha att säga till oss i dag? Om du någon gång har
funderat över dessa och liknande frågor har du kanske läst Olof
Edsingers bok Krigen i Gamla testamentet. Nu lanserar vi två nyheter:

LÄS MER

fredag 19 jan 2018

Dimridåer i Smers dödshjälpsargument

Att sex av tio svenskar är för en legalisering av dödshjälp, enligt en ny undersökning, innebär inte att politiker per automatik bör göra ingrepp i läkaretiken. Samtidigt skärper Statens medicinsk etiska råd tonen i debatten, skriver Jacob Rudenstrand och menar att rådet sprider dimridåer.

LÄS MER

torsdag 11 jan 2018

Nytt poddavsnitt - SEA:s nyårskarameller

LÄS MER

fredag 5 jan 2018

Jesus som ”hen” illustrerar ett större problem

När kyrkan fullgör det uppdrag som hon har mottagit från sin Herre kan hon med profetisk skärpa vara den röst som avslöjar kejsarens nakenhet. Det är en dubbel tragik när det i stället är kyrkan som visar upp sin nakenhet, skriver SEA:s Olof Edsinger i en kommentar till Svenska kyrkans i Västerås val att titulera Jesus som ”hen”.

 

LÄS MER

fredag 22 dec 2017

Ett treenigt rådslag

Vilka avvägningar var det som låg bakom Guds människoblivande i Jesus Kristus? Alltså det vi firar under julen, och som når sin fullhet under den första påsken? I årets sista nyhetsmail bjuder vi på en lekfull introduktion till inkarnationens mysterium, skriven av SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger.

LÄS MER

 

När 2 blir ett
Second Opinion
Nyhetsbrev