onsdag 23 augusti 2017

Aktuellt
Nyhetsarkiv
Om oss
Podd: Second Opinion
Youtube: Studio SEA
Almedalen 2017
WilberforceAkademin
Resurser
Resurssida: Äktenskap.info
Stöd oss
Medlem
Plusmedlem
Kontakta oss
NyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev.
E-post

Telefon


tisdag 11 maj 2010

Anders Sjöberg ny ordförande för SEA

Alldeles nyligen valdes Anders Sjöberg till ny ordförande för Svenska Evangeliska Alliansen. Anders är kanske mest känd för den breda allmänheten som tidigare missionsföreståndare i EFS och som en duktig predikant och bibellärare. Vi ville känna den nye ordföranden lite på pulsen och få veta hur han ser på utvecklingen inom SEA, kristenheten och i Sverige.

Kan Du berätta lite mer om Din bakgrund och vad Du har gjort tidigare?

- Tidigt 70-tal gick jag Bibelskola och var sedan Evangelist i Oskarshamn under ett halvår. Efter två år på Hagabergs folkhögskola blev det predikantutbildning på Johannelunds teologiska institut (som det hette då). Därefter följde 5 års ungdomspastorstjänst i Östersund. År under vilka en längtan att få studera bibeln på ett än mer djupare sätt väcktes, inte minst till följd den hunger efter mer kunskap i bibelordet som ungdomarna jag då arbetade med hade.

Så, då blev det studier på nytt?

- Ja, det medförde en ny studietid i Uppsala, med både hebreiska och grekiska studier samt forskarförberedande studier i Nya Testamentet och Religionshistoria.

Och efter studierna blev Du själv bibellärare?

- Ja, efter tre år fick jag frågan att komma till Hållands folkhögskola och gå in som Bibelskoleföreståndare för den nystartade Bibellinjen. En funktion jag hade i tre år. 1988 kom jag så åter till Johannelunds teologiska högskola, där jag var verksam som högskolelektor i Nya testamentets exegetik fram till 2001.

För de flesta är Du kanske mest känd som missionsföreståndare för EFS, vilket Du har varit under en ganska lång period.

- Ja, från 2001-2009 arbetade jag som Missionsföreståndare för EFS, och nu är jag sedan ett år tillbaka frilansarbetande främst utifrån ett skriv- och forskaruppdrag att författa en kommentar till Apostlagärningarna.

Spännande! Du har ju även tidigare skrivit en hel del uppskattade böcker. Är det fler bokprojekt på gång?

- Det är den här kommentaren till Apostlagärningarna, men jag håller också på med en liten bok "Lilla bibeln" där jag går igenom bibelns alla 3:16 ställen. Jag skriver också på en artikelserie om relationen mellan Judendom och kristendom, som förhoppningsvis också kommer ut i bokform.

Du reser mycket runt om i landet och träffar folk brett inom kristenheten. Vad ser Du som de största utmaningarna för Guds folk i Sverige?

- Det spontanekumeniska skeendet vi upplever idag i svensk kristenhet är glädjande. Främst till följd av att det sker med den bibliska uppenbarelsen av Jesus Kristus som grund och källa. Jesusmanifestationen är enbart ett exempel. Att de historiska strukturerna, både inom Svenska kyrkan och klassisk frikyrklighet samtidigt märkbart på många sätt visar att de gjort sitt, blir en stor utmaning.

- Är vi beredda att ompröva de traditionella formerna, fundera över alla dessa gamla kyrkor och bönhus funktioner, och frigöra medel för att på nytt få kommunicera evangeliets innehåll, till de människor som idag totalt saknar kunskap om vad biblisk kristendom egentligen handlar om. Eller är "de fäderneärvada traditionerna", den politiska korrektheten och etablissemanget viktigare. Utmaningen för oss alla som troende att rannsaka oss här är stor.

Vad är SEA:s roll i detta?

- Som paraplyorganisation tror jag SEA har en stor betydelse här. Det syns inte minst i den kraftiga medlemsökning som varit det sista året. Många, så också jag själv, känner sig numera vilsen i sin egen kyrka. Jag har faktiskt lättare idag, som luthersk präst vilket jag är, att känna mig hemma och ha identitet i de katolska och ortodoxa kyrkorna vi numera har i vårt land, än i min egen Svenska kyrka. Ett faktum som gör att jag tackar Gud för att Luther just betonade det vidgade kyrkobegreppet när han fick förnyad insikt i vad Evangeliet i grunden är.

- Kyrkan är ju i grunden en - Kristi kyrka, var uppgift är att förmedla evangelium till världen, inte många olika kyrkosamfund. Denna sanning kan SEA som övergripande organisation få vara med och peka på, när det är som bäst, tror jag.

SEA jobbar ju främst inom våra fem profilfrågor (äktenskapet, människovärdet, bibelsynen, sekulariseringen, religionsfriheten). Är det något av detta som ligger Dig extra varmt om hjärtat?

- Alla fem områdena är viktiga för mig. Äktenskapets bibliska definition, institution och funktion: att vara beskyddet kring mannens och kvinnans uppgift att stå med i Guds skapelseskeende och bära livet vidare behöver av en mängd olika anledningar värnas idag.

- Människovärdet håller humanisterna med hjälp av vissa filosofer, på att urholka, då de lämnat den bibliska värdegrunden, därför behöver vi stå upp för de små, de svaga, de sjukas, de åsidosattas fulla värde, -och alltid komma ihåg att vi alla på något sätt tillhör en eller flera av dessa grupper, och inte bara teoretiskt utan också praktiskt verka för att de blir sedda och bekräftade utifrån det unika som Gud lagt ner i deras - våra  liv.

- Bibeln, dess auktoritet och bruk, behöver ständigt bearbetas. För mig har det i min bibelanvändning blivit mer och mer påtagligt hur viktigt det är att inte bara stanna till vid bibelns svar utan också vid dess frågor - allt det som föder reflektion, funderingar och eftertanke hos oss.

- Vi är ju inte bara kallade att ha vissa åsikter, vissa svar om Gud. Vi är efterfrågade som människor - Adam, var är du?, är den första frågan från Gud till människan efter syndafallet. Gud vill relation och Bibeln är "huvudsakramentet" för att den relation skapas. Jag är därför orolig över att vi talar mer om Bibeln idag än vad vi läser den.

- Sekulariseringen är viktig att analysera. Den ger nämligen stora möjligheter att få kommunicera ut evangeliet, utan att först behöva bemöta, en mängd förutfattade meningar. Många sekulariserade människor har ju idag en ren karta, en tom bild, av vad tron egentligen handlar om.

- Religionsfrihet är ett grundläggande värde i en demokrati. Att varje trosbekännare skall ha rätt att dels få ha sin egen tro, men också rätten att få ge sin definition av vad denna tro är. Inte någon ska behöva bli skriven på näsen vad han/hon själv tror och tycker.

Har Du några fler frågor Du särskilt vurmar för?

- En fråga som parallellt med dessa fem ligger mig varmt om hjärtat är Kristologin. Jag är mycket orolig över den Jesuslogi som idag ofta förkunnas, inte minst i våra domkyrkor. Den lära om Jesus som säger att han varken är Guds son i unik mening eller att hans död har något med syndernas förlåtelse att göra. Detta är inte biblisk kristendom och att dessa synsätt får så mycket plats i våra kyrkor och samfund visar på att kunskap om vad den bibliska uppenbarelsen om kristologin säger, saknas hos många idag. Därför är "talet om korset" och "talet om Jesus som Kristus" något jag brinner för.

Hur tror Du att SEA kan vara med och påverka utvecklingen inom de här områdena?

- Genom alla de människor som är med i organisationen och deras gåvor. Men det är viktigt att vi hjälps åt att finna de bästa strategierna för att på så bra sätt som möjligt påverka och inte enbart skapa negativ debatt. Jag satt i veckan och såg på debattprogrammet mellan John Lennox och Christer Sturmark, samt vår generalsekreterare Stefan Gustavsson och Ulf Davidsson. Detta är bara ett men ett mycket bra exempel på hur bra påverkan kan ske. Du som läser detta, har du inte sett programmen, se dem, så förstår du vad jag menar med svaret. (Du hittar programmen här, red anm)

Vad var det som gjorde att Du tackade ja till uppdraget som ordförande för SEA?

- Jag har under det år som ligger bakom medvetet hållit olika former av rörelseengagemang ifrån mig. För att mentalt få vila efter de åtta åren som missionsföreståndare. nu känner jag dock att både lust och kraft har kommit tillbaka att på nytt satsa tid och kraft i sammanhang som jag tror kan ha en uppgift i Kristi kyrka idag. Därför svarade jag efter en tids betänketid ja när förfrågan kom.

Du reser alldeles snart till Israel och brukar arrangera resor dit. Vad är det som är viktigt med Israel?

- Bach brukar ju kallas den femte evangelisten och Landet Israel det femte evangeliet. För mig är Israel verkligen det femte evangeliet. Det visar påtagligt, inte minst genom arkeologin, som intresserar mig en hel del, att det vi tror på som kristna inte bara är en livsfilosofi, det är också något som verkligen hänt i vår tillvaro, i samma verklighet som vi lever i. Det är alltså sant oavsett om någon tror på det eller inte. Kristen tros objektiva sanning blir därför tydlig i landet.

- Sedan är det viktigt för mig att också utifrån dagens politiska spänningsfrågor, vara med och problematisera. Ofta framställs nämligen situationen förenklat svart-vit oberoende av vilken ståndpunkt man har.

Till sist: vill Du som ordförande hälsa något speciellt till alla våra medlemmar?

- Bed, lev, inbjud, värva. Var bedjande, låt det bli din andning, där finns både trygghet och kraft. Var levande, för att citera Stefan, "Gör som Gud, bli människa". Inbjud - säg till dina medmänniskor: "Följ med och se". Det vi tror på är genuint, det håller att pröva, då kan människor få finna tro. Värva, SEA har en uppgift jag vet det. Dra in fler i det arbetet.

Snabba fakta om Anders Sjöberg

Namn: Anders Sjöberg
Född: 1957
Familj: Hustru, fyra barn och sex barnbarn
Bosatt: Gävle, men på väg att flytta till Stockholm, så känner någon till en tvårummare där, att hyra - hör av er.
Sysselsättning: Bibellärare, frilansskribent och reseledare
Gör helst på fritiden: Snickrar, läser, musicerar och kör hoj

Fler nyheter

fredag 7 jul 2017

Nytt poddavsnitt för sommaren! Almedalen och den våldsbejakande islamismen Gäst: Tomas Samuel

LÄS MER

fredag 7 jul 2017

Inspelade debatter från SEA:s seminarier under Almedalen 2017

SEA:s satsning under årets Almedalsvecka är över. Vi har deltagit i seminarier om dödshjälp, trossamfundens roll i Sverige, förföljda kristna flyktingar, samt samhällets polarisering. Nedan finns länkar till samtliga filmade seminarier.

LÄS MER

fredag 30 jun 2017

Stefan Löfvens uttalande om vigselplikt illavarslande

Från SEA:s sida har vi länge hävdat att det – på grund av politikers och medias klåfingrighet – är dags att inrätta en civilrättslig ordning. Statsminister Löfvens omdiskuterade intervju i Kyrkans tidning är bara det senaste exemplet, enligt Stefan Gustavsson.

LÄS MER

tisdag 20 jun 2017

Ny filmserie om att försvara kristen tro i det sekulära och postsekulära Sverige

Vad är orsakerna till kyrkans och evangeliets kräftgång de senaste årtiondena i Sverige? Hur kan man kommunicera kristen tro i vår tids starkt sekulariserade kultur? I en ny filmserie, baserad på hans senaste bok ”Behöver tron försvaras? - manifest för kristen apologetik”, undersöker Stefan Gustavsson kyrkans utmaning.

LÄS MER

fredag 16 jun 2017

Poddavsnitt 20 - Att bygga kyrka i världens mest sekulariserade land Gäst: Jonas Melin

LÄS MER

torsdag 15 jun 2017

Olof Edsinger blir ny generalsekreterare i SEA

- Vi tycker att Olof Edsinger är en av de mest profilerade ledarna i den yngre kristna generationen i Sverige. Han har visat på en stor bredd i sitt teologiska författarskap och skrivit många böcker och artiklar som uppskattats av många. Han har en flerårig erfarenhet av ledarskap i rollen som generalsekreterare för Salt - barn och unga i EFS och har fungerat som initiativtagare och spindel i nätet för omfattande kristna ungdomssatsningar.

Det säger Svenska Evangeliska Alliansens styrelseordförande Stefan Swärd efter att SEA:s styrelse vid ett sammanträde under onsdagen beslutade att utse Olof Edsinger som ny generalsekreterare i SEA. Olof Edsinger är teolog med rötterna i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS), välkänd författare till ett stort antal böcker och kommer till uppdraget i SEA med bred erfarenhet av kristet ledarskap. 

LÄS MER

onsdag 14 jun 2017

"Religion" mer populärt än "idrott" i Almedalen

- Trots att idrotten räknas som Sveriges största folkrörelse, tar religionen mer plats i Almedalen. Jämför man bara antalet träffar
på "idrott" respektive "religion" i Almedalsprogrammet, berör fler evenemang religiösa frågeställningar för sjätte året i rad. Idédebatt kring religion och livsåskådningar har blivit en lika naturlig del under politikerveckan som hållbart företagande och digitalisering.

LÄS MER

fredag 9 jun 2017

Stefan Gustavsson deltar i Lausannemöte om reformationen

Tillsammans med 90 kristna ledare och teologer som Chris Wright vid
Langham Partnership och UMU:s grundare Loren Cunningham, deltar SEA:s Stefan Gustavsson vid Lausannerörelsens samling i Wittenberg, Tyskland, kommande vecka för att både fira reformationen och samtala om strategier och utmaningar för global mission idag.

– Det är med stor förväntan jag reser till Wittenberg och den internationella Lausannerörelsens firande av reformationen. Fokus ligger inte på att titta 500 år tillbaka i tiden, utan på utmaningen framåt. Utifrån reformationens återupptäckter av evangeliets innehåll är frågan för oss evangeliska kristna: Hur kan vi samarbeta för att förverkliga visionen om att ge evangeliet om Jesus Kristus till varje människa idag? säger Stefan Gustavsson och fortsätter.

LÄS MER

lördag 3 jun 2017

Poddavsnitt 19 - Pingsten, kyrkans födelsedag 

LÄS MER

fredag 2 jun 2017

Otillfredsställande bemötande av IS från muslimska ledare

Även om Islamiska statens terrordåd beskrivs som meningslösa våldshandlingar, gör terrorgruppen anspråk på ett tydligt syfte och plan med sina attacker. Frågan om IS koppling till islam kan inte viftas bort då man motiverar sig teologiskt. Samtidigt har det ideologiska motståndet från muslimska rättslärda vid det ledande Al-Azhar-universitetet inte varit tillfredsställande, skriver Jacob Rudenstrand.

LÄS MER

 

Second Opinion
Nyhetsbrev
Bokpaket