Jubileumskväll John Stott 100 år och SEA 20 år

Jubileumskvällen kommer att gå av stapeln i Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82, Stockholm (T-Rådmansgatan). Talare blir SEA:s föregående och nuvarande generalsekreterare Stefan Gustavsson och Olof Edsinger. Det blir en tillbakablick på SEA:s första 20 år, bokförsäljning och enkel förtäring – samt, som sig bör, en avslutande förkunnelse om Jesu kors. För de som inte kan närvara på […]

Kyrkovalsdebatt

Söndagen 19 september går Svenska kyrkans medlemmar till valurnorna, vilket 2017 engagerade ca 20 % av dess omkring 6 miljoner medlemmar. Inför årets val genomför Svenska Evangeliska Alliansen i samarbete med Kristna Dejtingpodden och Pennys Kultursällskap ett panelsamtal lördagen 18 september med kandidater ur samtliga nomineringsgrupper som sitter i Kyrkomötet och kommer livesändas via SEA:s […]

Uppdrag: Guds rike

Det är med glädje och förväntan som vi i höst bjuder in till ännu en upplaga av Uppdrag: Guds rike. Konferensen, som hämtar sin inspiration från European Leadership Forum i Polen, är tänkt som en mötesplats för ledare och andra kristna som längtar efter att se Guds rike göra ett avtryck i sin egen samtid. […]

Roseniusföreläsningar på Johannelund

Onsdagen den 9 februari står SEA som medarrangör till Roseniusföreläsningarna på Johannelunds teologiska högskola i Uppsala, som denna gång kommer att fokusera på John Stott och Lausannerörelsen. Programmet ser ut så här: 13.00 Välkommen och presentation 13.15–13.55 Lars Dahle: John Stott och Lausannerörelsen 14.00–14.45 Klas Lundström: Mission som överbryggar kulturklyftor 14.45–15.15 Fika 15.15–16.00 Olof Edsinger: Korset och […]

SEA:s årsmöte i Tabernaklet, Göteborg

Medlemmar i SEA (ordinarie medlemmar och plusmedlemmar) inbjuds till årsmöte i Tabernaklet, Göteborg, kl 16.30. Efteråt blir det kvällsmöte om religionsfriheten med SEA:s biträdande generalsekreterare Jacob Rudenstrand.

Roslagskonferensen i Alunda

SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger talar på temana Omvändelsens välsignelse och HBTQ-rörelsen och Pride.

Pingstkyrkan i Lund

SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger talar på lördagen om kyrkan och HBTQ-frågorna. På söndagen predikan på förmiddagsgudstjänsten.

Uppdrag: Guds rike

Konferensen Uppdrag: Guds rike arrangeras i Stockholm. För mer info, se https://uppdraggudsrike.se.