Nystarten för SEA Paper med publiceringen av Tim Kellers essä om den historiske Adam och Eva väckte mycket engagemang och uppskattades av många. Därför bjuder vi även på nästa nummer av SEA Paper, nu med en text skriven av teologen Per-Axel Sverker som breddar den evangelikala diskussionen om de tre första kapitlen i 1 Mosebok.

Klicka här för att läsa SEA Paper 38

Frågan om relationen mellan naturvetenskap och hur man kan förstå de första tre kapitlen i 1 Mosebok engagerar många. Oxfordmatematikern John Lennox som debatterat nyateister som Richard Dawkins och Christopher Hitchens, och som kommer leda bibelundervisningen under European Leadership Forum, håller här ett intressant och aktuellt föredrag i ämnet.

Klicka här för att se föredraget: ”7 days that divide the world”