Med läran om ondskans uppkomst står vi vid ett vägskäl. Här bryter sig meningarna mellan kristen tro och andra religiösa tolkningar. Inom mer allmänreligiösa och naturligtvis i sekulariserade sammanhang har man velat ta bort radikaliteten i en kristen syn. Idag sker oftast omtolkningar genom psykologisering. 1 Mosebok 3 är utgångspunkten för Bibelns lära om synden. Utan större tvivel förutsätts där att syndafallet ägt rum genom en historisk person.

Av Per-Axel Sverker

Läs mer SEA_Paper_38_Det_ondas_uppkomst