Uppemot 15 000 personer deltog i årets Jesusmanifestation. Innan själva stormötet i Kungsträdgården samlades drygt 800 personer i inomhustorget i Citykyrkan som Svenska Evangeliska Alliansen anordnade.

Både föreläsningen om de historiska beläggen för Jesu uppståndelse, av SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson, samt panelsamtalet om varför Jesus väcker uppståndelse idag, var mycket uppskattat. Under ledning av Dagens opinionsredaktör Elisabeth Sandlund, talade paneldeltagarna Marcus Birro, Annahita Parsan, Siewert Öholm och Johan Arenius om behovet av ett ökat kristet självförtroende

Utöver inomhustorget intervjuades även SEA:s samordnare Jacob Rudolfsson av Sveriges Radios Alltid nyheter med anledning av hans debattartikel i Svenska Dagbladet, ”Dags att bryta religionstabut?”. (Klippet börjar mitt i själva intervjun då Jacob Rudolfsson förklarar att det inte är utmanande att tala om Jesus som en god förebild, men att det bränner till när man talar om honom som den enda vägen till Gud).

Hela inomhustorget kommer att tillgängliggöras inom kort på DVD och sändas på Kanal 10. Håll utkick på SEA:s hemsida.

Media om Jesusmanifestationen och inomhustorget:
Världen idag
Dagen