Bli medlem i SEMA

Alla samfund, organisationer och församlingar som bejakar SEMA:s syfte och ideologiska grund är välkomna att ansluta sig. Årsavgiften är 2000 kr eller mer, beroende på organisationens ekonomiska omsättning, och ansökningshandlingarna finner du här: Ansökan till SEMA

Alla medlemmar kommer varje år att inbjudas till en konsultation/inspirationsdag i linje med SEMA:s syfte och ideologiska grund.

Vill du veta mer? Skicka ett mail till info [at] missionsalliansen.se eller ta direktkontakt med någon i SEMA:s ledningsgrupp:

Jonas Andersson: jonas [at] gautmission.org
Anders Carlsson: anders [at] ywamlinkoping.se
Olof Edsinger: olof.edsinger [at] sea.nu
Gabriel Hammar: gabriel.hammar [at] om.org
Mats-Jan Söderberg: director [at] folk.se