Pressrelease

Så svarar partierna på SEA:s valenkät

I sin valenkät har SEA ställt ett 20-tal frågor och delfrågor till de partier som i dag sitter i Sveriges riksdag. På vissa områden är samsynen stor, medan den på andra är betydligt mer splittrad. – Ofta, men långtifrån alltid, ligger skiljelinjerna i linje med...