Styrelsen


Gudrun Brunegård, Vimmerby
Ordinarie ledamot
Samfundstillhörighet: Evangeliska Frikyrkan


Annelie Enochson, Västra Frölunda
Ordinarie ledamot
Samfundstillhörighet: Equmeniakyrkan/EFK


Thomas Forslin, Göteborg
Kassör
Samfundstillhörighet: Equmeniakyrkan/EFK


Johanna Nyholm Skoglund, Partille
Ordinarie ledamot
Samfundstillhörighet: Svenska kyrkan


Theresia Olsson Neve, Stockholm
Ordinarie ledamot
Samfundstillhörighet: Pingst FFS


Linus Owman, Malmö
Ordinarie ledamot
Samfundstillhörighet: Evangeliska Frikyrkan


Daniel Ringdahl, Stockholm
Ordförande
Samfundstillhörighet: Evangelisk Luthersk Mission-BV


Jan Rosman , Norrköping
Ordinarie ledamot
Samfundstillhörighet: Trosrörelsen


Elisabeth Sandlund, Stockholm
Vice ordförande
Samfundstillhörighet: EFS/Svenska kyrkan

 

 

Sam Wohlin, Karlstad
Ordinarie ledamot
Samfundstillhörighet: Pingst

Adjungerade:


Olof Edsinger, Uppsala
Generalsekreterare
Samfundstillhörighet: EFS

 


Jacob Rudenstrand, Stockholm
Bitr. Generalsekreterare
Samfundstillhörighet: Evangeliska Frikyrkan

 

Notera att samfundsbeteckningarna inte innebär att personen officiellt representerar samfundet; det indikerar enbart personlig samfundstillhörighet.