Styrelsen


Sven Almkvist, Sigtuna
Ordinarie ledamot
Samfundstillhörighet: Pingst FFS


Henrik Bååth, Vendelsö
Ordinarie ledamot
Samfundstillhörighet: Frälsningsarmén


Annelie Enochson, Västra Frölunda
Vice ordförande
Samfundstillhörighet: Equmeniakyrkan/EFK


Johan Ericson, Malmö
Ordinarie ledamot
Samfundstillhörighet: EFS


Thomas Forslin , Göteborg
Samfundstillhörighet: Equmeniakyrkan/EFK


Rose-Marie Paulsson, Finspång
Kassör
Samfundstillhörighet: Församlingen Vingården


Daniel Ringdahl, Stockholm
Ordinarie ledamot
Samfundstillhörighet: Evangelisk Luthersk Mission-BV


Jan Rosman , Norrköping
Ordinarie ledamot
Samfundstillhörighet: Trosrörelsen


Elisabeth Sandlund, Stockholm
Ordinarie ledamot
Samfundstillhörighet: EFS/Svenska kyrkan


Stefan Swärd, Stockholm
Ordförande
Samfundstillhörighet: Evangeliska Frikyrkan

Adjungerade:


Olof Edsinger, Uppsala
Generalsekreterare
Samfundstillhörighet: EFS

 


Jacob Rudenstrand, Stockholm
Bitr. Generalsekreterare
Samfundstillhörighet: Evangeliska Frikyrkan

Notera att samfundsbeteckningarna inte innebär att personen officiellt representerar samfundet; det indikerar enbart personlig samfundstillhörighet.