SEMA

Det har snart gått två tusen år sedan Jesus gav sin församling uppdraget att göra alla folk till lärjungar. Men trots detta säger statistiken att det finns tusentals folkgrupper som saknar etablerad kristen närvaro. I ljuset av detta anser vi – 6 organisationer som har specialiserat sig på att slutföra missionsuppdraget – att Guds folk både i Sverige och i andra delar av världen behöver prioritera om. Gemensamt vill vi verka för en förnyad mobilisering för mission och evangelisation – och särskilt då bland de minst nådda folkgrupperna.

Likt många andra missionärer under kyrkans historia arbetar vi aktivt för att bilda allianser så att vi kan nå det som är vårt gemensamma mål. Historiska exempel på detta är den världsvida ekumeniska Edinburghkonferensen 1910 och den evangelikala Lausannekonferensen 1974. Men här i Sverige har vi ändå upplevt det svårt att finna plattformar för samverkan där vi i tillräckligt hög grad står enade i prioriteringar, teologi och missionssyn. Det är därför som vi har startat Svenska Evangeliska Missionsalliansen (SEMA).

Bakom initiativet står organisationerna Folk&Språk (tidigare Wycliffe), Gå ut mission, Ljus i Öster, OM Sverige, SEA och YWAM Sverige, och det offentliga startskottet för SEMA var i april 2021. Med tiden hoppas vi bli betydligt fler anslutna missionsorganisationer, samfund och sändande församlingar än bara de sex grundarorganisationerna.