Resursbank

Senaste

Islam – en fredens religion? (Fokus)

Frågan om religion och våld har på nytt hamnat på dagordningen. Den här gången med anledning av muslimvärldens reaktioner på de svenska koranbränningarna och – inte minst – det våldskapital som islamistiska grupperingar inom denna gemenskap representerar. Rädslan för...

läs mer

Tragiskt när Amnesty underminerar sitt eget kärnuppdrag

Det mest tragiska i detta är nog ändå att en organisation som genom åren har betytt så mycket för så många väljer att underminera sitt eget kärnuppdrag. För även om de gamla Amnesty-magasinen var deprimerande, fyllde de en viktig funktion. Liksom Amnesty faktiskt gör...

läs mer

Respons till David Davage

David Davage, docent i Gamla testamentets exegetik och lärare på ALT, har på Academia.edu publicerat en längre artikel på temat Reflektioner kring det offentliga samtalet om EFK:s rapport om samkönade relation. Betydande delar av innehållet utgör kommentarer och...

läs mer

Kristen i den andliga striden

Den andliga kampen är en ständigt närvarande realitet, och detta gäller oavsett om vi är kristna eller inte. I många fall intensifieras kampen när vi går på ”offensiv” för det som är Guds rikes sak. Därför behöver vi komma ihåg att be för dem som på olika sätt...

läs mer

En djupare analys av EFK-rapporten

Arbetsgruppen bakom Helighet och barmhärtighet har lagt ned ett imponerande arbete. Den har vridit och vänt på ett antal aspekter av de frågor som har legat på dess bord och den har gjort materialet tillgängligt för oss andra som brottas med liknande frågor. Tack för...

läs mer