Kristen tro och andra livsåskådningar

Det krävs ett vuxet samtal om islam (Kvartal)

Ska vi diskutera islam behöver vi ha högt i tak och inte fler språkpoliser, skriver Jacob Rudenstrand med anledning av den senaste tidens debatt om problematiska idéer och inslag i muslimska sammanhang. Debatten om problematiska idéer inom islam och muslimska...

läs mer

Filmer om kristen tro och andra religioner

Islamisk teologi kontra kristen teologi – Omid Pasbakhsh: Den historiske Jesus – kristnas Gud eller islams profet? Enda vägen? – Olof Edsinger: Kan man tro på ett helvete? – Olof Edsinger: Jesus – Guds son eller misslyckad profet? –...

läs mer

Ljudfiler om kristen tro och andra religioner

Han är Herre och Messias – om Jesu unika ställning Undervisning av Stefan Gustavsson Vad stod det på Jesu visitkort? Undervisning av Stefan Gustavsson Jesus: Guru, galning eller Gud? Undervisning av Stefan Gustavsson Är Jesus unik? Om mötet med Islam, nyandlighet och...

läs mer

Brytpunktskrift: Islam och kristen tro

Vad lär oss Koranen, haditherna och de mest kända biografierna om profeten Muhammed och hans liv? Av vilka skäl kan islams tal om Muhammed som ”den perfekta människan” ifrågasättas? Hur står sig Koranen och den islamiska teologin vid en jämförelse med Bibeln? Vilken...

läs mer

Välkommet att Humanisterna blir trossamfund (Svensk Tidskrift)

Efter många års arbete har de svenska Humanisterna godkänts som trossamfund. Samtidigt har den sekulära humanismen som internationell rörelse länge plågats av inre motstridigheter, och är på många sätt en rörelse i kris, skriver Jacob Rudenstrand. Så har då Sverige...

läs mer

En påskberättelse utan försoning

Man behöver inte själv vara religiös eller ägna Stilla veckan en tanke för att notera att vår tid präglas av en progressiv trend av syndanöd och offentlig botgöring, ofta under begrepp som woke. Men samtidigt saknar denna sekulariserade kristendom ett budskap av...

läs mer

Evighetsallvaret är en viktig drivkraft i missionen (Dagen)

Det finns självklart fler viktiga motiveringar till mission och evangelisation. De flesta av oss tror ju att det även generellt har positiva effekter att bli en kristen. Men när vi talar om de onådda och bibellösa folken är det ändå omöjligt att bortse just från...

läs mer

Kyrkan och synkretismen – en frestelse med olika ansikten

Synkretism är ett tidlöst fenomen, och en ständig frestelse för Guds folk. Dess grundläggande problem är inte att den gör bruk av Guds skapelses mångfald, för här kan vi i sanning säga med aposteln att ”allt tillhör oss” (jfr 1 Kor 3:21–22). Problemen kommer i stället...

läs mer