Stöd oss

SEA är en resurs för församlingen i ett av världens mest sekulariserade länder. Med Guds hjälp vill vi vara:

  • En röst i det offentliga rummet
  • Ett nätverk som bygger relationer mellan kristna och som överbryggar gamla gränsdragningar
  • En resursskapare som bidrar med fakta och argument, hemsidor och böcker, i etiska och teologiska frågor

Vi arbetar genom artiklar, seminarier, lobbyverksamhet, offentlig debatt och olika former av nätverkande. Men för att vår opinionsbildning ska ha tyngd behöver vårt nätverk fortsätta växa. Detta kan ske på bland annat följande sätt:

  • Bli Medlem – ordinarie årsavgift 300 kr
  • Bli Plusmedlem – ge en gåva varje månad för att stödja SEA:s arbete
  • Bli Nätverkspartner – för församlingar, organisationer, företag eller andra juridiska personer som vill stödja SEA:s arbete
  • Du kan även stödja vårt arbete för ett förvandlat Sverige genom att ge en engångsgåva. Antingen till allt vårt arbete, eller till ett speciellt projekt. Detta gör du via Swish eller Plusgiro:

Plusgiro 108 64 10-6
Swish 123 059 16 44
(Ladda ner Swish-appen i din smartphone, och uppge numret ovan. Hur man gör)

Tack för ditt stöd!
Tillsammans förändrar vi Sverige!