Mission och evangelisation

Ny allians för mission behövs (Dagen)

Det har snart gått två tusen år sedan Jesus gav sin församling uppdraget att göra alla folk till lärjungar. Men trots detta säger statistiken att det finns tusentals folkgrupper som saknar etablerad kristen närvaro. I ljuset av detta anser vi att Guds folk både i...

läs mer

Evighetsallvaret är en viktig drivkraft i missionen (Dagen)

Det finns självklart fler viktiga motiveringar till mission och evangelisation. De flesta av oss tror ju att det även generellt har positiva effekter att bli en kristen. Men när vi talar om de onådda och bibellösa folken är det ändå omöjligt att bortse just från...

läs mer

Viktigt att vi hedrar missionärerna till Sverige

Som infödda svenskar behöver vi hedra de människor som på senare tid har kommit hit som missionärer. Sannolikheten är stor att de kommer att spela en viktig roll när nästa kapitel i den svenska kristenhetens historia ska skrivas. SEA:s Olof Edsinger skriver om de...

läs mer

Behövs missionsfokus på Sahel-regionen i Afrika (Dagen)

År 2050 kommer Afrika att vara den ungdomliga kontinenten, samtidigt som befolkningen på de flesta övriga kontinenter är åldrande. Sannolikt kommer också de största evangeliska församlingsrörelserna att då finnas i Afrika. Afrikanska kyrkor och samfund är därmed en...

läs mer

Barn måste ges ett fritt val (Dagen)

Det kristna budskapet kan inte förmedlas genom tvång, hot eller manipulation, skriver Olof Edsinger. Ett av vårens stora samtalsämnen har varit barn som farit illa i religiösa miljöer. Särskilt är det SVT-serien Gud som haver barnen kär som rört upp känslorna, men...

läs mer

Leder inte alla vägar till Gud?

Jesus förtjänar vår tro och lydnad för att han och ingen annan är vår Skapare, vår Frälsare och vår Domare. Som kyrka kan vi därför inte annat än förkunna Jesus som den ende med förmåga att öppna vägen till gemenskapen med Fadern. SEA:s Olof Edsinger skriver om Jesu...

läs mer