Drömmer du om att arbeta med opinionsbildning och samhällsdebatt på kristen grund och vill få verktyg för att ta nästa steg? Eller är du bara intresserad av att lära dig mer om några av samtidens brännande politiska och teologiska frågor? Då är WilberforceAkademin för dig. Vi ger dig en fördjupad förståelse för politiska idéer, livsåskådningar som präglar samhällslivet, apologetik och skrivande samt nätverk bland några av Sveriges ledande kristna samhällspåverkare. Ansök nu!

 
WilberforceAkademin är vårt unika utbildningsprogram med fokus på kristen tro och samhällsdebatt. Nästa utbildningstillfälle är våren 2022. Utbildningen arrangeras tillsammans med Apologia – Centrum för kristen apologetik, Claphaminstitutet och Sallux. Detta ger WilberforceAkademin extra styrka och kompetens som Sveriges vassaste utbildning för kristna som vill ta de stora frågorna om kristen tro och etik på allvar.

 

Vilka riktar sig utbildningen till?

Den gemensamma nämnaren för dig som deltar i WilberforceAkademin är en passion för evangeliet och ett engagemang för ett samhälle genomsyrat av kristna värderingar. De flesta deltagare är omkring 20–40 år, men vi sätter ingen knivskarp övre gräns.

 

Vad består utbildningstillfällena av?

Utbildningen hålls i Stockholm vid tre veckoslut (fredag morgon till lördag kväll) från februari till april och går därför att kombinera med arbete eller andra studier. Datumen för årskursen 2022 är: 4–5/2, 25–26/3 och 22–23/4. Lektionerna börjar kl 8:30 på morgonen och håller på till omkring kl 17:00.

Vid träffarna varvas föreläsningar, seminariediskussioner och studiebesök. Vi förväntar oss att deltagarna i WilberforceAkademin närvarar vid varje tillfälle. Deltagarna uppmuntras även att delta på Almedalsveckan och/eller i European Leadership Forum, en bred evangelisk kristen konferens i Polen med fokus på bland annat apologetik, församlingsplantering, akademi, teologi, politik och samhälle.

Vad kostar det?

Avgiften för att delta i WilberforceAkademin är 1000 kr (ej återbetalningsbar) som betalas via faktura efter att man har antagits till utbildningen. Kostnad för måltider, eventuella resor, övernattningar och ev. kurslitteratur tillkommer.

 

Är detta något för dig?

Klick här för ansökan (för frågor om utbildningen e-posta: jacob.rudenstrand@sea.nu). Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med GDPR. Vid frågor kontakta oss.

Vad kan du vänta dig?

WilberforceAkademin tar avstamp i en kristen världsbild. Vi börjar med en djupdykning i grundläggande världsbildskunskap utifrån tanken att Gud finns och att han har uppenbarat sig i mänsklighetens historia, främst genom Jesus Kristus, och hur detta påverkar mänskligt tänkande, människosyn, etik och samhälle. Vi jämför sedan olika livsåskådningar och politiska ideologier och hur dessa hänger ihop med verkligheten. Vi blickar även tillbaka på kyrkohistorien och ser hur kristendomen har påverkat Västvärlden i samhällsbygget. Därefter tar vi oss an dagens brännande idédebatter, där det inte sällan uppstår en friktion med en kristen bekännelse. Vi fördjupar oss i flera av de stora frågor som kristna ställs inför i dag: Bibelsyn, abort, dödshjälp, religions- och yttrandefrihet, islam, sexualitet och identitet, det unika med Jesus i relation till andra religioner, Bibelns tillförlitlighet osv.

WilberforceAkademins teologiska och ideologiska bas utgörs av Lausannedeklarationen, och de efterföljande evangelikala trosdokumenten Manillamanifestet och Kapstadsöverenskommelsen.

Tidigare talare vid WilberforceAkademin: Stefan Gustavsson, Annika Borg, Frida Park, Olof Edsinger, Thomas Idergard SJ, Roland Poirier Martinsson, Per Ewert, Johan Ingerö, Elisabeth Sandlund, Stefan Swärd, Ruth Nordström, Lars Adaktusson, Tomas Samuel, Christer Sturmark.

Exempel på ämnen under WilberforceAkademin våren 2020

• Vår tids världsbilder och ideologier
• Sekulär humanism och det sekulära samhället
• Jesu exklusivitet i en postmodern kultur
• Hur kristen tro la grunden till västvärldens välstånd
• Identitetspolitik och normkritik
• Människovärde och medicinsk etik (abort, dödshjälp och surrogatmödraskap)
• Politisk islam i Europa
• Religionens roll i den amerikanska politiken
• Den globala förföljelsen av kristna
• Så skriver du en debattartikel och bildar opinion
• Så blev Sverige världens mest sekulära land
• Kampen om konfessionella friskolor
• Det förändrade politiska landskapet i Sverige och Europa – Utmaningar för kristen idédebatt
• Naturrätten och att argumentera för en kristen etik i en sekulär kultur
• Svensk utrikespolitik och religionsfrihet
• Från statskyrka till partipolitisk arena
• Vår tids debatt om Bibelns syn på kvinnor och på våld

 

Bakgrund… och varför heter utbildningen egentligen WilberforceAkademin?

För några år sedan myntade statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson begreppet ”åsiktskorridoren” för att beskriva vad han såg som ett snävt debattklimat i Sverige. ”Det räcker numera att säga att man tror på Gud … för att betraktas som icke vid sina sinnens fulla bruk,” skrev han bland annat. Han konstaterade då att politiska och ideologiska motståndare inte sällan avfärdas som idioter som bör hållas kort.

I en tid då kristna akademiker, politiker, journalister, aktivister och andra samhällsengagerade ofta betraktas som intoleranta och uppmanas att hålla sin tro privat i den offentliga debatten, har vi mycket att lära av historien. Det begränsade spelrummet för en kristen röst i samhällsdebatten är nämligen ingen ny företeelse.

Den brittiske 1700-talsparlamentarikern William Wilberforce var kanske den person som kanske bidrog mest i kampen mot den transatlantiska slavhandeln – och han gjorde det utifrån en tydlig evangelisk kristen bekännelse. I sin bok ”Real Christianity”, som gavs ut 1797, beskriver han debattklimatet som han som kristen opinionsbildare mötte:

”Kristendomen har framgångsrikt både attackerats och marginaliserats på grund av att de som bekände tron inte kunde försvara den från angrepp, även om dess angripares argument var djupt bristfälliga.”

I biografin ”Amazing Grace” (2007) fördjupas bilden av William Wilberforces utmaningar i en episod ur hans politiska karriär:

”I stridens hetta förfärades en av de många hängivna motståndarna till avskaffandet av slaveriet; lord Melbourne. Hur vågade Wilberforce påverka det brittiska samhället med sina kristna värderingar om slaveri och mänsklig jämlikhet. ’Att det ska ha gått så långt’, dundrade han välkänt, ’att man tillåter ens religion att invadera det offentliga livet.’”

Det är med inspiration från William Wilberforce och den kristna kampen mot slaveriet och för ett förändrat samhälle som vi har startat WilberforceAkademin. Sedan hösten 2014 har detta varit Svenska Evangeliska Alliansens utbildningsprogram som riktar sig till dig som vill bli morgondagens opinionsbildare, ledare och kulturskapare – med bibehållen kristen övertygelse och passion för evangeliet.

 

         

Since 2011, the activities of Sallux have been financially supported by the European Parliament. The liability for any communication or publication by Sallux, in any form and any medium, rests with Sallux. The European Parliament is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.