Den 15 september är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Valet är avgörande för beslut som rör bland annat kyrkans regelverk och ställningstaganden. Vi på SEA följer givetvis utgången av valet och kommer återkomma med mer kommentarer kring nomineringsgrupperna. Men är det rimligt att nomineringsgrupper med nära band till politiska partier avgör kyrkans teologi och inriktning?

I de flesta offentliga samtal som rör religion och politik utgår
man från att det är religionen som är en problemfaktor i sammanhanget. Kyrka och religion ska inte ha något inflytande inom politiken, sägs det. Sällan diskuteras dock politikens begränsning i mötet med kyrkan och den religiösa sfären. Finns det behov av att skydda kyrkan från politiken lika mycket som det talas om att skydda politiken från kyrkan?

I samband med Almedalsveckan arrangerade SEA debatten ”Kyrkan i politikens ledband”, som var politikerveckans enda diskussion om kyrkovalet. Medverkade gjorde Maria Ludvigsson (Svenska Dagbladet), Olle Burell (S) och Andreas Johansson Heinö (Göteborgs universitet/Timbro).

Debatten tog bland annat upp frågan om det är rimligt med det starka politiska inflytandet över Svenska kyrkan och konsekvenserna av detta. Seminariet ledde även till en ledarartikel i Svenska Dagbladet med rubriken ”Det behövs mer Gud i kyrkan”.

För dig som är röstberättigad i kyrkovalet eller intresserad av Svenska kyrkans framtid är Almedalsseminariet nyttig fortbildning.

Klicka här för att se debatten om kyrkovalet.

Fotnot: Våra övriga debatter och seminarier från Almedalsveckan finns
tillgängliga här.