– I ett samhälle med en lång tradition av konsensustänkande i kontroversiella frågor är abort ett debattämne som många gånger tystas ned. Hanteringen av Marcus Birros planerade artikel i DN om de sena aborterna är ett tydligt exempel på detta. Svenska Evangeliska Alliansen tycker däremot att abort bör och ska debatteras. Därför bjuder vi in till ett högaktuellt seminarium på torsdagen under Almedalsveckan om abortdebattens spelregler.

– Finns det speciella villkor för att föra en debatt kring abort? Vilka argument eller debattformer är tillåtna? Det är några av de frågor som vi kommer att lyfta.

Det säger Jacob Rudolfsson, samordnare på Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), inför SEA:s satsning under Almedalsveckan i Visby, 3 juli till 10 juli.

Övriga seminarier som SEA anordnar under Almedalsveckan innehåller en debatt med Humanisterna om religionens betydelse för Europas demokratibygge (ett samarrangemang med Claphaminstitutet) och avdragsrätt för gåvor till det civila samhället.

– Kristendomen sägs ofta ha en hämmande effekt på demokratin. Nyligen påstod Humanisterna i en debattartikel att där religionen får härja fritt stagnerar samhällsutvecklingen. Debatten mellan de båda namnkunniga debattörerna Thomas Idergard och Christer Sturmark kommer att belysa vad religionen innebär för demokratin, säger Jacob Rudolfsson och fortsätter:

– Avdragsgilla gåvor har diskuterats i riksdagen under 50 år och regeringen har redan presenterat ett lagförslag. Genom en expertpanel hoppas SEA kunna beskriva hur detta påverkar det civila samhället och de kristna kyrkorna.

Under veckan i Visby medverkar SEA även på ett seminarium om religionskritik kontra främlingsfientlighet, som arrangeras av Humanisterna, och ett annat om religion och journalistik, som arrangeras av Världen idag.

Listan på seminarier med respektive arrangörer bifogas nedan. Schemat finns även på Almedalens officiella hemsida, www.almedalen.info.

4/7 Måndag 13:00-14:30: Religionens roll i europeisk demokratiutveckling
Beskrivning: Religion och politik har alltid varit ett ämne som skapar debatt, och samtalet om detta handlar inte sällan om hur vi ser på spänningsfältet mellan religion och politik idag. Men hur har relationen mellan religionen och politiken/demokratin sett ut historiskt i Europa?
Medverkande: Thomas Idergard (fellow vid Timbro) och Christer Sturmark (ordförande för Humanisterna).
Moderator och inledning: Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD) och direktor för Claphaminstitutet
Plats: Skeppet Elida, i Visby hamn
Arrangör: Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) och Claphaminstitutet
Kontaktperson: Jacob Rudolfsson, samordnare SEA, 0735-052220 eller jacob.rudolfsson@sea.nu

5/7 Tisdag 13:00-14:30: Ett generösare Sverige med avdragsgilla gåvor
Beskrivning: Regeringen har ju presenterat ett förslag om skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet, men har förslaget den bästa utformningen? Vad betyder avdragsrätt för det civila samhället och dess roll? Och vilken är kyrkornas respons till förslaget?
Medverkande: Mats Odell, riksdagsledamot (KD) tidigare finansmarknadsminister, Stefan Fölster, chefekonom Svenskt Näringsliv, Hanna Hallin chef för Sektor3 – Tankesmedjan för det civila samhället, Stefan Gustavsson, generalsekreterare för SEA, Kjell Olausson, Frälsningsarmén..
Moderator: Siewert Öholm, journalist
Plats: Skeppet Elida, i Visby hamn
Arrangör: Svenska Evangeliska Alliansen (SEA)
Kontaktperson: Jacob Rudolfsson, samordnare SEA, 0735-052220 eller jacob.rudolfsson@sea.nu

6/7 Onsdag 14:00-15:15: Religionskritikens villkor
Beskrivning: Debatt om religionskritikens villkor och mediers förhållningssätt till kvinnors mänskliga rättigheter idag. Tidningen Sans väckte intensiv debatt, blev kallad islamofobisk och främlingsfientlig genom att uppmärksamma brott och kränkningar mot kvinnor världen över i Guds namn. Varför hände det?
Medverkande: Humanisterna, Muslimska fredsagenterna och Svenska Evangeliska Alliansen
Plats: GRASP RAW, Norra Kyrkogatan 3
Arrangör: Humanisterna
Kontaktperson: Kalle Persson, projektledare, Humanisterna, 070-535 18 22 eller kalle.persson@humanisterna.se

7/7 Torsdag 13:00-14:30: Abortdebattens spelregler
Beskrivning: Vad är tillåtet när man diskuterar aborters vara eller inte vara? Finns det skäl att inte debattera abort i dagens samhälle?
Medverkande: Mats Selander och Nasrin Mosavi Sjögren, Människorätt för ofödda, Anna Ardin, ordförande för Hjärta – troende Socialdemokrater i Stockholm, Kristina Ljungros, ordförande RFSU
Moderator: Stefan Swärd, ordförande Claphaminstitutet och statsvetare
Plats: Skeppet Elida, i Visby hamn
Arrangör: Svenska Evangeliska Alliansen (SEA)
Kontaktperson: Jacob Rudolfsson, samordnare SEA, 0735-052220 eller jacob.rudolfsson@sea.nu

8/7 Fredag 10:30-12:00: Journalistik och religion
Beskrivning: Journalistikens attityd till tro och religion beskrivs helt olika beroende på vem man frågar! Vad är sant och rimligt i bevakningen av kyrkor/samfund och hur förhåller sig media vanligen till de frågor som brukar kallas värdekonservativa?
Medverkande: Ulf Brunnberg, skådespelare. Siewert Öholm, journalist. Marie Söderqvist, politisk kommentator/vd, Expressen/United Minds. Lukas Berggren, chefredaktör, Världen idag, Stefan Gustavsson, generalsekreterare för SEA.
Moderator: Rasmus Troedsson redaktör.
Plats: Skeppet Elida, i Visby hamn
Arrangör: Världen idag
Kontaktperson: Rasmus Troedsson, redaktör, Världens idag, 076-704 95 13 eller rasmus.troedsson@varldenidag.se