Äktenskapets

dag är en årlig tradition sedan några år tillbaka. Dagen firas i församlingar

runt om i Sverige söndagen i anslutning till Alla Hjärtans dag och i år

sammanfaller de två dagarna. Således firas Äktenskapets dag 2010 söndagen den

14 februari.

Äktenskapet är en central del av Guds tanke för människan och en grundval för

samhället, så det är på sin plats att äktenskapet har en alldeles egen dag,

säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen och

initiativtagare till Äktenskapets dag.

Stefan

Gustavsson menar att vi som kristna behöver återerövra den rikedom som finns i Guds

tanke med äktenskapet.

– Vi

vill med Äktenskapets dag en gång om året lyfta fram Bibelns syn på äktenskapet

mellan man och kvinna, förklarar Stefan Gustavsson. På Alla Hjärtans dag firar vi kärleken och äktenskapet är Guds modell

för kärleken mellan man och kvinna.

Statistik

från SCB visar att år 1900 utgjorde antalet skilsmässor drygt 1 % av antalet ingångna

äktenskap. År 2009 är samma relation nästan 50 %!

Äktenskapet är utsatt för väldigt hård press och alltför många äktenskap går

sönder. Här har vi en stor utmaning i församlingen i att konstruktivt hjälpa

varandra att leva i äktenskap och familj, säger Stefan Gustavsson.

Genom

en tipslista erbjuder Svenska Evangeliska Alliansen församlingar också en del

roliga inslag för att fira äktenskapet.

Äktenskapets dag är ett tillfälle för fest, där vi genom olika kreativa och

roliga inslag kan fira dem som lever i äktenskap. Genom en blandning av roliga

och lite mer allvarliga inslag blir dagen som bäst, avslutar Stefan Gustavsson

Till

församlingens hjälp har SEA tagit fram ett antal resurser, som skall hjälpa församlingar

runt om i landet att göra Äktenskapets dag till en minnesvärd dag. Bland annat finns

följande resurser att tillgå på hemsidan www.sea.nu:

 • En tipslista, med 21 tips på hur man

  med hjälp av olika kreativa inslag under och efter gudstjänsten kan göra

  Äktenskapets dag till en fantastisk dag i församlingen

 • En Power Point-presentation på temat ”Bibelns

  syn på äktenskap och sex” av Stefan Gustavsson som kan användas som

  predikounderlag

 • En boklista med tips på litteratur

  som kan användas för inläsning eller spridas under dagen

Ytterligare

material kommer att publiceras på hemsidan efter hand.

För mer information:

Stefan

Gustavsson, generalsekreterare
0708-433 162

Lukas

Berggren, samordnare
0705-56

29 40