Debatten om äktenskapet går vidare. I dagens Aftonbladet lyfter Sten-Gunnar Hedin, föreståndare för Pingströrelsen, fram ett perspektiv som tappats bort i debatten om samkönade äktenskap – nämligen barnperspektivet.

– Äktenskapsdebatten har hittills mest handlat om vuxnas rätt till begreppet äktenskap, när den stora frågan är hur barnen drabbas av en förändrad lagstiftning. Risken för lojalitetskonflikter för ett barn med fler än två föräldrar är uppenbar.

Så kommenterar Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, artikeln. Sten-Gunnar Hedin lyfter fram problematiken med identifikation till fler än två föräldrar och benämner det gruppföräldraskap.

– Ur ett barnperspektiv innebär en samkönad äktenskapslagstiftning i praktiken en sorts gruppföräldraskap, där barn med samhällets stöd tvingas relatera till fler än två personer som föräldrar – dels det samkönade paret, men även till ytterligare en biologisk förälder, säger Stefan Gustavsson.

I artikeln pekar Hedin även på bristen i Hans Regnérs utredning, nämligen avsaknaden av en vetenskapligt grundad analys av hur barnen skall kunna relatera till fler än två föräldrar.

– Bevisbördan ligger på de politiker som nu förespråkar samkönade äktenskap, säger Stefan Gustavsson. Hur klarar ett barn av att relatera till tre föräldrar? Den frågan är inte utredd och väntar på sitt svar.

– Projektet med samkönade äktenskap är ett oprövat experiment med barnen som insats. Lagstiftaren försätter barn i en situation med tre föräldrar att knyta an till och detta utan någon som helst vetenskapligt grundad konsekvensanalys.

– Det är direkt oansvarigt att låta den svagaste partens situation i målet – nämligen barnens – lämnas outredd, avslutar Stefan Gustavsson.

Genom att gå in på följande sida kan du läsa artikeln:

www.aftonbladet.se/debatt/article1089857.ab