Är religiösa ståndpunkter tillåtna i politiken?

Kyrkan i politikens ledband: