Den akademiska friheten och slaget om sanningen:

Behövs ett tredje kön?