Svenska Evangeliska Alliansens årsmöte
avvisar förslaget om könsneutral äktenskapslag

Årsmötet gjorde följande uttalande:

Äktenskapet som en relation mellan en man och en kvinna är en unik institution i mänsklighetens historia och sanktionerad av samhällen över hela världen.

Vi menar att förslaget om könsneutralt äktenskap skapar fler problem än det löser. Om man kan ”könsneutralisera” äktenskapet så kan man i nästa steg ”antalsneutralisera” det och öppna för månggifte.

Svensk lagstiftning är i sin nuvarande utformning inte diskriminerande. Registrerat partnerskap ger samkönade relationer samma juridiska och ekonomiska trygghet som äktenskap. Det finns därför inget faktiskt behov som motiverar den föreslagna lagändringen.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna säger att familjen, byggd på äktenskapet mellan man och kvinna, utgör ”den naturliga och grundläggande enheten i samhället” och som sådan ”äger rätt till skydd från samhället och staten”(artikel 16). Till detta hör enligt artikel 7 i Barnkonventionen att barnet så långt det är möjligt skall få omvårdnad av både sin mamma och pappa. Mer än någon annan relation tillgodoser äktenskapet detta behov. Med en könsneutral äktenskapslag kan inte samhället längre erbjuda en speciell institution för föräldraskapet, vilket barnen långsiktigt förlorar på.

Svenska Evangeliska Alliansen anser därför att begreppet äktenskap fortsatt ska vara reserverat för relationen mellan en man och en kvinna och att varje förslag att kalla könsneutrala relationer för äktenskap avvisas av Sveriges riksdag och regering.

Svenska Evangeliska Alliansens årsmöte

Stockholm 22 mars 2007