Skulle Gud då ha sagt? – Bibelsyn i det 21:a århundradet
Stefan Gustavssons inledningsföredrag på temadag om bibelsyn 121027.

Felfri Bibel är allmänkristen tro
Debattartikel av Stefan Gustavsson i Dagen 120201.

Så lyder Herrens ord, eller?
Artikel av Stefan Gustavsson om apokryfernas ställning i Svenska kyrkans evangeliebok.

Håll fast vid Ordets förkunnelse (2 Tim 4)
Undervisning av Stefan Gustavsson

Lika men ändå olika – samtalskväll om evangelikal och katolsk tro
Medverkande: Anders Arborelius, Bengt Malmgren och Sten-Gunnar Hedin, Stefan Gustavsson

Sola scriptura? Bibeln och traditionen. Vad är vår yttersta auktoritet?
Undervisning av Stefan Gustavsson

Liberalteologins återvändsgränd
Undervisning av Stefan Gustavsson

Är Bibeln en bluff? Den nya bibelkritiken
Undervisning av Stefan Gustavsson

Skulle då Gud ha sagt? – introduktion till frågan om bibelsyn
Undervisning av Stefan Gustavsson

Bibelns sanning
Undervisning av Stefan Gustavsson

Evangeliernas historiska trovärdighet
Undervisning av Stefan Gustavsson

Bibeln och arkeologin
Undervisning av Stefan Gustavsson

Bibelns syn på sig själv
Undervisning av Stefan Gustavsson

Bibelns relevans och auktoritet
Undervisning av Stefan Gustavsson

Jesu syn på Gamla och Nya testamentet
Undervisning av Stefan Gustavsson

Fri att tolka? Bibelsyn och bibelbruk
Undervisning av Stefan Gustavsson

Om apokryfer och gnostiska texter
Undervisning av Stefan Gustavsson