Där Joel Halldorf ser en djärv ambition att bygga folkkyrka utifrån en progressiv och liberalteologisk grund, ser jag en återvändsgränd, skriver SEA:s Jacob Rudenstrand i en replik i Expressen Kultur i samtalet om Svenska kyrkans identitet och utmaningar.

Det är viktiga frågor som Joel Halldorf tar upp om Svenska kyrkans identitet och utmaningar, präglat av tvekan kring det egna budskapet som i sin tur har lett till ett betydande medlemstapp. Det har blivit smärtsamt tydligt för varje år. Under min egen livstid har medlemsantalet i Svenska kyrkan gått från 92,9 procent av befolkningen (1980) till 55,2 procent (2020). Samma sak gäller gudstjänstbesöken. År 1990 var antalet besökare vid söndagens gudstjänst i Svenska kyrkan över 9 miljoner. År 2018 hade det mer än halverats, till 3,7 miljoner.

Att det skulle bero på bristen av fromhetsprofil, men med en bibehållen teologisk grundsyn, som Halldorf hävdar, är jag dock tveksam till. Det är i alla fall inte hela bilden. För där Halldorf ser en djärv ambition att bygga folkkyrka utifrån en progressiv och liberalteologisk grund, ser jag en återvändsgränd. Det rör sig alltså inte bara om att dra inspiration från konsten eller att nära en from förhoppning om att liberalteologin en dag kommer att ge önskat resultat. Verkligheten talar emot att en anpassning till en sekulär kultur är vägen framåt för kyrkan.

En av de som predikade och personifierade denna syntes med sin samtid var den nyligen avlidne episkopale biskopen John Shelby Spong, som väckte stor uppmärksamhet i Sverige och som regelbundet bjöds in av församlingar i Svenska kyrkan. Enligt honom var tron att Gud skapat världen och fortfarande är delaktig i mänsklighetens historia meningslös. Jungfrufödseln var omöjlig. Att Jesus dog på korset för våra synder var en ”barbarisk idé” och uppståndelsen enbart var något symbolisk. I en intervju i DN (2005-09-02) avfärdade han ”konservativa väckelsegrupper” som obetydliga: ”De kommer att försvinna på grund av sin irrelevans. Jag är på den vinnande sidan”, sa han. Samtidigt störtdök hans eget stift i Newark under hans tid som biskop. Och det är de väckelsekristna rörelserna som växer – inte minst inom Svenska kyrkan, där S:ta Clara kyrka i Stockholm är ett talande exempel.

Flera undersökningar har pekat på sambandet mellan liberalteologin och minskande kyrkor. Redan 1972 publicerade Dean M Kelley vid National Council of Churches sin sociologiska undersökning “Why conservative churches are growing: A study in sociology of religion” där han konstaterade att kyrkor som anpassar sig till samtiden eller politiseras följer ”ett recept för misslyckande”. De som växte var de religiösa rörelser som betonade omvändelse och tydligt definierade lärosatser. I en annan omfattande studie som en grupp kanadensiska forskare publicerade 2017 var en av de tydligaste faktorerna för tillväxt att ledarskapet verkligen trodde på det kristna budskapet. Exempelvis: Uppstod Jesus fysiskt från de döda?

Nu är givetvis långt ifrån alla präster inom Svenska kyrkan tveksamma inför Bibelns sanningsanspråk. Samtidigt säger det något när Kyrkans tidning 2017 rapporterade om att 14 procent av Svenska kyrkans präster inte ansåg att uppståndelsen ska tolkas bokstavligt. Stockholms och Västerås stift utmärkte sig. ”Vad skulle de säga om man hittade Jesu skelett?”, frågade sig en Västeråspräst retoriskt. Efter att ha mött en sådan inställning till Bibeln påminde DN:s Maria Schottenius om Paulus ord i Första Korinthierbrevet: ”om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös”.

Ofta har det hävdats att kyrkans alternativ står mellan att å ena sidan följa sin samtid och å andra sidan sluta sig för densamma. Båda vägar är dock problematiska. Även tydliga lärosatser som kombineras med slutna miljöer och orättfärdig maktutövning, kan skada människor, något som inte minst har tydliggjorts i SVT:s serie ”Gud som haver barnen kär”. Det finns dock en tredje väg, men för det krävs att vara reformatorisk i ordets rätta betydelse och det är att återvända till källorna: Bibeln, Jesus och de troendes gemenskap.

Jacob Rudenstrand, bitr. generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen

Läs på Expressen.se