På olika håll i kristenheten diskuteras olika frågor som rör synen på äktenskap, sambo och sex; se till exempel Stefan Swärds utomordentliga krönika nyligen. Till den diskussionen vill jag bidra med följande.

I kristen etik är det väsentligt att kunna säga två olika saker samtidigt: all synd är synd, men all synd är inte likvärdig.

Jesus poäng i bergspredikan (Matt 5) är att sladder, förtal, utfrysning, misshandel, mord alltihop är synd eftersom det går emot Guds väsen och hans vilja att vi ska reflektera honom genom att älska vår nästa. På samma sätt med hela skalan från orent sexuellt begär till att faktiskt bryta ett äktenskap.

Samtidigt måste man också Ä självklart Ä kunna skilja de olika handlingarna åt. Det är en fallande skala där det inte går att likställa sladder med mord, inre begär med yttre brott. De är lika genom att vara synd och därmed skada vår nästa och skilja oss från Gud. Men de är helt olika när det gäller på vilket sätt de skadar vår nästa.

Så är det också på sexualetikens område. Köpa sex av prostituerade, ha många tillfälliga förbindelser, snabbt leva tillsammans med den man blivit förälskad i och sambo kan förstås inte alls jämföras. De måste diskuteras var för sig, eftersom det är olika sorters handlingar.

Samtidigt är handlingarna också lika på ett område. De överensstämmer inte med Guds vilja; med ett brett bibliskt begrepp är de olika former av otukt [på grekiska porneia, se faktaruta].

Bibelns undervisning är tydlig. Gud har instiftat äktenskapet och det är inom äktenskapet som sex har sin rätta plats. Sex är ett förbundstecken som uttrycker och fullbordar det äktenskapsförbund som mannen och kvinnan ingått med varandra. I äktenskapet blir man ett, vilket uttrycks i den sexuella föreningen.

Nu ligger sambo på många sätt nära Guds vilja. Det är en äktenskapsliknande samlevnadsform, men utan att ändå överensstämma helt med Guds vilja. Det finns kärlek, trohet och överlåtelse, men det saknas också några avgörande drag. Sambo saknar offentlighet och är i juridisk mening inget civilstånd i Sverige. Som samlevnadsform uttrycker sambo principiellt en lägre grad av överlåtelse; det finns inga offentliga löften och ingen fullständig förening av de två personernas liv. Sambopar, för att ta två exempel, ärver inte varandra och är inte underhållsskyldiga gentemot varandra.

Sambo som samlevnadsform signalerar att man hör ihop, men att man inte slutgiltigt har bestämt sig om man vill förenas fullt ut. När man sedan slutgiltigt bestämt sig gifter man sig.

Sambo saknar den djupgående bibliska förbundstanken och därmed kan inte heller sexualiteten på samma sätt bli ett förbundstecken.

Vi som kristna måste alltså både tydligt kunna beskriva vad som är Guds vilja och vad som är synd OCH kunna skilja synd från synd. Om väckelsens folk tidigare ofta haft problem med att skilja synd från synd, så är vårt problem idag tveklöst att vi är luddiga när det gäller att tydliggöra vad som är Guds vilja.

STEFAN GUSTAVSSON
Generalsekreterare
Svenska Evangeliska Alliansen

FAKTARUTA
Vad betyder porneia (otukt) i Nya testamentet? Uppslagsverket ”Dictionary of Jesus and the Gospels” av Green, McKnight & Marshall (IVP 1992) skriver följande (s 195):

”It is clear from its use in the NT and the Septuagint that ´unchastity` or porneia, can refer to a number of unlawful sexual acts. It can refer to incest (1 Cor 5:1; and possibly Acts 15:20, 29; 21:25); adultery (in Jer 3:9 adultery and porneia appear in synonymous parallelism); prostitution (Mt 21:31Ä32; Lk 15:30; 1 Cor 6:13Ä18); sexual immorality in general (Mk 7:21Ä22/Mt 15:19; 1 Cor 6:9Ä11; 7:2); and even as a metaphor for idolatry (Rev 17:1Ä5, 15Ä16). It has been pointed out that porneia cannot be equated with ´adultery` because there is a separate Greek word for adultery—moicheia—and because in Mark 7:21Ä22/Matthew 15:19; 1 Corinthians 6:9 and Hebrews 13:4 porneia is distinguished from moicheia. But while there is a distinction between the two words, it is one of specificity. Moicheia is a specific term and means adultery; porneia is a much more inclusive term and means any unlawful sexual act. These terms are not synonyms, but porneia includes moicheia. In other words ´adultery` is a subspecies of ´unchastity` which, unless qualified, refers to sexual immorality in general.

Because ´unchastity` in Matthew 5:32 and 19:9 is unqualified, it cannot be limited to incest, sexual unfaithfulness during the engagement period or even adultery. It refers to any and all unlawful sexual activity. Unless qualified, Matthew,s audience would have interpreted this term broadly as ´sexual immorality` and included not only adultery, incest, premarital infidelity, but also homosexuality (Lev 18:22), bestiality (Lev 18:23) and any other sexual conduct condemned in the OT.”