Politikerna i Örkelljunga kommuns kultur- och fritidsnämnd må
provoceras eller ogilla Korskyrkans religiösa övertygelser. Men att avgöra om vad en person tror om ett liv bortom döden är sant eller falskt, ont eller gott, ligger utanför politikens kompetensområde. Det skriver Jacob Rudolfsson angående bidragsstoppet till en pingstkyrka i Örkelljunga.

Politik handlar om hur vi bäst ska strukturera samhället och göra livet nu så drägligt som möjligt Ä inte om vad som sker efter döden. Stat, kommun och landsting kan därför inte uttala sig om människans synd, frälsning eller förtappelse Ä lika lite om karma och reinkarnation eller om utslocknande. Allt det är frågor som religioner och livsåskådningar ger olika svar på. Och i ett fritt samhälle kan människor, oavsett religiös övertygelse, engagera sig politiskt.

Därför är det minst sagt underligt att Örkelljunga kommun nu har tagit ställning i teologiskt, och tvärsäkert uttalar sig om synd, frälsning och vad som sker efter döden. Det är kontentan av kultur- och fritidsnämnden sammanträdesprotokoll, sedan den lokala pingstförsamlingens pastor uttryckt i en debattartikel att utlevd ”homosexualitet är synd”. I protokollet heter det att Korskyrkans syn på frälsning ”inte kan sägas gynna de värden och värderingar kring jämställdhet och likabehandling som ligger inom Örkelljunga kommuns grundläggande målsättningar”. Ingenstans redogörs dock några faktiska fall av diskriminering eller orättvis behandling på den här sidan evigheten. Ingenting om krav på lagstiftning. Tvärtom har pastorn Timo Lordhem sagt sig stå för homosexuellas rättigheter ”att få vara homosexuella”.

Huruvida kommunen har befogenhet över pärleporten, vilket ju är den instans man främst bör vända sig till i frågor gällande frälsning eller förtappelse, framgår inte heller i sammanträdesprotokollet. Endast att alla bidragsutbetalningar till Korskyrkan ska hållas inne och att en dialog om en ”jämställdhets- och likabehandlingsplan” ska inledas. Sankte Per avgör tydligen inte vilka som kommer in i himmelen Ä det gör Örkelljunga kommun.

Samtidigt som Socialnämnden i Stockholm stad vill erbjuda återvändande jihadister och terrorister förtur i jobb- och bostadsköer, tycks kommunpolitiker uppröras mer av en pingstkyrkas metafysiska uppfattning om vad som händer en människa efter döden. Medan det för krigsförbrytare ska finnas ”hälsoinsatser”, ”försorjningsstöd, Jobbtorg och andra insatser vid arbetsmarknadsförvaltningen”, ska provocerande pingstpredikanter nekas kommunala bidrag.

I en intervju i tidningen Dagen tycks kultur- och fritidsnämndens ordförande, Björn Zorec (FP), mena att församlingar som vill ha kommunala bidrag, har endast att förhålla sig till kommunens ”värdegrund” som helig skrift. Uppfattningen att Bibeln förespråkar en viss sexualetik och ser andra som problematiska föranleder med andra ord ett kommunalt ingripande. Det vore intressant att veta vilka övriga religiösa sammanhang som kan förvänta sig indragna bidragsutbetalningar och dialogmöten.

Politikerna i Örkelljunga kommuns kultur- och fritidsnämnd må provoceras eller ogilla Korskyrkans religiösa övertygelser. Men att avgöra om vad en person tror om ett liv bortom döden är sant eller falskt, ont eller gott, ligger utanför politikens kompetensområde.

Jacob Rudolfsson

Bitr. Generalsekreterare

Svenska Evangeliska Alliansen