I ett ledarstick i Dagens Nyheter kommenterar Hanne Kjöller stämningen mot Sörmlands landsting sedan en barnmorska nekats ett utlovat arbete vid förlossningsavdelningen. Detta efter att barnmorskan förklarat att hon inte kunde medverka vid sena aborter, vilket Kjöller menar är bakvänt.

”Enligt TT hänvisar barnmorskans juridiska ombud till religions- och samvetsfriheten. Men det är lika bakvänt denna gång. Av alla yrken i
hela världen Ä varför välja just barnmorska om man inte kan tänka sig
att ha något med aborter att göra? Det är som att bli pilot och kräva
marktjänst.

Om man tänker sig att hälso- och sjukvårdspersonal helt plötsligt åläggs att ge aktiv dödshjälp kan man absolut tänka sig en samvetsklausul. Men inte om man frivilligt söker sig till en verksamhet där detta är en av arbetsuppgifterna, exempelvis en självmordsklinik av de slag som finns inågra länder.”

Det bakvända även denna gång är snarare argumentationen mot samvetsfrihet inom vården. Vid ett seminarium under Almedalsveckan i somras sa författaren PC Jersild sig också vara öppen för en samvetsklausul om Sverige skulle införa dödshjälp. Men i förarbetena till dagens abortlagstiftning, som är vägledande för lagtolkningen, finns redan möjligheten för sjukvårdspersonal att slippa utföra aborter inskriven.

I sitt betänkande förutsatte till exempel riksdagenssocialutskott (1974:21) ”att läkare och annan sjukvårdspersonal som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera abortingrepp, skall slippa delta i verksamheten härmed, varför någon författningsmässig reglering av frågan inte är påkallad”.

Och det är bara att följa debatten kring samvetsfrihet för att notera vad som är bakvänt.

På de flesta arbetsplatser går det att komma fram till praktiska lösningar när anställda har förbehåll kring vissa arbetsuppgifter. Det tråkiga är att Sörmlands landsting låter ideologi vara vägledande mer än vad som är pragmatiskt. Särskilt när störst behov av barnmorskor inte är vid utförandet av aborter Ä utan vid förlossningsavdelningen.

Jacob Rudolfsson, bitr. generalsekreterare SEA