Alla som tillhör Jesus Kristus är ett i honom. Samtidigt har den kyrka som Jesus grundade varit splittrad i olika grenar och med olika övertygelser sedan tidigt i den kristna rörelsens historia. Den blev radikalt tydlig 1054 i brottet mellan den östliga (den ortodoxa) och den västliga (den romersk-katolska) kyrkan och i brytningen inom den västliga kyrkan vid reformationen på 1500-talet. Historiskt är det relationen mellan den romersk-katolska och den evangeliska kyrkan som haft störst betydelse här i Sverige.

Även om det finns mycket som förenar katolskt och evangeliskt troende, som en gemensam bekännelse till Gud som treenig och Jesus som sann Gud och sann människa, går det avgörande skiljelinjer. Vilka är dessa? Hur ser kristna från olika traditioner på varandras olikheterna? Vad är inte förhandlingsbart i evangelisk kristen tro? Vilken betydelse har reformationen idag?

SEA arrangerade en seminariedag om evangelisk och katolsk kristen tro med bl.a. Joel Halldorf, Stefan Gustavsson, Magnus Persson och Ulf Jonsson. Klicka här för att se inspelningen från seminariedagen.