På lördag kommer aktionsgruppen Bevara Äktenskapet överlämna 50 000 namn till regeringen

Överlämnandet kommer att ske i samband med en stor manifestation till stöd för det nuvarande äktenskapsbegreppet på Mynttorget i Stockholm lördagen den 26 augusti kl 13.30-14.30.

Huvudtalare är Stefan Gustavsson, generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen. Inbjudna partiföreträdare och kyrkliga ledare kommer att utfrågas av Siewert Öholm.