Få teologiska frågor väcker så starka känslor som läran om helvetet. Under senare år har frågan debatterats livligt både i Sverige och utomlands. I denna skrift presenterar teologen och läraren vid CredoAkademin (numera Apologia) Ray Baker, som har doktorerat på läran om helvetet vid Åbo Akademi, de vanligaste perspektiven bland evangelikala kristna samt ger förslag till riktlinjer för den fortsatta diskussionen om läran om helvetet. Som teologisk referens om den evangelikala synen på helvetet är En brännande fråga omistlig.

Boken kan beställas via SEA:s webbshop.