Vad lär oss Koranen, haditherna och de mest kända biografierna om profeten Muhammed och hans liv? Av vilka skäl kan islams tal om Muhammed som ”den perfekta människan” ifrågasättas? Hur står sig Koranen och den islamiska teologin vid en jämförelse med Bibeln? Vilken kritik riktas av muslimska apologeter mot den kristna tron, och hur kan vi som kristna bemöta deras argument?

Detta är bara några av alla de frågor som den Omid Pasbakhsh ger sig i kast med i sin nya bok Islam och kristen tro. Författaren, som själv är tidigare shiamuslim från Iran, har noggrant studerat källorna till islam och den kristna tron. I sin bok presenterar han ett väl underbyggt material för alla som vill sätta sig in i de båda religionernas tankevärld. De flesta av kapitlen avslutas med förslag på diskussionsfrågor, som är tänkta att kunna användas i mötet med våra muslimska vänner.

Boken kan beställas via SEA:s webbshop.

OBS! Vill du ha besök av bokens författare? Omid Pasbakhsh reser gärna runt i landet och talar på temat islam och kristen tro. Det kan både handla om utåtriktade satsningar och fortbildning för redan kristna. Han nås direkt på mail omid@kitas.se