Det var en historisk kväll i riksdagshuset i onsdags, när den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet föddes!

Målet för Claphaminstitutet är ”att stimulera utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning om och i kristen tro, i ekumenisk anda och med Lausannedeklarationen (1974) som utgångspunkt arbeta för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros- och samhällsförhållanden i Sverige och i världen, samt sprida kunskap, forma nätverk och bilda opinion för detta ändamål. Claphaminstitutet är ett forskningsinstitut och en tankesmedja.” Direktor för institutet blir professor Tuve Skånberg – tidigare riksdagsman för KD och välkänd för många nyhetsbrevsläsare för sitt engagemang i Svenska Evangeliska Alliansen.

Claphaminstitutet står i en nära relation till oss i Svenska Evangeliska Alliansen och kommer som kristet ekumeniskt forskningscentrum, med Lausannedeklarationen som utgångspunkt, bli till stor hjälp också för vårt arbete. Ett första pressmeddelande ligger redan på Claphaminstitutets hemsida: www.clapham.se

Men varför heter det Clapham? Ordet Clapham ger – ännu så länge – inga associationer hos oss svenskar. I den engelsktalande världen är det annorlunda. Clapham är en stadsdel i London som blivit känd genom en grupp kristna som hade sitt hem där, men som genom sitt arbete kom att påverka hela det engelska imperiet under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Mest känd av medlemmarna i Claphamgruppen är utan tvekan William Wilberforce.

William Wilberforce kom från ett välbärgat hem och fick redan som 21-åring en plats i det engelska parlamentet. Under sina första år där gjorde han inte mycket väsen av sig. 1785 genomgick han en dramatisk omvändelse och blev personligt kristen. Det ledde honom till att ifrågasätta sin roll som politiker. Borde han inte bli pastor istället? I hemlighet sökte han upp John Newton, känd för eftervärlden genom sången Amazing Grace, och fick då rådet att stanna kvar i parlamentet och tjäna Gud där. Och under de följande decennierna kom hans arbete i parlamentet, inspirerat av hans kristna tro, att få ett enormt inflytande.

Claphamgruppen, med Wilberforce i spetsen, engagerade sig helhjärtat i missionsarbete och för sociala reformer. De är mest kända för sin framgångsrika kamp för slaveriets avskaffande.

Men de gjorde stora insatser på många andra områden också. De arbetade för en humanare behandling av människor i fängelse, för bättre arbetsvillkor och utbildningsmöjligheter för de fattiga, de startade missionsorganisationer och bibelsällskap…

Clapham är därför både ett namn att inspireras av och ett namn som förpliktar.

STEFAN GUSTAVSSON

Generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen(och nyvald styrelseledamot i Claphaminstitutet)