Uppdatering! Nu har vi nått insamlingsmålet på 25 000 kr, vi har dock fortfarande omkostnader för projektet som inte är helt täckta, så fortsätt gärna att stödja oss! Stort tack till alla som hittills varit med och stöttat kampanjen! Vi skickar ut ett belöningsexemplar av John Lennoxs bok ”Kan vetenskapen förklara allt?” till alla som gett mer än 500 kr så snart boken kommit från tryckeriet.

Flera rapporter pekar på utbredda fördomar och missförstånd om kristen tro och modern vetenskap. I skolan har kristna elever fått höra av lärare att ”de smarta tror på forskning och de dumma tror på Gud”. Liknande tongångar dyker upp i högskolevärlden och på många arbetsplatser.

Samtidigt upplever både enskilda och församlingar de saknar argument för att bemöta dessa ifrågasättanden. Därför tar Svenska Evangeliska Alliansen, tillsammans med Apologia och Claphaminstitutet, initiativ till en digital resursbank på temat vetenskap och tro. Syftet är att presentera ett välgrundat försvar för den kristna världsbilden, men också att bemöta de invändningar mot kristendomens betydelse för forskning och modern vetenskap som hörs i den offentliga debatten.

Huvudtemana kommer att vara Vetenskapens kristna rötter, Myter om vetenskap och kristen tro, Skapelse och evolution, Naturvetenskap och kristen tro med mera. På sikt hoppas vi även kunna bygga ut innehållet med material om de humanistiska vetenskaperna.

Vill du vara med och stötta denna satsning, som vänder sig till människor både i och utanför kyrkan och som särskilt vill ta hänsyn till den unga generationens frågor och behov? Varmt välkommen att bidra till vår crowdfundingkampanj!

Insamlingsmål: 25 000 kr (varje insatt belopp går oavkortat till utvecklingen av hemsidan och dess innehåll)

Slutdatum: 1 december

Belöning: Till dig som ger 500 kr eller mer skickar vi ett exemplar av John Lennox kommande bok på svenska ”Kan vetenskapen förklara allt?” (Apologia Förlag) när den kommer från tryckeriet i slutet av november.

Du kan ge en gåva antingen via Plusgiro 108 64 10-6 eller Swish 123 059 16 44. Märk gåvan med ”VetenskapTro” så att den hamnar på rätt konto.

Insamlat: 28 450 av 25 000 kr