Frågan om vår identitet Ä vilka vi är som kristna Ä är avgörande för den kristna församlingen i Sverige 2010.

Vi kristna har vår identitet utifrån Kristus; det hörs på själva namnet. Ursprunget kan vi läsa om i Apg 11:26. Där berättas om hur Barnabas och Paulus reste från Tarsos till Antiochia. Där stannade de ett helt år och undervisade en avsevärd mängd människor. Och texten fortsätter: Och det var i Antiochia som lärjungarna för första gången fick heta kristna.

Uttrycket är intressant: De fick heta kristna. Beteckningen återfinns Ä i den grekiska texten Ä endast på två andra ställen i Nya testamentet, Apg 26:28 och 1 Pet 4:16, och verkar vara den beteckning som människor utanför församlingen använde för att beskriva lärjungarna. Det var helt enkelt det mest slående med lärjungarna; deras tro och liv var präglat av Kristus.

Med förvåning läser jag därför intervjun med Kyrkans Tidnings nye chefredaktör Anders Ahlberg. Samtalet handlar om den kristna tron som funnits i Ahlbergs släkt:

”…morfar och farfar var prostar. Pappan började som teolog, men omskolade sig till lektor i historia och religion. Barndomen var för den skull inte from, utan snarare ifrågasättande. Familjen diskuterade allting från söndagens predikotext till USAs roll i Vietnamkriget. Måltiderna slutade ofta med att någon av de tre Ahlbergssönerna fick hämta uppslagsboken. Han blev varken troende eller ateist. Han blev agnostiker och det tar sig olika uttryck. Han uppskattar bibeln eftersom den är en del av det kristna arvet, men tror inte på ett liv efter detta. – Det vi gör, det gör vi här. Ändå dras han till kyrkan just på påskdagen när Jesu uppståndelse firas. Psalm 102, Vad ljus över griften, fyller honom med jubel. Men inte för det religiösa budskapets skull, utan det tilltagande ljuset utanför altarfönstren. – Våren är en hoppfull årstid. Det har börjat växa. Ur tjälen kommer livet!”

Anders Ahlberg är säkert en rekorderlig karl och jag har ingen anledning att kritisera honom. Den stora frågan är varför en kristen tidning Ä med en upplaga på över 50.000 exemplar! Ä kan ignorera den kristna identiteten och rekrytera en chefredaktör som inte är kristen? Det blir ju bara en illustration av den tragiska utvecklingen som präglat så mycket av svensk kristenhet de senaste decennierna; en utveckling från levande tro till enbart kulturinstitution och stämningsalstrare.

Jag blir mer och mer övertygad om att vi behöver börja om från början i svensk kristenhet. Vi behöver återigen bli människor präglade av den levande Kristus, i tro och liv, så att det inte finns någon annat sätt att beteckna oss än som kristna.

Kom och följ mig, sa Jesus till lärjungarna vid Galileiska sjö. Det är kallelsen till oss också 2010.

STEFAN GUSTAVSSON
Generalsekreterare
Svenska Evangeliska Alliansen