Sex av tio svenskar är för en legalisering av dödshjälp, enligt en ny undersökning. Sedan ett par år tillbaka har även ett tvärpolitiskt nätverk i Riksdagen lyft frågan. Samtidigt motsätter sig Läkarförbundet ett införande och menar att dödshjälp strider mot läkaretiken.

Frågan om Sverige borde införa dödshjälp är ständigt aktuell. Efter att Statens medicinsk-etisk råd (SMER) gav ut en rapport i höstas och föreslog en utredning av den sk Oregonmodellen har debatten tagit ny fart. Förespråkare menar att individens rätt att själv bestämma över sitt liv och att få slippa lida in i döden bör stå i centrum. Motståndare hänvisar å andra sidan till livets okränkbarhet, och menar att den palliativa vården i stället bör utvecklas.

Klicka här för att se debatten

Medverkande:
Staffan Bergström, professor emeritus i internationell hälsa vid Karolinska institutet
Per Ewert, direktor för den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet
PC Jersild, författare och tidigare läkare verksam inom psykiatri och socialmedicin
Thomas Lindén, överläkare och ordförande för Läkarförbundets etik- och ansvarsråd

Moderator: Kjell Asplund, professor emeritus i medicin och ordförande i Statens medicinsk-etiska råd.