Ikväll kl 19:00 blir det debatt mellan Christer Sturmark och Ulf Ekman om ateism och gudstro. Platsen är Livets Ords kyrka i Uppsala. Hela debatten kommer att spelas in av SVT 24 Direkt, som kommer att sända den i efterhand. Debatten kommer även att direktsändas på Livets Ords webb-tv samt på Kanal 10.

Du kommer till mediaspelaren genom följande länk:

http://mediaplayer.livetsord.se

För att se mötet behöver du ha Silverlight installerat. Microsoft Silverlight är ett tilläggsprogram till webbläsare för visning av interaktiva webbapplikationer samt mediafiler, utvecklat av Microsoft. På Livets Ords hemsida finns mer information. www.livetsord.se/webbtv

Cirka två timmar efter debattens slut kommer debatten att läggas ut i arkivet. Aktuell länk blir då: http://mediaplayer.livetsord.se/?ID=2118

Så här säger Ulf Ekman, som för övrigt sitter i Svenska Evangeliska Alliansens styrelse, själv om debatten:

– Jag tror att debatten är signifikant för den tid vi lever i. Den moderna ateismen har stora anspråk när det gäller att begränsa och minimera det kristna inflytandet i det offentliga Sverige. Vi som kristna har också ett stort anspråk när det gäller att behålla och utvidga utrymmet för de andliga, kulturella och sociala värden som kristendomen stått för i tvåtusen år och som har präglat det här landet i tusen år.

Så bänka Dig tillsammans med vänner, familj och bekanta framför datorn ikväll och ta del av de argument som finns för ateism respektive gudstro. Kanske det kan bli starten på ett givande samtal om kristen tro i Din närhet.