År 2005 utkom Roger Viklund med boken ”Den Jesus som aldrig funnits: En kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst”. Boken rönte stor uppmärksamhet, eftersom den hävdade det sensationella – att Jesus från Nasaret som evangelierna talar om aldrig har funnits. Imorgon torsdag – den 13 september klockan 19.00 – kommer frågan debatteras i Pingstkyrkan i Umeå (www.umea.pingst.se). SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson möter då Roger Viklund för att samtala om ämnet.

Men finns det verkligen argument som styrker Roger Viklunds tes? Vi frågade Stefan Gustavsson.

Är de kristna lurade som tror att Jesus från Nasaret har funnits?

– Absolut inte. Jesus existens är inte ifrågasatt bland historiker. Den brännande frågan är inte hans existens, utan frågan om hans identitet: Vem var han?

Men Roger Viklund har ju skrivit en tjock bok där han har forskat i ämnet. Det kan väl inte bara vara taget ur luften?

– Det går förstås alltid att ifrågasätta historien och underkänna källmaterial, såsom en del gör med förintelsen. Men att det finns människor som förnekar en viss händelse är inte detsamma som att det finns goda skäl att förneka den. Vi har övertygande belägg för att förintelsen (dessvärre) skedde, liksom vi har övertygande belägg för Jesus existens.

Varför måste man debattera en sådan fråga?

– Roger Viklunds tes har fått en hel del uppmärksamhet. Då är det viktigt att den bemöts i ett sakligt samtal och att argumenten för Jesus existens görs tydliga. Som kristna har vi ingenting att vara rädda för i sådana här frågor.

Vad förväntar Du Dig av debatten?

– Jag hoppas på ett tydligt och sakligt samtal om världshistoriens mest betydelsefulla person och att samtalet om hans existens leder vidare till frågan om hans identitet.

Samlingen kommer att vara på Kafé Station som drivs av Pingstkyrkan i Umeå. Adressen är Östra Rådhusgatan 2 C. Debatten kommer även att spelas in på CD och kan beställas från Pingstkyrkan i Umeå.

Varmt välkommen till en kväll om den Jesus som faktiskt har funnits!

Stefan Gustavsson har tidigare skrivit en artikel på temat ”Myterna – och den historiske Jesus” som finns att läsa genom att klicka på fliken ”Arkiv” under ”Nyheter” i vänsterspalten.