Protesten från landets olika trossamfund mot en samkönad äktenskapslag är inte ett uttryck för att man vill vara elak, besvärlig eller ens moralisk. Det handlar om tro och religiös övertygelse.

Från första sidan i den heliga Skrift talas det om äktenskapet och dess mysterium. Det börjar med skapelsen av manligt och kvinnligt till Guds avbild – ”till man och kvinna skapade han dem” och slutar med bilden av bruden som gjort sig i ordning för brudgummen, för ”Lammets bröllop”.

Gud är upphovsmannen till äktenskapet. Denna djupa livs- och kärleksgemenskap har instiftats av Skaparen. I vigselritualen uttrycks det som en hemlighet som visar på Skaparens relation till människan, samt förhållandet mellan Kristus och Kyrkan. Människan är skapad till Guds avbild, och Gud är kärlek. Då Gud skapade man och kvinna blir deras ömsesidiga kärlek en bild av den oförstörbara kärlek med vilken Gud älskar människan.

Skriften säger: ”Därför skall en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött”. I äktenskapet förenas mannen och kvinnan till en oförstörbar enhet. Herren själv påminner oss om mystiken kring innebörden av äktenskapet. Skaparens avsikt med skapelsen blir synliggjord.

Denna övertygelse har lotsat mänskligheten rätt, i vår kultur och i andra. Antropologerna har bara funnit en enda kultur där äktenskapet inte existerar på detta sätt. Det har spekulerats i varför. Är äktenskapet mellan man och kvinna så grundläggande att de samhällen som inte upprätthållit det, till slut blivit så försvagade att de gått under? Eller är äktenskapet så grundläggande att det uppstår om och om igen även om det periodvis förändras eller glöms bort?

Alla civilisationer har velat omgärda denna unika relation – som ensam kan ge upphov till människoliv och som vi alla är beroende av för vår blotta existens – med ett särskilt erkännande. Det är detta erkännande vi i dagligt tal benämner äktenskap. På så vis har också barnet, dess tillblivelse och uppväxt alltid tillhört äktenskapets hjärta.

Statsminister Fredrik Reinfeldt är inte äktenskapets upphovsman, inte heller Mona Sahlin eller Göran Hägglund. ”Äktenskap” är för trossamfunden i Sverige det begrepp som används för att beteckna den legalt reglerade samlevnaden mellan man och kvinna i en gemenskap som Skaparen själv instiftat och vars övergripande mål är att skapa trygghet för det uppväxande släktet.

Det handlar inte om diskriminering eller intolerans. Att par av samma kön inte kan ingå äktenskap eftersom ett sådant parförhållande inte innehåller den komplementaritet och förmåga att frambringa en ny generation människor som konstituerar äktenskapet, strider inte mot den grundläggande rättsprincipen att lika skall behandlas lika och har ingenting att göra med frågan om homosexuellas likaberättigande.

Begreppet ”äktenskap” är så intimt förbundet med relationen mellan man och kvinna att det aldrig kan göras könsneutralt. Skaparen har instiftat äktenskapet mellan man och kvinna, den övertygelsen rymmer en mystik större än vi kan fatta.

Denna uppfattning kommer att kvarstå även om regering och riksdag fattar ett annorlunda beslut. Den Kristna Kyrkan har genomlevt olika kulturer och regimer, ibland i full harmoni med dess lagar och regler och ibland i opposition och ofta en motkultur. Det har med tro och övertygelse att göra, och att man måste lyda Gud mera än människor.

STEN-GUNNAR HEDIN

Pingstpastor

Artikeln är publicerad i Världen idags äktenskapsbilaga den 13 november 2008.

Äktenskapsbilagan finns att beställa här